Brankica Šutić-Milićević

Brankica Šutić-Milićević
Teaching Assistant
Department of Industrial Management

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-788

Fax: +381 032/342-101

Office No: 129

 brankica.sutic@ftn.kg.ac.rs

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

 

Рођена у Чачку. Гимназију у Чачку завршила 2003.године, са одличним успехом као носилац Вукове дипломе. Дипломирала на Архитектонском факултету у Београду , смер пројектовање , 2008.године са просеком 9.35. Докторске студије уписује 2013.године на Факултету техничких наука у Новом Саду, на смеру Архитектура. Од 2008. ради у пројектим бироима у Београду на позицији лиценцираног архитекте –пројектанта на изради пројектне и техничке документације за разне врсте објеката, као и пројектна решења ентеријера. Од 2013. запослена на Факултету техничких наука у Чачку на месту асистента, на предметима: Архитектура, урбанизам и грађевинарство; индустријски дизајн.

 

ПРОЈЕКТИ - ИСТРАЖИВАЧКИ РАД:

 

2010-2012  „Видети енергију“ Beratung bei der Energieeffizienz von Gebauden – Савети о енергетској ефикасности објеката у Србији у сарадњи са Немачким друштвом за међународну сарадњу GIZ и Архитектонским факултетом у Београду (Проф. Др. Милица Јовановић- Поповић, Доц. Душан Игњатовић, Асс.Мр. Наташа Ћуковић- Игњатовић, М.Арх Бојана Станковић, М.Арх Анита Мраовић, М.Арх Сања Алорић, М.Арх Бранкица Шутић, М.Арх Душан Трифуновић, М.Арх Петар Туфегџић , М.Арх Јасна Поповић, М.Арх Валентина Савић)

2012 2013  „ Термовизијски атлас Београда“- Унапређење енергетске ефикасности стамбених објеката у Београду на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, за енергетику управе Града Београда (Проф. Др. Милица Јовановић- Поповић, Доц. Душан Игњатовић, Асс.Мр. Наташа Ћуковић- Игњатовић, М.Арх Бојана Станковић, М.Арх Анита Мраовић, М.Арх Сања Алорић, М.Арх Бранкица Шутић, М.Арх Душан Трифуновић, М.Арх Петар Туфегџић, Б.Арх Мацут Никола)

 

ПУБЛИКОВАНА ИЗДАЊА:​

 

  1. Радовановић, М., Шутић, Б., Истраживање преслица са становишта дизајна, Зборник радова Народног музеја, стр. 219-255, 2015/2016. Чачак
  2. Dragićević, S.,Šutić, B., Plazinić, M., Improving energy efficiency in public building in the municipality of Čačak, VI International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2016 (IIZS 2016),  pp. 216-221, 13-14 October, Zrenjanin, Serbia
  3. Шутић Б.,Драгићевић, С.,Марјановић М.,  Анализа примене савремених енергетских ефикасних материјала омотача зграда, Енергија, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија, Број 1-2, Година XVIII, стр. 155-160, 2016.

 

НАГРАДЕ:

 

Новембар 2011.године - II Награда на конкурсу за идејно решење пословног објекта за Енергетику у Требињу

 

ПРОЈЕКТИ:

 

Октобар 2007 – Септембар 2008 - Спортски комплекс у Кувајту у сарадњи са проф. Милорадом Ристићем, диа (Архитектонски факултет Београд) – изведен објекат 2015.године
2008.-2011.година -  Пројекти објеката и ентеријера, као и израда и припрема техничке документације при пројектном бироу DAAM у Београду  
Септембар 2009 - јануар 2010- Ентеријери IV И V општинског суда у Београду
 

2011-2013.година- Пројекти објеката и ентеријера, као и израда планске  документације при пројектном бироу DЕА у Београду :
-Планска документација катастарских општина Златибор
-Планска документација катастарских општина Куршумлија
-Главни пројекат хотелског комплекса у Будви, реализација у току
-Израда планске документације Морско добро у Будви
-Израда планске документације за Бечиће
 

2013.година - ... – Самостална израда пројеката и ентеријера