Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


  У Србији постоје више региона и градова где је текстилна индустрија водећа грана привредних делатности. Постојање и рад тих предузећа обезбеђује нова радна места и могућност запошљавања. Новоформирани смер одевног инжењерства и дизајна повећава могућност запослење студената који се образују на овом студијском програму. Основне струковне студије трају три године и остварује се 180 ЕСПБ.

  Завршетком основнох студија на овом студијском програму студенти стичу звање:

  Струковни инжењер технологије,

   

  На студијском програму одевно инжењерство и дизајн образују се одевни инжењери компетентни за дизајнирање и за производњу одевних предмета. Програм садржи инжењерске и предмете примењеног дизајна. Ово је резултат потребе привреде за примену савремених технологија, у првом реду техничке припреме нових производа, која се реализује уз подршку савремених софтвера који у себи имају модуле који захтевају и инжењерска знања и знања из области дизајна.

  Смер одевно инжењерство и дизајн је ове јесени први пут акредитован на нашем факултету са намером да својим садржајем, методама и начином студирања заинтересује младе људе да се баве модним дизајном и производњом одеће, да практичним примерима у склопу предмета на смеру дизајнирају модну одећу и учествују у њеној изради на факултету и у предузећима за производњу одеће Моравичког округа.

   

  Струковни инжењери технологије биће оспособљени за примену стечених знања за обављање следећих послова:
  -планирање, управљање и праћење процеса производње одеће,
  -анализа и рационализација постојећих процеса производње одеће,
  -пројектовање одевних предмета,
  -употреба софтвера и истовремено индустријско дизајнирање модних производа,
  -разрада идеја одевних предмета,
  -избор материјала, опреме и прибора за израду,
  -контрола квалитета материјала, полупроизвода и готових производа.

  Савладавањем студијског програма студент стиче следеће специфичне способности:
  -организовање и руковођење процесима производње одеће
  -креирање и разраду идеја одевних производа
  -оспособљености за проналазак и решавање проблематике
  -коришћење савремених софтвера у реализацији дизајна одеће
  -конструкција одеће најновијим софтверским методама
  -примена водећих рачунарских концепција у реализацији припреме одеће

  Студијски програм обухвата наставне предмете из области технологија израде одеће, конструкције одеће, текстилних материјала и испитивања текстилних материјала, рачунарских и информационих технологија и опште образовне предмете. На тај начин развијају се веће способности студената као и боље сналажење у различитим пословним и производним системима. Факултет тренутно реализује за потребе студената одевног инжењерства и њихову практичну наставу савремени практикум са савременим уређајима представницима процеса производње одеће (3-D скенер људског тела, вез машина, CNC машина за кројење прототипова одевног предмета и сл. уређаји), затим кабинет за рачунарну конструкцију са CAD системом за развој, дигитализацију, конструкцију, моделовање и градирање кројних делова као и и 3-D дизајн одеће и кабинет за основну конструкцију и процесе кројења одеће. У току школске године реслизоваће се и Лабораторија за испитивање влакана и текстилних материјала. Реализација шивења одеће обавља се у предузећима партнерима факултета.

Факултет се налази у атрактивном делу града у коме су и Агрономски факултет, три школе, спортско-рекреативни терени, шеталиште поред Западне Мораве, центар града је на 10 минута хода од Факултета. Објекти Студентског центра – студентски дом и студентска менза – налазе се непосредно поред Факултета.

Студентски парламент и студентске организације организују популарне трибине, радионице, дебате, хуманитарне концерте али и различита дружења, Моћи ћеш да идеш на едукативне излете, посете сајмовима, радне посете производним организацијама...

Студентима Одевног инжењерства и дизајна омогућена је стручна пракса и у другим организацијама (приватним фирмама) не само у Чачку него и широм Србије, ако то одговара кандидату, узимајући у обзир запосленост и место пребивалишта, тако да ћеш још у току студија да контактираш са послодавцима око каснијег запослења.

 

Потребе привреде за овим прифилом занимања су велике тако да се отвара могућност запослења одмах након завршетка студија. У току студија, оствариће се контакти са предузећима из више округа па самим тим повећава се могућност запослења. Само занимање текстилног инжењера са постојећим стеченим знањем омогућује и самосталан рад у малој привреди.