TIO2014 Konferencija
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
30 – 31. maj 2014.

Početna strana
Poziv za radove
Program simpozijuma
Organizatori
O simpozijumu
Nerela
Radovi
Kontakt
Kontakt

NeReLa  nа TIO 2014

U okviru plenarnih aktivnosti, okruglog stola i sekcija biće predstavljene aktivnosti TEMPUS projekta NeReLa (Izgradnja mreže udaljenih laboratorija za jačanje saradnje univerziteta i srednjih stručnih škola), čiji je koordinator Univerzitet u Kragujevcu, a rukovodilac prof. dr Radojka Krneta sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Cilj projekta je unapređivanje inženjerskih studija u Srbiji uvođenjem u nastavu daljinskih eksperimenata, kao i jačanje saradnje univerziteta i srednjih stručnih škola kroz obuke nastavnika iz škola za primenu daljinskih eksperimenata u nastavi.

Partneri u projektu iz Srbije: univerziteti u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu i Nišu; Mreža RC i CSU, zajednice elektrotehničkih škola i mašinskih škola Republike Srbije i BADEN.
EU partneri: Univerzitet u Marboru, Slovenija, Univerzitet Deusto, Bilbao, Španija; Univerzitet u Portu, Portugal; Evropski Univerzitet Kipar, Best Cybernetics iz Patre, Grčka.

 

nerela


Fakultet tehničkih nauka u Čačku 30 – 31. maj 2014.