CILJ KONFERENCIJE

Cilj konferencije je prikaz primene informacionih tehnologija, obrazovanja i preduzetništva koji se odvijaju u okviru predškolskog,
osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja sa ciljem da se unapredi organizacija u obrazovnim ustanovama.

 

VREME I MESTO ODRŽAVANJA KONFERENCIJE

Vreme: 24. i 25. mart 2018. godine
Mesto: Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Svetog Save 65, 32000 Čačak

 

PODRUČJA KOJA ĆE BITI OBRAĐENA

 • Informacione tehnologije i preduzetništvo
  • Primena informaciono-komunikacionih tehnologija
  • Softverska podrška inovacijama
  • Menadžment usluga i preduzetništvo
  • Komunikacione veštine
  • Upravljanje karijerom
  • Inovacije i preduzetništvo
 • Obrazovanje i preduzetništvo
  • Inovativni modeli rada u nastavi – primeri dobre prakse
  • Metodički pristupi u realizaciji nastave
  • Preduzetništvo kao međupredmetna kompentencija
  • Preduzetničko obrazovanje u Srbiji
  • Razvijanje preduzetničke kulture
  • Korporativno učenje
  • Obrazovanje i nosioci promena
  • Saradnja obrazovnih ustanova i privrednih subjekata (Startup i Spin-off)