Konferencija
32000 Čačak
13-16. April 2006.


UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
TEHNIČKI FAKULTET ČAČAK

UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC
TECHNICAL FACULTY ČAČAK

KONFERENCIJA / CONFERENCE
ZBORNIK RADOVA / PROCEEDINGSTEHNIČKO (TEHNOLOŠKO)
OBRAZOVANJE U
SRBIJI

TECHNICS (TEHNOLOGY)
EDUCATION IN
SERBIA


Konferencija
32000 Čačak 13-16. April 2006.