TOS Konferencija
32000 Čačak
9-11. Maj 2008.


Predsednik: Prof. dr Dragan Golubović
Sekretar: mr Ivan Milićević
  TIO '08, Tehnički fakultet Čačak,
Ul. Svetog Save 65,
32000 Čačak, Srbija i Crna Gora.

Tel: +381 32 302-722
Tel: +381 32 226-503
Faks:+381 32 342-101

E-mail: golubd@tfc.kg.ac.yu
E-mail: ivanmil@tfc.kg.ac.yu
Konferencija
32000 Čačak 9-11. Maj 2008.