Neboјša Stanković

Dr Neboјša Stanković
Assistant Professor
Department of Information Technologies

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-778

Fax: +381 032/342-101

Office No: 222

 nebojsa.stankovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Небојша Станковић рођен је у Гњилану 8. августа 1966. године. Основну и средњу школу завршио је у Чачку, занимање програмер. Дипломирао је на Техничком факултету у Чачку, одсек електротехнички, смер Индустријска енергетика октобра 1991. године са темом „Софтверски систем за пројектовање конвертора једносмерне струје“ и стекао звање Дипломирани инжењер електротехнике. Магистарску тезу под насловом „Прилог симулацији рачунарских архитектура“ одбранио је септембра 2009. године на Техничком факултету у Чачку и тиме стекао звање Магистар техничких наука. Докторске студије завршио је децембра 2021. године одбранивши докторску дисертацију на тему „Фактори учења и предвиђање успешности у програмирању применом вештачких неуронских мрежа“ и тиме стекао звање Доктор наука - информационе технологије.

 

Ради на Факултету техничких наука (некадашњи Технички факултет) у Чачку непрекидно од 1. јануара 1992. године, прво као асистент за групу предмета из области рачунарске технике, а од јула 2022. године ради као наставник за предмете: Информационе технологије, Увод у програмирање, Практикум из програмирања, Основи програмирања, Рачунарске апликације, Практикум из рачунарских апликација, Мултимедијални системи.

 

Aутор/коаутор je преко 50 научних и стручних радова у међународним и домаћим научним/ стручним часописима са рецензијама и у зборницима радова са међународних и домаћих конференција, као и семинара и курсева.

 

Аутор је више уџбеника и практикума.