UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU

uni kg

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO

itop16

Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem

 

*** ZBORNIK RADOVA ITOP16 ***

 

PROGRAM KONFERENCIJE

POZIV ZA UČEŠĆE

 

Obrazac za prijavu rada

Uputstvo za pripremu radova

 

VAŽNI DATUMI:
Rok za dostavljanje prijave i rada u celosti: 26. avgust 2016.
Obaveštenje da je rad prihvaćen: 4. septembar 2016.
Rok za uplatu kotizacije: 6. septembar 2016.
Prijave i radove dostaviti na E-mail: itop16@ftn.kg.ac.rs