No Photo

Јelena Orelj
Teaching Assistant
Department of Physics and Materials

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-767

Fax: +381 032/342-101

Office No: 027

 jelena.orelj@ftn.kg.ac.rs

Основни подаци:

Рођена је 1985. године у Босанској Крупи (БиХ). Запослена је на Факултету техничких наука у Чачку од 2017. године. Студије електротехнике на Електротехничком факултету у Бањој Луци (смер Електроника и телекомуникације) завршила је 2011. године, док је мастер студије завршила 2015. године на Факултету техничких наука у Чачку. Студент је докторских студија на Факултету техничких наука у Чачку, на модулу Савремени материјали и технологије у електротехници (студијског програма ДАС ЕРИ).

Предмети:

  • Сензори
  • Информационе технологије у сензорским системима
  • Мултимедијални системи
  • Заштита података
  • Паметни сензорски системи
  • Оптоелектронски системи у мехатроници
  • Мониторинг и визуелизација процеса
  • Савремени комуникациони системи

Научна и стручна делатност:

Област истраживања: развој сензора на бази аморфних и нанокристалних магнетно меких материјала.