UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO

itop16

Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem

 

ZBORNIK RADOVA ITOP18

PROGRAM

POZIV ZA UČEŠĆE

 

Obrazac za prijavu rada

Uputstvo za pripremu radova

 

VAŽNI DATUMI:
Rok za dostavljanje prijave i rada u celosti: 12. mart 2018.
Obaveštenje da je rad prihvaćen: 14. mart 2018.
Rok za uplatu kotizacije: 21. mart 2018.
Prijave i radove dostaviti na E-mail: itop18@ftn.kg.ac.rs