Branko Marković

Dr Branko Marković
Assistant Professor
Department of Computer and Software Engineering

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-724

Fax: +381 032/342-101

Office No: 137

 branko.markovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Име и презиме

Бранко Р. Марковић

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним  или непуним радним временом и од када

Факултет техничких наука, Чачак, (2020.) Висока школа техничких струковних студија Чачак (2005.)

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарска техника и информационе технологије

Академска каријера

 

Година

Институција

Научна или уметничка област

Ужа научна, уметничка или стручна област

Избор у звање

2021.

ФТН Чачак

Рачунарска техника и информационе технологије

Рачунарска техника

Докторат

2018.

ЕТФ Београд

Телекомуникације

Техничка акустика

Магистратура

2004.

ЕТФ Београд

Телекомуникације

Дигитални пренос информација

Диплома

1992.

ЕТФ Београд

Електроника

Телекомуникације

Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија

Р.Б.

 

Ознака предмета

Назив предмета    

Вид наставе

Назив студијског програма

Врста студија (ОСС, ССС, ОАС, МСС, МАС, САС)

1.

23.SIT006

Монтажа и сервис рачунара

П

ИТ, МИ

ОСС

2.

23.SIT008

Рачунарске мреже

П,В

ИТ, ЕР

ОСС

3.

23.SIT009

Интернет технологије

П,В

ИТ, ЕР,  ПМ

ОСС

4.

23.SIT010

Оперативни системи

П

ИТ

ОСС

5.

23.SIT022

Стручна пракса

ОС

ИТ

ОСС

6.

23.SIT023

Стручни рад

ИР

ИТ

ОСС

7.

23.SMEI23

Web програмирање

П

 ЕР, МИ

МСС

8.

23.SMMI07

Дистрибуирани софтверски системи

П,В

ЕР, МИ

МСС

9.

19.ME3014

Перформансе и поузданост рачунарских система

П,В

РСИ

МАС

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Бранко Марковић, Монтажа и сервис рачунара, скрипта, ВШТСС Чачак, ISBN 978-86-81116-02-9, Чачак, 2019.

  1.  

Branko R. Marković, Jovan Galić, Miomir Mijić, “Application of Teager Energy Operator on Linear and Mel Scales for Whispered Speech Recognition”, Archives of Acoustics, 2018, Vol. 43, No. 1, pp. 3-9, ISSN 2300-262X, DOI:10.24425/118075, [M23]

  1.  

Branko Marković, Jovan Galić, Đorđe Grozdić, Slobodan T. Jovičić and Miomir Mijić, „Whispered Speech Recognition Based on Gammatone Filter Cepstral Coefficients“, Journal of Communication Technolgy and Electronics, 2017, Vol. 62, No. 11, pp. 1255-1261, ISSN 1555-6557,     DOI: 10.1134/S1064226917110134, [M23]

  1.  

Đorđe Grozdić, Slobodan Jovičić, Dragana Šumarac Pavlović, Jovan Galić, Branko Marković, “Comparison of Cepstral Normalization Techniques in Whispered Speech Recognition”, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2017, Vol. 17, Nо. 1,  pp. 21-26, ISSN 1582-7445, DOI: 10.4316/AECE.2017.01004, [M23]

  1.  

Бранко Марковић, Гордана Марковић, Практикум из програмског језика C, практикум, ВШТСС Чачак, ISBN 978-86-86139-98-6, Чачак, 2017.

  1.  

Бранко Марковић, Рачунарске мреже, скрипта, ВШТСС Чачак, ISBN 978-86-86139-73-3, Чачак, 2014.

  1.  

Branko Marković, Slobodan T. Jovičić,  Jovan Galić and Đorđe Grozdić, „Whispered Speech Database: Design, Processing and Application“, I. Habernal and V. Matousek (Eds.): TSD 2013, LNAI 8082, pp. 591-598, 2013, Springer-Varlag Berlin Heidelberg 2013.

  1.  

Branko Marković, Jovan Galić, Đorđe Grozdić, Slobodan T. Jovičić, “Application of DTW method for whispered speech recognition”,  Proceedings Speech and Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, pp. 308-315, Belgrade, October 25-26, 2013

  1.  

Бранко Марковић, Интернет технологије, скрипта, ВШТСС Чачак, ISBN 978-86-86139-55-9, Чачак, 2011.

  1.  

Markovic Branko, “The beamforming techniques through the visual tools”, The Sixteenth International Congress on Sound and Vibration, Krakow, 5-9. July 2009.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

12 (Scopus)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним