CILJ KONFERENCIJE

Na konferenciji će biti razmatran postupak reinženjeringa poslovnih procesa koji se odvijaju u okviru predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja sa ciljem da se poslovni procei standardizuju i unapredi organizacija u obrazovnim ustanovama.

 

VREME I MESTO ODRŽAVANJA KONFERENCIJE

Vreme: 29. septembar - 01. oktobar 2017. godine
Mesto: Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Svetog Save 65, 32102 Čačak

 

PODRUČJA KOJA ĆE BITI OBRAĐENA

  • Informacione tehnologije u funkciji reinženjering poslovnih procesa u obrazovnim ustanovama
  • Reinženjering i menadžement kvalitetom u obrazovanju
  • Uticaj reinženjeringa na strategije i pravce rezvoja obrazovanja
  • Integrisanje poslovnih komunikacija u ustanovama obrazovanja