IT u obrazovanju

– koncept na platformi standardizacije

 

Web + CD Û Sadržaj

Materijal je inoviran i u proceduri za E-publokovanje.

Novi koncept “IT u integrisanim sistemima”.

Napomena: 22. 04. 2006.


· 1) Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit za upis na Fakultet

1.1  Univerzitet u Kragujevcu, TF Čačak testiranje ulaznog znanja 2003.

1.2  Drugo izdanje publikacije za testiranje ulaznog znanja 2004.

1.3  Drugo izdanje i na CD-u, za testiranje ulaznog znanja 2005.

 


· 2) IT u procesima nastave

2.1  ITkoncept na platformi standardizacije

2.1.1 IT sadržajno 2001 – monografski

2.1.2 Kontrolna pitanja + Indeks – 2002/03

         Indeks korišćenih termina – standardizacija terminologije IT

2.2  IT vežbe / primeri za osposobljavanje (2003/04, 2004/05)

2.2.1 HTML vežbe, zadaci, dinamički Web

2.2.2 VB kroz IT – sadržajno, sa elementima koncepta E-učenja

2.2.3 Java kroz ITosnove, primeri, zadaci za vežbe

2.3  IT smernice u obrazovanju i osposobljavanju...

2.3.1 Uspostavljanje E-komunikacije

2.3.2 Nastavni plan, program...

2.3.3 Procedura + smernice za rad – ka inovatorsvu...

2.3.4 IT – teme seminarskih radova

2.3.5 Smernice za tehničku obradu – po segmentima IT i alatima za rad...

(segmenti IT: 2 - multimediji, 3 - jezici, 5 - Web, 8 – hardverski resursi...)

2.3.10 Smernice za predispitne kolokvijalne i ispitne obaveze

 


· 3) IT – Web linkovi i prilozi

3.1  IT linkovi i prilozi 2003 (CD2003: HTML 12.4 MB + 2.1 na Web str)

 Polazno, 1824 linka (1180 internih - HTML na CD2003 i 644 eksterna On-line linka)

1 Uvod u IT

2 Organizacija podataka, multimediji, zaštita

3 Programski jezici u IT

4 Razvoj softvera i dokumentacija sistema

5 Globalne komunikacije

6 Lokalna umrežavanja

7 Računarska grafika

8 Mikroprocesorski sistemi

9 Periferne jedinice

10 Interfejsi

11 Memorije

12 Standardizovane primene IT

     Indeks korišćene terminologije

     Primeri ispitnih rokova

3.2  Prilog projektovanju IS-a na primeru jedne obrazove institucije

 


· 4) IT zbornici radova

4.1 IT zbornik radova i zadataka 2004

(arhiva - 31. 12. 2004 CD2004: od 150-700 MB, HTML...) po sledećim nivo­ima:

4.1.1 Seminarski radovi / dodiplomske studije (2004)

4.1.2 Ispitni zadaci – dodiplomske studije (2004)

4.1.3 Diplomski radovi (sadržajno, 2004)

4.2 Seminarski radovi / poslediplomske studije

4.3 Izvodi iz Zbornika radova sa simpozijuma...

 


· 5) IT novostiIT novosti i inovacije 2005

5.1 IT zbirka testovnih zadataka – primer (papirni medij - preko 120 str)

5.2 IT zbirka rešenja testova – primer (papirni medij - preko 120 str)

5.3 Korisno za dodiplomske studije – nastavni i radni materijali 2005

5.4 Korisno za poslediplomske studije – smernice i radni materijali 2005

 


· 6) IT kroz elemente modela izvrsnosti

6.1 IT i liderstvo...

6.2 IT i politika, strategija, planiranje...

6.3 IT i kadrovski faktor – ljudi... nivo kadrova…

6.4 IT i organizacija resursa – ka partnerstvu...

6.5 IT i učenje... E-učenje…

6.6 IT i partnerstvo

6.7 IT i inovacije

6.8 IT i makro procesi

6.9 IT i oprema

6.9.1 IT – nivo hardvera ICT resursa u obrazovanju

6.9.2 IT – nivo softvera (proizvoda i ugrađenog znanja…)

6.10 IT i analizemodel, koncept, konfigurisanje…

6.11 IT i upravljanje znanjem

6.12 IT i rezultati

6.12.1 IT – ka novim rezultatima…

 


Copyright  © 2003, 2004, 2005   Živadin Micić,   E-mail: micic@kg.ac.yu

ISBN 86-81745-83-2

Zadnje izmene: 15. 04. 2005.

Koncept: decembar 2003.