Marko Popović

Dr Marko Popović
Associate Professor
Department of Mechanical Engineering

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-710

Fax: +381 032/342-101

Office No: 235

 marko.popovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

PREDMETI

 1. Mašinski elementi (OAS)
 2. Osnovi konstruisanja (OAS)
 3. CAD/CAE konstruisanje (OAS)
 4. Modeliranje i numeričke analize mehatroničkih struktura (MAS)

A. Obrazovanje

 1. MAŠINSKI FAKULTET, Univerzitet u Beogradu, Diplomirani mašinski inženjer, 2003.
 2. FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, Univerzitet u Kragujevcu, Magistar tehničkih nauka, 2007.
 3. FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, Univerzitet u Kragujevcu, Doktor tehničkih nauka, 2012.

B. Zaposlenje i radno iskustvo

 1. FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA u Čačku, (2004-...), Stručni saradnik i asistent na katedri za Opšte mašinstvo u periodu od 2004 do 2012.god. U zvanje docenta na istoj Katedri izabran je u toku 2013.god. Osim naučno-obrazovne delatnosti, kroz intezivnu saradnju sa privredom učestvuje na izradi različitih analiza, naučnih i stručnih studija i projekata.
 2. Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije - NUPS (2016-...), Izvođenje stručnih predavanja iz oblasti procene vrednosti mašina i opreme.
 3. PROCENA VREDNOSTI MAŠINA I OPREME, (2007-...),  Stručna procena vrednosti mašina i opreme za potrebe finansijskih institucija i privrede. Kao stručni saradnik angažovan je u različitim domaćim i inostranim proceniteljskim kompanijama.
 4. INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE, (2009-...), Izvođenje stručnih predavanja u okviru problematike projektovanja i konstruisanja primenom savremenih inženjerskih alata.
 5. UPRAVA CARINE REPUBLIKE SRBIJE, (2007-...), Priprema stručnih izveštaja o stanju i kvalitetu uvezene proizvodne opreme. Poslovi kontrole i analize uvezene opreme i njene cena, iz oblasti mašinske tehnika, mehanizacije i proizvodne opreme.
 6. OSNOVNI I VIŠI SUD u Čačku, (2007-...), Veštak mašinske struke za oblast mašinske tehnika, mehanizacije i proizvodne opreme. Priprema relevantnih stručnih mišljenja i njihova odbrana pred većem sudija. Procena vrednosti mašina i opreme u sudskim procesima iz oblasti privrednog prava (stečaji, dugovanja, poravnanja, štete i dr.).
 7. ELMONT d.o.o. Čačak, (2005-2007), Priprema i definisanje projektnih zadataka za investitore. Projektovanje mašinskih sistema i konstrukcija, sa praćenjem njihovog izvođenja. Instalacija i primopredaja projektnih rešenja investitoru. Definisanje dokumentacije za ispravno i sigurno rukovanje instaliranom opremom
 8. PMB Čačak, (2003-2004), Priprema i vođenje poslova konstrukcije i izrade mašinskih pozicija za mašine i drugu proizvodnu opremu. Generisanje kompletne konstrukcione dokumentacije i odgovornost za izradu i isporuku proizvoda do kranjih kupaca.
 9. TEHNIKUM Beograd, (1997-1998), Poslovi vezani za izradu tehničke dokumentacije za mašine i opremu. Priprema crteža, generisanje tehnološke dokumentacije i praćenje stepena izrade pozicija u proizvodnji.

C. Ostale kvalifikacije

 1. Položen stručni ispit
 2. Posedovanje LICENCE ODGOVORNOG PROJEKTANTA (br. 333 D73506)
 3. Posedovanje LICENCE ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA (br. 434 D41309)
 4. Internacionalni sertifikat RICS (br. 6855771)
 5. Ovlašćeni SUDSKI VEŠTAK iz oblasti mašinstva (br. 740-05-01498/2010-03)
 6. Stručni kurs za procenitelja mašina i opreme
 7. Obuka: LEED sertifikat
 8. Obuka: Upravljanje projektima (PWC)
 9. Engleski jezik (čitanje, pisanje, konverzacija)
 10. Profesionalni rad na računaru i softverima za projektovanje i konstruisanje (SolidWorks, Cosmos Works i Catia)

D. Naučno-stručni rad

Projekti

 1. Glavni mašinski projekat “Fabrika za preradu soje”, Bioprotein AD, Srbija, 2017/2019.
 2. Glavni mašinski projekat “Transporteri na liniji za elektrohemijsku obradu delova upaljača minicije velikog kalibra”, Baku, Azerbejdžan, 2016.
 3. Projekat mašinskih tehnologija “Sektora za ultrazvučno pranje fluksa sa armatura”, JOHNSON ELECTRIC, Niš, 2016.
 4. Projekat mašinskih tehnologija “Linije za nanošenje autodepozicione (AD) prevlake na čelik”, JOHNSON ELECTRIC, Niš, 2016.
 5. Projekat mašinskih tehnologija “Sektora za nanošenje praha elektrostatičkim postupkom”, JOHNSON ELECTRIC, Niš, 2016.
 6. Glavni mašinski projekat “Proces proizvodnje i montaže elektromotora JOHNSON ELECTRIC Srbija - FAZA I i FAZA II”, 2015.
 7. Glavni mašinski projekat: "Linija za fosfatiranje, cinkovanje i hromatiziranje mesinganih i čeličnih čaura", Sloboda Čačak - Azerbejdžan, 2013-2014.
 8. Glavni mašinski projekat: "Transportni sistem proizvodne linije za galvanizaciju čaura topovske municije", Baku, Azerbejdžan, 2011-2012.
 9. Projekat tehnološkog razvoja u Srbiji: "Istraživanje i razvoj novih koncepcija veze okretne i neokretne konstrukcije mašina transportne i građevinske mehanizacije", Projekat br.35038, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2011-2015.
 10. Projekat tehnološkog razvoja u Srbiji: "Razvoj nove konstrukcije kašike bagera kontinualnog dejstva u cilju integrisanja modularnih reznih zuba", Projekat br.35037, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2011-2014.
 11. Glavni mašinski projekat "Rekonstrukcija reznih zuba na bageru SchRs1600 (G-3)", Rudarski basen Kolubara, 2010.
 12. Idejni mašinsko-tehnološki projekat "Fabrika za proizvodnju malih kućnih aparata", SAMSON Company doo, Beograd, 2010.
 13. Idejni mašinsko-tehnološki projekat "Proizvodni sistem za proizvodnju spuštenih plafona i profila za sisteme suve gradnje”, BOHOR doo, Užice, 2009.
 14. Projekat tehnološkog razvoja u Srbiji: "Istraživanje i razvoj nove generacije zuba za rotorne bagere i bagere vedričare”, Projekat br.14038, Ministarstvo za nauku Republike Srbije, 2008-2009.
 15. Glavni mašinski projekat: "Rekonstrukcija linije za izradu koverti u cilju povećanja kapaciteta”, PERGAMENT doo, Čačak, 2008.
 16. Glavni mašinsko-tehnološki projekat: "Linija za transport i odlaganje odlivaka”, Fabrika akumulatora Sombor - FARMAKOM MB koncern, 2007.
 17. Glavni mašinsko-tehnološki projekat: "Automatizovanog sistema za prihvat i paletiranje odlivaka”, Livnica olova Zajača - FARMAKOM MB koncern, Loznica, 2006.
 18. Projekat: „Studijski reflektori – tehnologija i proizvodnja”, ELEKTROVAT doo, Čačak, 2005.
 19. Glavni mašinski projekat: „Ventilacija – stara hala”, PRIM doo, Kostolac 2005.
 20. Glavni mašinski projekat: „Rekonstrukcija linije za izvlačenje žice”, KOMO doo, Čačak, 2004.

Objavljeni naučni i stručni radovi:

 1. Savić, B., Urošević, V., Ivković, N., Milićević, I., Popović, M., Gubeljak, N., Šiniković, G., Implementation of a Non-Linear Regression Model in Rolling Bearing Diagnostics, Tehnički vjesnik, ISSN 1330-3651, (2022), Vol. 29/No.1, DOI. 10.17559/TV-20201231113711 [M23]
 2. Milićević, I., Popović, M., Dučić, N., Slavković, R., Dragićević, S., Maričić, A., Experimental identification of the degree of deformation of a wire subjected to bending, Science of Sintering, (2018), Vol.50, No.2, pp.183-191 [M22]
 3. Baralić, J., Janković, P., Popović, M., Uticaj brzine rezanja i dubine reza na geometriju prednje linije reza pri obradi abrazivnim vodenim mlazom, IMK–14 Istraživanje i razvoj, 2019, Vol.25, br.1, str. 27-30, ISSN 0354-6829 [M52]
 4. Vujičić, V., Dragićević, S., Marjanović, M., Ocokoljić, D., Popović, M., Milićević, I., Laboratorijska elektro-pneumatski upravljana postavka, IMK–14 Istraživanje i razvoj, 2020, Vol.26, br.3, str. 75-80, ISSN 0354-6829 [M52]
 5. Popović, M., Milićević, I., Marković, G., Dragićević, S., Marjanović, M., Redesign of the bucket of bucket chain excavator ers 1000/20 using of modular design approach, Book of Abstracts for the 9th International Scientific Conference [on] Research and Development of Mechanical Elements and Systems, IRMES 2019, September 5‐7, 2019, pp 40-42, Proceedings (ISBN 978‐86‐6335‐061) [M34]
 6. Popović, M., Milićević, I., Marković, G., Marjanović, M., Vujičić, V., Load Analysis for the Design of Cutting Teeth for Bucket Chain Excavators, TIE 2020, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, 18-20th September 2020, pp 372-381, Proceedings (ISBN: 978-86-7776-247-6) [M33]
 7. Vujičić, V., Dragićević, S., Ocokoljić, D., Milićević, I., Popović, M., Design and simulation of electro-pneumatic motion control system, TIE 2020, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, 18-20th September 2020, pp 354-358, Proceedings (ISBN: 978-86-7776-247-6) [M33]
 8. Milićević, I., Popović, M., Dučić, N., Slavković, R., Dragićević, S., Maričić, A.: Experimental Identification of the Degree of Deformation of a Wire Subjected to Bending, Science of Sintering, Vol.50, No2., pp 183-191., 2018
 9. Popović, M., Milićević, I., Dučić, N., An Integrated Process for the Production of Abrasive Cutting Elements for Excavators in the Mining Industry, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, ISSN 0354-6829, Vol.24, No.1, EN37-43, 2018
 10. Popović, M., Milićević, I., Dučić, N.: Methodology of modular cutting teeth design for bucket chain excavator, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, ISSN 0354-6829, Vol.23, No.2, EN69-74., 2017
 11. Milićević, I., Vujičić, V., Slavković, R., Dučić, N., Popović, M.: Kinematic and Dynamic Analysis and Simulation of Complex Mechanisms Using the MATLAB Software, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, ISSN 0354-6829, Vol.21, No. 4, EN99-106., 2015
 12. Slavković, R., Milićević, I., Dučić, N., Popović, M., Jugović, Z.: Identification of supporting elements dynamics of production machines using dynamics of rigid bodies system, VIII International Conference Heavy Machinery HM 2014, Proceedings, ISBN 978-86-82631-74-3, pp. B.1-B.6, University of Kragujevac, Faculty of Mechanical and Civil Engineering Kraljevo, 25-28 June, Zlatibor, Serbia., 2014
 13. Popović, M., Slavković, R., Perišić, P., Procena vrednosti mehanizacije primenom komparativnog pristupa, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery 20(2014)1, 2014
 14. Slavković, R., Jugović, Z., Kozak, D., Veg, A., Radiša, R., Dragićević, S., Popović, M., Simulation of the casting process- a powerfull tool for enchanced design of the cutting teeth in surface minning, Metalurgija, ISSN 0543-5846, Vol.52, No.3, pp.293-296, 2013
 15. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Grujović, N., Milićević, I., Borota, J., Integrated Approach of Cutting Teeth Design in Excavator of Continual Action, The Seventh Triennial International Conference, Heavy Machinery HM 2011, Proceedings, ISBN 978-86-82631-58-3, pp.89-99, Serbia, 2011.
 16. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Teorijsko razmatranje interakcije reznog zuba i stenskog materijala, VIII Međunarodni simpozijum MAREN 2010, Zbornik radova ISBN 978-86-7352-210-4, str.307-315, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, 2010.
 17. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Primena DEM numeričke metode u analizi opterećenja reznih elemenata kod rotornih bagera, Časopis IMK-14, Br.34, ISSN 0354-6829, 2010.
 18. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Uticaj vertikalnih oscilacija katarke rotornog bagera na opterećenje reznih zuba, Časopis "Traktori i pogonske mašine", Vol.14, br.4, str.64-69, ISSN 0354-9496, 2009.
 19. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., The concept of Functional Virtual Prototype in the design of excavator cutting teeth, Tribology in Industry, Vol 3-4, 2009.
 20. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Zdravković, N., Abrazivno habanje reznih zuba i pouzdanost rotornih bagera, IMK-14, Broj 30-31, 2009.
 21. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Integrisan pristup konstruisanja habajućih reznih elemenata kod rotornih bagera, 10-a Međunarodna konferencija o tribologiji SERBIATRIB’07, Kragujevac, 2007.

Publikacije:

 1. Jugović, Z., Popović, M., Marjanović, M., “Mašinski elementi-Testovi znanja”, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 2015.
 2. Tehničko rešenje: Jugović, Z., Slavković Jugović, Z., Slavković, R., Dragićević, S., Popović, M., Milićević, I., Novaković, D.: "Industrijski prototip vedrice IPTR35037 za bager vedričar ERS 1000", Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 2014.
 3. Jugović, Z., Popović, M., “Mašinski elementi”, Priručnik, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 2012.