Olga Ristić

Dr Olga Ristić
Associate Professor
Department of Information Technologies

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-714

Fax: +381 032/342-101

Office No: 237

 olga.ristic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Др Олга Ристић (девојачко Робајац), рођена је 11.10.1974. године у Чачку. Дипломирала је на Факултету техничких наука у Чачку 14.11.1997. године на смеру Технка и информатика са просечном оценом 8,54. Дипломски рад под називом "Квалитет и поузданост софтвера са аспекта међународних стандарда ИСО 9000" одбранила је са оценом 10 и стекла звање професор технике и информатике. Магистарски рад под називом „Програмска механичка испитивања елемената далеководне мреже“ одбранила је 4.7.2006. године на истом факултету, са просечном оценом 10 у току магистарских студија и стекла звање магистар техничких наука. Докторску дисертацију  "Динамичко моделовање и симулација превентивних експлоатационих активности у анализама поузданости електричне опреме" одбранила је 23.9.2016. год. на Факултету техничких наука у Чачку. Тренутно је ванредни професор - научна област: Информационе технологије и системи.

 

НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ

На Факултету техничких наука у Чачку ради од фебруара 1998. до децембра 2000. године као стипендиста Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије на пројекту „Истраживање и развој структура рачунарски интегрисаних, роботизованих, ефективних производних система“, бр. 11М09ПТ.
Од децембра 2000. до маја 2001. године радила је као сарадник на Високој школи струковних студија у Чачку.
Од маја 2001. године заснива радни однос као асистент-приправник за предмете из области квалитета и информатике на Факултету техничких наука у Чачку. Изводила је наставу из предмета:

 1. Програмски језици I,
 2. Програмски језици II,
 3. Програмирање,
 4. Принципи програмирања,
 5. Аутоматско управљање.

Од 2007 године ради као асистент из области примењене рачунарске науке и информатика на предметима:

 1. Увод у програмирање,
 2. Програмски језици,
 3. Објектно оријентисано програмирање,
 4. Структуре података,
 5. Структуре података и алгоритми,
 6. Заштита рачунарских система,
 7. Заштита података.

 

12.4.2017. године изабрана је за доцента за ужу научну област Информацоне технологије.

Предмети на којима je учествовала на реализацији наставе на основним студијама ИТ:

 1. Структуре података и алгоритми,
 2. Тестирање софтвера,
 3. Програмирање мобилних апликација,
 4. Напредно објектно оријентисано програмирање,
 5. Увод у програмирање,
 6. Програмски језици и
 7. Основе тестирања софтвера.

Предмети на којима држи предавања на мастер студијама ИТ:

 1. Алгоритми и технике моделовања

Предмети на којима држи предавања на докторским студијама ИТ:

 1. Квалитет софтвера

НАУЧНА И СТРУЧНА АКТИВНОСТ

У току досадашњег рада ангажована је на шест пројекта које финансира Министарство за науку, технологију и развој. Aутор/коаутор je преко 100 научних и стручних радова у међународним и домаћим научним/стручним часописима са рецензијама и у зборницима радова са међународних и домаћих конференција. Радове је писала из области информационих технологија,  тестирања софтвера, образовање, моделирања и симулације система, поузданости система.

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

 1. AQUIT Certified Expert – C# (Visual C# Developer (.NET)), 2005, AQUIT: Education, Qualification and Certification of IT Experts in Serbia, for the Demands of IT Projects and Companies in Germany and the EU.
 2. Стандардизација у пројектовању и развоју софтверских производа, 2009, семинар Привредне коморе Србије.
 3. Database Design and Programming With SQL, 2009, Oracle Academy.
 4. ISTQB Certified Tester - Foundation Level, 18.-20.1.2018. god., Quality House, Novi Sad.

СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА


РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

 1. Ristic О., Mijailovic V.: Method for determining optimal power transformers exploitation strategy, International Journal: Electric Power Systems Research, Volume 83, Issue 1, February 2012, DOI:10.1016/j.epsr.2011.09.007, ISSN: 0378-7796, pp. 255-261.       IF-1,694         M21
 2. Urošević Vlade, Ristić Olga, Milošević Danijela, Košutić Duško: Web Implementation of Quality Assurance (QA) for X-ray Units in Balkanic Medical Institutions, Health Physics, August 2015, Volume 109, Issue 2, Suppl 2, DOI: 10.1097/HP.0000000000000312, ISSN: 0017-9078, Online ISSN: 1538-5159, pp. S162-S168. IF-1,271  M21
 3. Olga Ristić, Bratislav D. Iričanin, Vladica Mijailović: Dynamic Modeling and Simulation of Power Transformer Maintenance Costs, SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 13, No. 2, June 2016, ~ISSN 1451-4869, UDC: 658.58:621.314.21]:004.942, DOI: 10.2298/SJEE1602289R, pp. 285-299.  M24
 4. Predrag Pravdić, Sandra Milunovic Koprivica, Aleksandar Maric, Olga Ristic, Cariša Besic: Analysis of Industrial Companies Business Goals in Conditions of Uncertainty, Journal of Scientific & Industrial Research, Vol. 79, March 2020, pp. 189-192. http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/54172/1/JSIR%2079%283%29%20189-192.pdf  IF-0,729  M23
 5. Olga Ristic, Sandra Milunovic Koprivica, Marjan Milosevic, One Approach of Providing Quality and Reliability Programs in  Conditions of Uncertainty, Journal of Scientific & Industrial Research Vol. 79, May 2020, pp. 401-405. http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/54702/3/JSIR%2079%285%29%20401-405.pdf IF-0,729  M23

 

РАДОВИ У МОНОГРАФИЈАМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

1.  Urošević V., Ristić O., D. Milošević: “New Approach in Quality Assurance (QA) for X-Ray Units in Medical Institutions”, in Quality Assurance: Analysis, Methods, and Outcomes, Editors: Craig Coleman, NOVA PUBLISHING, 2016, pp. 99-113, ISBN: 978-1-63485-768-0. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=59303&osCsid=ae025f3580637ba948ca28652e1681ab  M14

 

ОДБРАЊЕНА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА И МАГИСТАРСКА ТЕЗА

Ристић (Робајац) Олга: Програмска механичка испитивања елемената далеководне мреже, Магистарски рад, Факултет техничких наука, Чачак, Универзитет у Крагујевцу, 2006, 154 с.

Олга Ристић: Динамичко моделовање и симулација превентивних експлоатационих активности у анализама поузданости електричне опреме, Докторска дисертација, Факултет техничких наука, Чачак, Универзитет у Крагујевцу, 2016, 101 с.

 

КЊИГЕ, МОНОГРАФИЈЕ, ЗБИРКЕ, СКРИПТЕ

 1. Урошевић В., Ристић Олга: Програмски језик Ц, Збирка задатака, Технички факултет, Чачак, 2008, ИСБН 978-86-7776-063-2, 239 с.
 2. Урошевић В., Ристић Олга: Програмски језик Ц, Збирка задатака, Виша техничка школа, Чачак, 2008, 239 с.
 3. Програмски језик Ц-Збирка задатака, Урошевић Владе, Ристић Олга, Благојевић Марија, Савић Биљана, издавач Факултет техничких наука Чачак, 2013. Научно-наставно веће Факултета техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу је одлуком број 8-719/25 од 24.4.2013. одобрило издавање и штампање ове збирке. ИСБН 978-86-7776-151-6
 4. Програмски језик Ц-Збирка задатака, Урошевић Владе, Ристић Олга, Благојевић Марија, Савић Биљана, издавач Висока школа техничких струковних студија Чачак, 2013. Наставно веће Високе школе техничких струковних студија Чачку је одлуком број 487/13-6 од 26.4.2013. одобрило издавање и штампање ове збирке. ИСБН 978-86-86139-67-2.
 5. Ристић Олга, Шошић С.: Практикум из тестирања софтвера, Факултет техничких наука у Чачку, СаТЦИП Врњачка Бања, 2019, ИСБН 978-86-7776-229-2, 131 с.

 

РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

 1. Папић Љ., Робајац Олга, Голенко-Гинзбург Д.: Управњање пројектима и метода FMECA, Техника-Машинство 47(1998)2, s. M1-M13.
 2. Робајац Олга, Јечменица Р., Папић Љ.: Карактеристике тоталног продуктивног одржавања: Случај технолошких система, ИМК-14 Истраживање и развој IV(1998)(8-9)2-3, с. 79-85.
 3. Папић Љ., Робајац Олга, Голенко-Гинзбург Д.: Рана искуства и разматрања поузданости софтвера, ОМО XXVII (1998)2-3, с. 102-106.
 4. Папић Љ., Робајац Олга, Голенко-Гинзбург Д.: Савремени аспеки разматрања поузданости софтвера (I део), OMO XXVII(1998)4, с. 151-155.
 5. Робајац Олга, Jeчменица Р., Папић Љ.: Oдржавање према поузданости у производном окружењу, OMO XXVII(1998)5, с. 220-229.
 6. Папић Љ., Робајац Олга, Голенко-Гинзбург Д.: Савремени аспеки разматрања поузданости софтвера (II део), OMO XXVII(1998)6, с. 273-278.
 7. Папић Љ., Робајац Олга, Голенко-Гинзбург Д.: Сигурност техничких система и заштита животне средине, Квалитет VIII(1998)11-12, 1998, с. 52-57.
 8. Папић Љ., Робајац Олга, Радоњић Б: Ефекти система еколошког управљања, Ревија рада XXIX(1999)289, с. 66-71.
 9. Марић А., Робајац Олга, Ђорђевић Љ.: Ефективност аутоматске линије за производњу хлеба, ИМК-14 Истраживање и развој, број X(2004)(18-19)1-2, с. 93-104.
 10. Робајац Олга, Голубовић Д., Ружичић П.: Пројектовање и програмирање ПЛЦ-а у мехатроничким системима, IV Интернационална конференција ТЕМПО ХП 2005, Часопис Југословенског друштва за погонске машине, тракторе и одржавање, Вол 10. Но. 2, Технички факултет, Чачак, 2005, с. 232-238.
 11. Робајац Олга, Голубовић Д., Ружичић П.: Примена ПЛЦ-а код програмске кидалице МЕХАТРОНИК ТФ 1000/10, IV Интернационална конференција ТЕМПО ХП 2005, Часопис Југословенског друштва за погонске машине, тракторе и одржавање, Вол 10. Но. 2, Технички факултет, Чачак, 2005, с. 239-244.
 12. Робајац Олга, Марић А., Ђорђевић Љ.: Одржавање и сигурност сложених техничких система, ИМК-14 Истраживање и развој, број (24-25) 1-2/2006, год XII, UDK/UDC: 658.58, YU ISSN 0354-6829, с. 183-190.
 13. Ристић Олга, Марић A., Ђорђевић Љ.: Прилог анализи поузданости технолошких система у процесној индустрији применом ФТА методе, ИМК – 14 Истраживње и развој, Часопис Института ИМК „14. октобар“ Крушевац, број 35, 2/2010. ИССН 0354-6829, стр. 77-85. [М51-1,5 бод]
 14. Ристић Олга, Марић A., Милуновић С.: Управљање одржавањем производних система -моделирање и симулација трошкова одржавања производних линија, ИМК – 14 Истраживње и развој, Часопис Института ИМК „14. октобар“ Крушевац, број 40, 3/2011. ИССН 0354-6829, стр. 37-40. [М53-1 бод]
 15. Милуновић С., Марић А., Ристић О.: Структурирање функције квалитета у пројекту развоја производа: традиционални и fuzzy прилаз, ИМК-14 Истраживање и развој, година XVII, Број (41), 4/2011, 69-76.
 16. Maric A., Ristic O., Curovic D., Milunovic S., Djordjevic Lj. : Quality improvement of critical modules in the logistics processes , Metalurgia International, No 5, 2013, ISSN 1582 – 2214, pp. 126-130.
 17. Sandra Milunović Koprivica, Cariša Bešić, Olga Ristić: QFD method application in the process of hotel service quality improvement, Hotel and Tourism Management, 2019, pp. 57-66. DOI:10.5937/menhottur1902057M
 18. Ristić Olga, Milošević Marjan, Milunović Koprivica Sandra, Vesković Milan Aleksić Veljko: Optimizacija problema raspoređivanja poslova u industriji 4.0 (Optimization of the Job Shop Scheduling Problem in Industry 4.0), ISSN 0354-6829, IMK-14 - Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji 26(2020)1, UDC 621 , DOI: 10.5937/IMK2001013R, s. 13-18.
 19. Aleksić Veljko, Ristić Olga:  Identifikacija iskustva toka u gejmifikovanom okruženju, Zbornik radova, Pedagoški fakultet u Užicu, 24(23), 2021, s. 167-176, ISSN: 2560-550X, doi: 10.5937/ZRPFU2123167A

 

РАДОВИ САОПШТЕНИ НА СКУПОВИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА ШТАМПАНИ У ЦЕЛИНИ

 1. Папић Љ., Робајац Олга, Голенко-Гинзбург Д.: Обезбеђење квалитета у различитим фазама животног циклуса софтвера, „Менаџмент тоталним квалитетом“, (25. годишњица и 2. Међународни конгрес ЈУСК), Београд, 1998, с. 328-333.
 2. Papic L., Robajac Olga: Concurent design: integration design and maintenance, 2nd International symposium Advanced manufacturing, processes, systems and technologies, Bradford, 1999, pp. 297-306.
 3. Papic L., Robajac Olga: Fluctuation thermodynamic model for system condition monitoring, 2nd International symposium Advanced manufacturing, processes, systems and technologies, Bradford, 1999, pp. 256-264.
 4. Robajac Olga, Golubović D.: Software development for tensile test of overhead line elements, 6th International Conference, Research and Development in Mechanical Industry- RaDMI 2006, 13-17. september 2006, ISBN 86-83803-21-X, p. D-28.
 5. Maric A., Djordjevic Lj., Robajac Olga, Dasic P.: Technological Process Influence On Product Quality, 14th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2006, Trnava 19-20 October 2006, pp. 177-183.
 6. Robajac Olga, Micić Živadin: BlueJ - softverski alat za učenje OOP u Javi, Tehnologija, informatika i obrazovanje-za društvo učenja i znanja, 4. međunarodni simpozijum, PMF Novi Sad, 26-27. januar, 2007. [М33-1 бод]
 7. Lalovic C., Ristic Olga, Golubovic D.: Simulation Model for PET Bottle Production, 11th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 5-9 September 2007,  ISBN 9958-617-34-8. [М33-1 бод]
 8. Ristic Olga: Тensile test of overhead line elements and fittings, 8th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2008, Užice, Serbia, SATICIP, Vrnjačka Banja, ISBN 86-83803-24-4 and ISBN-13 978-86-83803-24-8., 2008, p. 589-597. [М33-1 бод]
 9. Marić A., Ristić Olga, Đorđević Lj.: The fault tree and reliability analysis in process industry, Proceedings of 10 rd International Conference “RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTRY”- RaDMI 2010, Donji Milanovac - Serbia, 16. – 19. September 2010., SATICIP, Vrnjačka Banja, ISBN 978-86-6075-017-6, p. 324 – 330. [М33-1 бод]
 10. Ristić Olga, Marić A., Đorđević Lj.: Modeling and simulation of maintenance system, Proceedings of 3rd International Conference ″SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT″ -SED 2010, Uzice, Serbia, 7 - 8 October 2010, ISBN 978-86-83573-18-9,  p. 46-53. [М33-1 бод]
 11. Marić A., Arsovski S., Ristić Olga: Quality model of baking industry in the Republic of Serbia, 5th International Quality Conference May 20th, 2011, Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, ISBN 978-86-86663-68-9, COBISS.SR-ID 266010119, p. 649-656. [М33-1 бод]
 12. Marić A., Ristić Olga., Curović D.: Contribution to improving the quality of logistic processes – a case study, 15th International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS, University of Novi Sad-Faculty of Technical Sciences, September 14-16, ISBN 978-86-7892-341-8 , COBISS.SR-ID 266010119, 2011. p. 291-296. [М33-1 бод]
 13. Ristić Olga., Marić A., Đuričić M.: The Influence of CMMS and Simulation Modelling on Maintenance Cost, 15th International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS, University of Novi Sad-Faculty of Technical Sciences, September 14-16, ISBN 978-86-7892-341-8, COBISS.SR-ID 266010119, 2011. p. 301-306. [М33-1 бод]
 14. Ristić Olga, Marić A.: Simulation model of reliability and maintenance cost analysis, Proceedings of 11 rd International Conference “RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTRY”- RaDMI 2011, Sokobanja - Serbia, 15 –18. September 2011., SATICIP, Vrnjačka Banja, ISBN 0978-86-6075-026-8, p. 879– 885. [М33-1 бод]
 15. Milunović S., Ristić Olga, Marić A., Aksentijević S.: Cold storage logistics for raspberry: the possibilities for establishing integrated cooling chain, 4rd International Conference ″SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT″ SED 2011, Uzice, Serbia, 7 - 8 October 2011, ISBN 978-86-83573-22-6, COBISS.SR-ID 186645260, p. 46-53. [М33-1 бод]
 16. Ristić Olga, Milunović S., Marić A.: Modelling cold storage database, 4th International Conference ″SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT″ SED 2010, Uzice, Serbia, 7 - 8 October 2011, ISBN 978-86-83573-22-6, COBISS.SR-ID 186645260, p. 46-53. [М33-1 бод]
 17. Milunovic Sandra, Ristic Olga, Maric Аleksandar: Improving the efficiency of the wheat supply chain, CEFood 2012, Proceedings of 6th Central European Congress on Food, University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Novi Sad, Serbia, ISBN: 978-86-7994-027–8, COBISS.SR-ID 271466749, 23-26 May 2012, pp. 1448-1454. [М33-1 бод]   
 18. Milunovic Sandra, Maric Аleksandar, Ristic Olga: HACCP System application in the wheat supply chain, 6th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-86663-82–5, 08 June  2012, pp. 903-912.   http://www.cqm.rs/2012/cd/index.htm М33-1 бод   
 19. Ristić Olga, Milunović Sandra, Marić Аleksandar, Djordjevic Ljubodrag: Modeling database and application for silos, 12th International Conference Research and Development in Mechanical Industry- RaDMI 2012,  SaTCIP (Scientific and Technical Center for Intellectual Property Ltd., 36210 Vrnjacka Banja), ISBN: 978-86-6075-037-4, 14 - 17. September 2012., Vrnjacka Banja, pp. 856-861. http://www.radmi.org/RaDMI_2012/index_2012.htm
 20. Milunovic Sandra, Ristic Olga, Maric Аleksandar: Good hygiene practice and safety in silos for wheat, SED 2012, 5th International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development, Bussines Technical College Uzice, October 04 - 05, 2012, ISBN 978-86-83573-26-4, pp. 7.78-7.83, http://sed.vpts.edu.rs/  
 21. Sandra Milunovic Koprivica, Aleksandar Maric, Olga Ristic: QUALITY MANAGEMENT IN PROJECT ORIENTED INDUSTRIAL ENTERPRISES, 8. International Quality Conference,  Faculty of Engineering, University of Kragujevac,  2014,  pp.  379-386.
 22. Olga Ristić, Danijela Milošević, Vlade Urošević: The importance of programming languages in education,  TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION, 6th International Conference, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 28−29th May 2016, UDK: 004.43::371.1, COBISS.SR-ID 223674636, ISBN 978-86-7776-192-9,  pp. 243-249.
 23. Ristić Olga, Urošević Vlade: The Development of Mobile Applications and Open-Source Frameworks for Testing, 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development” pp. 2-54; 2-61, ISBN 978-86-83573-90-5, 06 – 07 October 2017, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia.
 24. Milošević Marjan, Radović Maja, Ristić Olga: Will You Bring Your Laptop? Investigating Students’ Attitudes Towards BYOD, Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2018, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, ISBN: 978-86-7776-226-1, pp. 174-178.

 25. Šošić Stefan, Ristić Olga, Mitrović Katarina, Milošević Danijela: Software Testing Course in IT Undergraduate Education in Serbia, Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2018, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, ISBN: 978-86-7776-226-1, pp. 224-229.

 26. Olga Ristić, Marjan Milošević, Maja Radović, Sandra Milunović-Koprivica, Milan Vesković: New Trends in Software Testing Course in Higher Education, International Scientific Conference “UNITECH 2018” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 16-17 November 2018, ISSN 1313-230X, pp. III-164-III-169.

 27. Milunovic Koprivica S., Maric A., Ristic O., Arsovski S.: Decision making in industrial enterprises in conditions of uncertainty, Quality Festival 2019, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 2620-2832, pp. 405-410.

 28. Ćurčić S., Blagojević, M., Ristić O.: Ensuring Quality for Enrollment, Renewal of Registration and Changes in Agricultural Farm Using Information Technologies, Quality Festival 2019, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 2620-2832, pp. 869-873.

 29. Marjan Milošević, Maja Radović, Olga Ristić: PDCA Methodology of it Subjects Adaptation: The Case of Computer Networks Course, 11th International Scientific Conference, “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development”, 24 – 25 May 2019, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia, College of Applied Science Uzice, Serbia, ISBN 978-86-83573-95-0, COBISS.SR-ID 277210636, pp. 2-41:2-46.

 30. Olga Ristić, Marjan Milošević, Maja Radović, Vlade Urošević: Genetic Algorithm in Software Testing Optimization: A Review, 11th International Scientific Conference, “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development”, 24 – 25 May 2019, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia, College of Applied Science Uzice, Serbia, ISBN 978-86-83573-95-0, COBISS.SR-ID 277210636, pp. 2-61:2-66.

 31. Olga Ristić, Stefan Šošić, Marjan Milošević, Sandra Milunović-Koprivica, Petar Marić: Virtual Communities in Software Testing Learning: A Case Study, International Scientific Conference “UNITECH 2019” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 15-16 November 2019, ISSN 1313-230X, pp. III-177-III-182.
 32. Marjan Milošević, Olga Ristić, Maja Radović: M-Learning at Faculty of Technical Sciences Čačak: An Exploratory Study from a Technology Acceptance Perspective, International Scientific Conference “UNITECH 2019” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 15-16 November 2019, ISSN 1313-230X, pp. III-183-III-188.
 33. Olga Ristić, Sandra Milunović Koprivica, Cariša Bešić, Ibrahim Jusufranić:The Simulation of Storm Assessment Algorithm on the Power Distribution System Reliability, 10th International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2020 (EMC 2020), June 19-20, 2020, Zrenjanin, Serbia, ISBN: 978-86-7672-334-8, pp. 98-103. 
 34. Stefan Šošić, Olga Ristić, Marjan Milošević: Game-Based Learning of Software Testing, Proceedings TIE 2020, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020, ISBN: 978-86-7776-247-6, pp. 151-155.
 35. Ristić O., Milošević M., Milunović Koprivica S., Blagojević M., Šošić S., "Constraint Optimization Model of University Course Timetabling Problem", 18th International Conference on Informatics and Information Technologies - CIIT 2021, May, 6-7 2021, North Macedonia, ISBN 978-608-4699-11-8, pp. 26-30.
 36. Šošić S., Blagojević M., Ristić O., "Predicting Air Quality in Serbia using Artificial Neural Network", 18th International Conference on Informatics and Information Technologies - CIIT 2021, May, 6-7 2021, North Macedonia, ISBN 978-608-4699-11-8, pp. 96-99.
 37. Ristić O.,  Milunović Koprivica S.,  Milošević M.: Teaching and learning inspired optimization algorithms: A review, 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education – TIE 2022, 16-18 May 2022, pp. 302-308.

 38. Bogićević Ž. ,  Milošević M.,  Ristić O.: Implementing the AWS Academy curriculum into a cloud computing course, 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education – TIE 2022, 16-18 May 2022, pp. 278-282.

 39. Olga Ristić Sandra Milunović Koprivica: Nature-Inspired Optimization Algorithms for Supply Chain Management Problem: A Review, 1st International Conference on advances in science and technology, COAST 2022, May 26-29, 2022 Herceg Novi, Montenegro, pp. 165-174.

 40. Sandra Milunovic Koprivica, Olga Ristic, Lidija Paunovic, Standards for Digitalization and Data Archiving, International Scientific Conference “UNITECH 2022” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 18-19 November 2022, ISSN 1313-230X, pp. II-195-II-200.

 41. Olga Ristić, Milan Vesković, Sandra Milunović Koprivica, Srđan Nogo, Lidija Paunović,  Optimization Household Energy Management System Using GWO Algorithm: A Review, XII International Conference on Social and Technological Development, Trebinje, June, 15-18, 2023. University PIM, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, pp. 171-182. ISSN 2303-498X

 42. Lidija Paunović, Sandra Milunović Koprivica, Olga Ristić,  E-Business in Function of Supply Chain Management Improvement, XII International Conference on Social and Technological Development, Trebinje, June, 15-18, 2023. University PIM, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, pp. 163-170. ISSN 2303-498X

 

 

РАДОВИ САОПШТЕНИ НА СКУПОВИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА ШТАМПАНИ У ИЗВОДУ

 

1.     Marjan Milošević, Olga Ristić, Maja Radović Toward improvements of m-learning at Technical Faculty in Čačak: an exploratory study, International Scientific Conference: Learning in Virtual Communities, Čačak, Serbia, 18-19. jul, 2019. pp. 13-14. ISBN  978-86-7776-239-1

2.     Stefan Šošić, Olga Ristić, Learning Software Testing in Virtual Communities, International Scientific Conference: Learning in Virtual Communities, Čačak, Serbia, 18-19. jul, 2019. pp. 17-18. ISBN  978-86-7776-239-1

 

РАДОВИ САОПШТЕНИ НА СКУПОВИМА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ШТАМПАНИ У ЦЕЛИНИ

 1. Папић Љ., Аронов Ј., Робајац Олга, Улога и место статистичких метода при сертификацији система обезбеђења квалитета, DQM-Семинар “Савремени прилази управљању одржавањем”, Врњачка Бања, У: Квалитет у одржавању, DQM, Чачак, 1997, с. 221-245.
 2. Папић Љ., Аронов Ј., Робајац Олга: Основни принципи седам нових метода управљања квалитетом, DQM-Семинар “Савремени прилази управљању одржавањем”, Врњачка Бања, У: Квалитет у одржавању, DQM, Чачак, 1997, с. 253-263. 
 3. Папић Љ., Аронов Ј., Робајац Олга: Стандард ИСО 9000-3: Смернице за обезбеђење квалитета у различитим фазама животног циклуса софтвера, DQM-Семинар “Савремени прилази управљању одржавањем”, Врњачка Бања, У: Квалитет у одржавању, DQM, Чачак, 1997, с. 285-308.
 4. Робајац Олга: Одржавање и систем еколошког управљања, Зборник радова 1.  DQM – конференције „Управљање одржавањем '98“, Врњачка Бања, 1998, с. 23-31.
 5. Папић Љ., Робајац Олга, Кнежевић Ј.: Конкурентно инжењерство: Пројектовање за одржавање, У: Превентивно одржавање, DQM, Чачак, 1998, с. 6-25.
 6. Папић Љ., Робајац Олга, Кнежевић Ј.: MIRCE модел одржавања, У: Превентивно одржавање, DQM, Чачак, 1998, с. 25-47.
 7. Папић Љ., Робајац Олга: Тотално продуктивно одржавање у производном окружењу, Превентивно одржавање, DQM, Чачак, 1998, с. 47-56.
 8. Папић Љ., Робајац Олга, Голенко-Гинзбург Д.: Симулациони модел за оцену вршног догађаја у анализи стабла отказа, Зборник радова XXVI Југословенског симпозијума о операционим истраживањима SYM-OP-IS '99, Београд, 1999, с. 299-302.
 9. Папић Љ., Робајац Олга, Ћирић Р.: Карактеристике система одржавања индустријских робота у саставу рототизоване линије за термичку обраду, Зборник радова 3. DQM конференције "Управљање одржавањем  2000", Врњачка Бања, 2000,с. 67-75.
 10. Робајац Олга: Обезбеђење поузданости рачунарских система: аспекти хардвера и софтвера, Сусрети ЧЕТВРТКОМ СА НАУКОМ (саопштење у ЗАДУЖБИНИ ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА), Београд, 29. март 2001, 12 стр.
 11. Робајац Олга, Марић А., Ћурчић С.: Погодност одржавања аутоматске линије за производњу хлеба са аспекта електромоторних погона, XXIX научно-стручни скуп о одржавању машина и опреме, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Бања Врујци, 2004, с. 134-145.
 12. Ћурчић С., Робајац Олга, Марић А.: Моделирање процеса замеса хлеба помоћу УМЛ дијаграма, Јупитер конференција, Златибор, 2005, с. 2.81-2.84.
 13. Робајац Олга, Марић А.: Моделирање система одржавања применом УМЛ дијаграма, XXIX научно-стручни скуп о одржавању машина и опреме, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Будва, 2005, с. 160-170.
 14. Марић А., Робајац Олга, Јечменица Р.: Сигурност и поузданост у функцији одржавања линије за производњу хлеба, XXIX научно-стручни скуп о одржавању машина и опреме, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Будва, 2005, с. 171-184.
 15. Голубовић Д., Мијатовић М., Робајац Олга: Мехатроничко образовање у средњој школи, Конференција Техничко (Технолошко) Образовање у Србији, Технички факултет, Чачак, ISBN 86-776-024-5, COBISS.SR-ID 130164236, 2006, с. 145-151.
 16. Марић А., Робајац Олга, Ђорђевић Љ.: Анализа отказа и погодност одржавања техничких система, XXXI Научно-стручни скуп Одржавању Машина и Опреме, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд-Будва, 2006, с. 88-97.
 17. Марић А., Ристић Олга: Реинжењеринг производне опреме у функцији одржавања применом фреквентног регулатора, Зборник радова XXXII научно-стручног скупа Одржавање Машина и Опреме, Београд, 2007, с. 175-179. [М63-0,5 бод]
 18. Ристић Олга, Марић А.: Улога менаџмента у софтверском инжењерству, Научно стручни скуп «Индустријски менаџмент и развој», Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац, 2007, с. 100-105. [М63-0,5 бод]
 19. Ристић Олга, Марић А.: Креирање модела информационог система одржавања применом УМЛ дијаграма, Зборник радова конференције одржавања КОД-2007, Тиват, 2007, с. 191-195. [М63-0,5 бод]
 20. Ристић Олга, Урошевић В.: Креирање форми у Java NetBeans развојном окружењу, Конференција Техника и Информатика у Образовању ТИО, Зборник радова, Чачак, maj, 2008, ИСБН 978-86-7776-062-5, с. 493-498. [М63-0,5 бод]
 21. Ристић Олга, Урошевић В.: Анализа захтева у развоју софтверског производа, Симпозијум о рачунарским наукама и информaционим технологијама, YU INFO 2009, Копаоник, мaрт 2009. [М63-0,5 бод]
 22. Ристић Олга, Урошевић В.: Симулирање и анимација структура података применом MatrixPRO софтвера, 53 конференција ЕТРАН, ИСБН 978-86-80509-64-8, Секција: РТ4 Алогритми Р4.5-1-3, Врњачка Бања, 15 – 18. јун 2009. [М63-0,5 бод]
 23. Ристић Олга, Урошевић В.: Моделирање и симулација применом ООСИМЛ, YuInfo конференција, ЦД зборник, ИСБН 978-86-85525-05-6, Копаоник, март 2010. [М63-0,5 бод]
 24. Ристић Олга, Урошевић В., Милошевић Д.: Симулирање алгоритама и структура података применом MatrixPRO софтвера, Техника и информатика у образовању 3. Интернационална конференција, Технички факултет, Чачак, 7−9. мај 2010, Стручни рад, УДК: 37:(004.94+004.6)](076), ИСБН 978-86-7776-105-9, COBISS.SR-ID 175070220, Чачак, 2010, пп. 627-632. [М63-0,5 бод]
 25. Васић Б., Цуровић Д., Ристић Олга: Управљање средствима за рад као начин за повећање профита, XXXVI Научно-стручни скуп Одржавању Машина и Опреме, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд-Будва, ИСБН 978-86-84231-24-8,  COBISS.SR-ID 184421900, 2011, с. 54-62. [М63-0,5 бод]
 26. Ристић Олга, Марић А., Цуровић Д.: Симулација управљања системом одржавања и трошковима одржавања, XXXVI Научно-стручни скуп Одржавању Машина и Опреме, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд-Будва, ИСБН 978-86-84231-24-8,  COBISS.SR-ID 184421900, 2011, с. 86-93. [М63-0,5 бод]
 27. Урошевић В., Ристић Олга, Кошутић Д.: Развој WEB апликације за осигурање квалитета рендген апарата у медицинским установама у Србији, XXVII Симпозијум друштва за заштиту од зрачења СРбије и Црне Горе, Врњачка Бања, 2 - 4.10.2013. с. 221-225.
 28. Живковић М., Ристић Олга: Сарадња образовних установа и привреде (пример добре праксе), 3. Национална конференција са међунродним учешћем, Факултет техничких наука у Чачаку, 25-27. септембар 2015, ISBN 978-86-7776-179-0, COBISS.SR-ID 217529612, UDK: 621:378., с. 515-523.
 29. Ристић О., Иричанин Б., Мијаиловић В.: Симулација трошкова одржавања енергетског трансформатора применом VENSIM PLE софтвера, Информационе технологије, образовање и предузетништво, Зборник радова националне конференције са међународним учешћем, ITOP16, UDK: 004.94:621.31, 2016, с. 205-213.
 30. Ристић О., Урошевић Владе: Развој модела и симулација трошкова одржавања енергетског трансформатора применом VENSIM PLE софтвера, YUINFO 2017, Зборник радова, ISBN 978-86-85525-20-9, Информационо друштво Србије, Копаоник, Србија, 2017, с. 214-218.
 31. Ристић, О.,  Митровић К., Урошевић, В.,“Мобилне апликације у учењу алгоритама и структура података”, Информационе технологије, образовање и предузетништво – ИТОП2017, Факултет техничких наука, Чачак, Април 8-9, 2017, ISBN 978-86-7776-211-7, UDK 004.451.9:621.39, s. 259-265.  
 32. Ристић, О.,  Милошевић М., “Примена андроид апликација у образовању”, Информационе технологије, образовање и предузетништво – ИТОП2017, Факултет техничких наука, Чачак, Април 8-9, 2017, ISBN 978-86-7776-211-7, UDK 004.37 стручни рад, s. 267-273.
 33. Качаревић Горан, Урошевић Владе, Ристић Олга, Савић Биљана: Развој система за управљање групом корачних мотора користећи RASPBERRY PIE платформу, YUINFO 2018, Копаоник, 11-14 март 2018, с. 5.

 34. Ристић Олга, Милошевић Марјан, Радовић Маја: "Примена генетских алгоритама у тестирању софтвера", Зборник радова 4. националне конференције са међународним учешћем ИТОП19, Чачак, 06.-07. април 2019, Факултет техничких наука у Чачку, ИСБН 978-86-7776-233-9, УДК:004.8:004.415.53, с. 83-89.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА МИНИСТАРСТВА НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 1. „Истраживање и развој структура рачунарски интегрисаних, роботизованих, ефективних производних система“, Пројекат из области основних истраживања, руководилац проф. др Илија Ћосић, Факултет техничких наука, Нови Сад, бр. 11М09ПТ1, 1998-2000.
 2. „Развој технологије израде резних елемената млинова (рифајнера) у индустрији папира и целулозе“, Пројекат из програма технолошког развоја, руководилац др Радомир Славковић, Технички факултет, Чачак, бр. 0140, 2001 год.
 3. „Развој модела и софтвера за управљање ризиком, поузданошћу, заштитом и осигурањем индустријских система“, Пројекат из програма технолошког развоја, руководилац проф. др Миомир Станковић, Факултет заштите на раду, бр. 0083, 2002 год.
 4. „Мониторинг, дијагонстика и одржавање елемената дистрибутивних трансформаторских станица“, Пројекат из програма технолошког развоја, руководилац Др  Владица Мијаиловић, ванр. проф., Технички факултет, Чачак, бр.ТР-6608А, 2004-2007.
 5. „Поузданост дерегулисаних дистрибутивних система“, Пројекат из програма технолошког развоја, руководилац Проф. др Владица Мијаиловић, ред. проф., Технички факултет, Чачак, бр. 17001, 2008-2010.
 6. "Развој и примена нових и традиционалних прехрамбених производа са додатом вредношћу за домаће и светско тржиште-СТВОРИМО БОГАТСТВО ИЗ БОГАТСТВА СРБИЈЕ", руководилац др Јасна Мастиловић, Институт за прехрамбене технологије, Нови Сад, бр. 46001, 2011-2016.
 7. "Развој курикулума и наставничких компетенција за предмете на основним академским студијама Информационе технологије акредитоване 2017. године" у оквиру програма Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру програмске активности "Развој високог образовања". Руководилац пројекта: проф. др Данијела Милошевић. 1.12.2017.-15.05.2018. године.
 8. Олга Ристић: „Креирање предмета Основе тестирања софтвера на ОАС ИТ“, Пројекат у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  2018-2019, руководилац пројекта.