Tehnčki fakultet Čačak je prva obrazovna institucija
koja je deo Oracle Academy programa

(Katalog Oracle 2008 - Corporate Social responsibility 2008 - pdf)