Konferencija
Tehnički fakultet Čačak
7-9. maj 2010.


UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
TEHNIČKI FAKULTET ČAČAK

UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC
TECHNICAL FACULTY ČAČAK

KONFERENCIJA / CONFERENCE
TEHNIKA I INFORMATIKA
U OBRAZOVANJU

Konferencija
Tehnički fakultet Čačak 7-9. maj 2010.