Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Факултета може поднети свако физичко или правно лице, у складу са чл. 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010). Захтев се подноси писмено, слањем захтева поштом на адресу:
- Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак,
- или предајом захтева непосредно у канцеларији број 34.


Факултет је дужан да омогући приступ информацијама од јавног значаја и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено. Препоручује се писмено подношење захтева и то по обрасцу Захтева за приступ информацијама од јавног значаја, како не би долазило до погрешног тумачења у погледу тражених информација.


*** ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

*** Одлука о одређивању лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Вера Крупеж, дипл. правник, на пословима секретара Факултета техничких наука, одређује се да је овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.


 

приступ