Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Редни бројc Шифра Назив Сем. П В ДОН ЕСПБ О/И Тип Наставници Сарадници
1. 10188 Увод у техничке системеUvod_u_tehnicke_sisteme (UvThS).doc"> 1 2 1 0 6 О AO Јордовић А. Бранка (1)
Драгићевић М. Снежана (0.5)
Милићевић Р. Иван (0.5)
Алексић В. Вељко (В-1)
2. 10060 Информационe технологијеInformacione_tehnologije (ITehn).doc"> 1 2 1 1 6 О AO Мицић М. Живадин (1)
Стефановић Д. Ненад (1)
Ружичић С. Весна (В-2)
Ружичић С. Весна (Д-3)
Папић Ж. Милош (В-1)
Папић Ж. Милош (Д-3)
Станковић Љ. Небојша (Д-1)
3. 10186 Увод у менаџментUvod_u_menadzment (UvMen).doc"> 1 2 2 0 6 О TM Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Николић М. Неда (В-4)
4. 10075 Математика 1Matematika_1 (MatT1).doc"> 1 3 3 0 6 О AO Лазаревић Д. Вера (1.5)
Дамљановић Ж. Нада (1.5)
Шебековић М. Александар (В-6)
5. Предмет изборног блока 1"> 1 6 И
10062 КомуникологијаKomunikologija (Kmnkl).doc"> 1 2 1 0 6 И TM Бјекић Р. Драгана Вучетић М. Милица (В-1)
10184 Техничко цртањеTehnicko_crtanje (ThCrt).doc"> 1 2 2 0 6 И AO Поповић С. Марко Баралић Ч. Јелена (В-4)
1. 10159 Рачунарске апликацијеRacunarske_aplikacije (RacAp).doc"> 2 2 1 1 6 О СА Младеновић М. Владимир Станковић Љ. Небојша (В-1.5)
Ружичић С. Весна (Д-4)
Ружичић С. Весна (В-1.5)
Папић Ж. Милош (Д-4)
2. 10074 МатеријалиMaterijali (Matrj).doc"> 2 2 0 2 6 О СА Јордовић А. Бранка Недељковић М. Боривоје (Д-6)
3. 10180 Технолошки процесиTehnoloski_procesi (TProc).doc"> 2 2 2 0 6 О НС Славковић В. Радомир Баралић Ч. Јелена (В-2)
4. 10076 Математика 2Matematika_2 (MatT2).doc"> 2 3 3 0 6 О AO Лазаревић Д. Вера (1.5)
Дамљановић Ж. Нада (1.5)
Шебековић М. Александар (В-6)
5. Предмет изборног блока 2"> 2 6 И
10125 Предузетничке иновацијеPreduzetnicke_inovacije (PdzIn).doc"> 2 2 2 0 6 И TM Радовановић В. Владимир Цвијовић М. Наташа (В-2)
10002 Архитектура рачунараArhitektura_racunara (ArhRc).doc"> 2 3 2 0 6 И TM Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-4)
1. 10043 Енглески језик 1Engleski_jezik_1 (EngM1).doc"> 3 2 2 0 6 О AO Палуровић Д. Лидија Палуровић Д. Лидија (В-6)
2. 10012 Вероватноћа и статистикаVerovatnoca_i_statistika (VerSt).doc"> 3 2 2 0 6 О НС Лазаревић Д. Вера Ђукић Р. Марија (В-4)
3. 10109 Организација радаOrganizacija_rada (OrgRd).doc"> 3 2 2 0 6 О НС Радојичић П. Мирослав (1)
Нешић Д. Зоран (1)
Пауновић М. Владан (В-2)
4. 10056 Индустријски менаџментIndustrijski_menadzment (InMndz).doc"> 3 2 2 0 6 О НС Весић Васовић Ј. Јасмина Николић М. Неда (В-2)
5. Предмет изборног блока 3"> 3 6 И
10024 ЕкологијаEkologija (Ekolo).doc"> 3 2 2 0 6 И СА Јордовић А. Бранка Недељковић М. Боривоје (В-2)
10181 ТермотехникаTermotehnika (TrmTh).doc"> 3 2 2 0 6 И НС Драгићевић М. Снежана Драгићевић М. Снежана (В-2)
10107 Организационо понашањеOrganizaciono_ponasanje (OrgPn).doc"> 3 2 2 0 6 И TM Радовановић В. Владимир Цвијовић М. Наташа (В-2)
1. 10092 Менаџмент људским ресурсимаMenadzment_ljudskim_resursima (MndzLJR).doc"> 4 2 2 0 6 О TM Радовановић В. Владимир Цвијовић М. Наташа (В-4)
2. 10093 Моделирање пословних процесаModeliranje_poslovnih_procesa (ModPP).doc"> 4 2 2 0 6 О СА Нешић Д. Зоран Стевановић Р. Марина (В-2)
3. 10185 Увод у информационе системеUvod_u_informacione_sisteme (UvInS).doc"> 4 2 2 0 6 О TM Вељовић В. Алемпије Папић Ж. Милош (В-6)
4. 10053 Индустријски дизајнIndustrijski_dizajn (IndDz).doc"> 4 2 2 0 6 О СА Радовановић М. Милош Радовановић М. Милош (В-2)
Шутић В. Бранкица (В-2)
5. Предмет изборног блока 4"> 4 6 И
10095 Машински елементиMasinski_elementi (MsElT).doc"> 4 2 2 0 6 И НС Југовић С. Звонимир Баралић Ч. Јелена (В-4)
10100 Одржавање техничких системаOdrzavanje_tehnickih_sistema (OdThS).doc"> 4 2 2 0 6 И СА Папић Р. Љубиша Папић Р. Љубиша (В-2)
10138 Примењена енергетска електротехникаPrimenjena_energetska_elektrotehnika (PmEEt).doc"> 4 3 3 0 6 И СА Вујичић Д. Момчило Шућуровић М. Марко (В-3)
1. 10110 Организација рачунарских системаOrganizacija_racunarskih_sistema (OrRcS).doc"> 5 2 2 0 6 О СА Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-4)
2. 10151 Производне технологијеProizvodne_tehnologije (ProTh).doc"> 5 2 2 0 6 О НС Славковић В. Радомир Баралић Ч. Јелена (В-4)
3. 10105 Операциона истраживањаOperaciona_istrazivanja (OpIst).doc"> 5 3 3 0 6 О НС Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (2)
Пауновић М. Владан (В-3)
4. Предмет изборног блока 5"> 5 6 И
10038 Електронско пословањеElektronsko_poslovanje (ElPos).doc"> 5 2 2 0 6 И СА Стефановић Д. Ненад (1.5)
Вељовић В. Алемпије (0.5)
Ружичић С. Весна (В-2)
Папић Ж. Милош (В-2)
10008 Базе податакаBaze_podataka (BzPod).doc"> 5 2 0 2 6 И TM Милошевић М. Данијела Божовић М. Маја (Д-10)
5. Предмет изборног блока 6"> 5 6 И
10098 Обновљиви извори енергијеObnovljivi_izvori_energije (ObnIz).doc"> 5 2 2 0 6 И СА Драгићевић М. Снежана Драгићевић М. Снежана (В-2)
10051 Заштита на радуZastita_na_radu (ZasNR).doc"> 5 2 2 0 6 И СА Вујичић Д. Момчило Шућуровић М. Марко (В-2)
1. 10077 Менаџмент информациони системиMenadzment_informacioni_sistemi (MenIS).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Нешић Д. Зоран Драгашевић М. Александар (В-4)
2. 10108 Организација производњеOrganizacija_proizvodnje (OrgPr).doc"> 6 2 2 0 6 О НС Нешић Д. Зоран Стевановић Р. Марина (В-2)
3. 10172 Стратегијски менаџментStrategijski_menadzment (StMndz).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Нешић Д. Зоран (1)
Николић М. Неда (В-4)
4. 10195 Урбанизам и грађевинарствоUrbanizam_i_gradjevinarstvo (Urban).doc"> 6 2 2 0 6 О TM Радовановић М. Милош Шутић В. Бранкица (В-2)
5. Предмет изборног блока 7"> 6 6 И
10044 Енглески језик 2Engleski_jezik_2 (EngM2).doc"> 6 2 2 0 6 И AO Ковачевић Б. Весна Ковачевић Б. Весна (В-2)
10191 Управљање отпадомUpravljanje_otpadom (UpOtp).doc"> 6 2 2 0 6 И СА Јордовић А. Бранка Недељковић М. Боривоје (В-2)
10068 Логистички системиLogisticki_sistemi (LogSt).doc"> 6 2 2 0 6 И СА Ћурчић Н. Срећко Ћурчић Н. Срећко (В-2)
6. Стручна пракса 1"> 6 0 0 0 2 О СА
1. 10066 Лидерство и тимски радLiderstvo_i_timski_rad (LidTR).doc"> 7 2 2 0 5 О СА Михаиловић М. Добривоје Стевановић Р. Марина (В-2)
2. 10089 Менаџмент развојем предузећаMenadzment_razvojem_preduzeca (MnRzP).doc"> 7 2 2 0 6 О СА Вељовић В. Алемпије Драгашевић М. Александар (В-3)
Папић Ж. Милош (В-1)
3. 10177 Теорија одлучивањаTeorija_odlucivanja (TeoOd).doc"> 7 2 2 0 5 О TM Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Николић М. Неда (В-2)
Марјановић Г. Бојана (В-2)
4. Предмет изборног блока 8"> 7 6 И
10163 Развој архитектуреRazvoj_arhitekture (RzArh).doc"> 7 2 2 0 6 И TM Радовановић М. Милош Шутић В. Бранкица (В-2)
10204 CAD/CAM технологијеCAD_CAM_tehnologije (CaCam).doc"> 7 2 2 0 6 И НС Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-2)
10157 Развој информационих системаRazvoj_informacionih_sistema (RazIS).doc"> 7 2 2 0 6 И НС Вељовић В. Алемпије Станковић Љ. Небојша (В-2)
Папић Ж. Милош (В-2)
5. Предмет изборног блока 9"> 7 5 И
10190 Управљање инвестицијамаUpravljanje_investicijama (UpINv).doc"> 7 2 2 0 5 И НС Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Николић М. Неда (В-1)
Марјановић Г. Бојана (В-1)
10061 Квантитативне методеKvantitativne_metode (KvnMt).doc"> 7 2 2 0 5 И НС Дамљановић Ж. Нада Ђукић Р. Марија (В-2)
6. Стручна пракса 2"> 7 0 0 0 3 О СА
1. 10078 Менаџмент квалитетомMenadzment_kvalitetom (MenKv).doc"> 8 2 2 0 5 О НС Папић Р. Љубиша Папић Р. Љубиша (В-4)
2. 10147 Привредно правоPrivredno_pravo (PrivP).doc"> 8 2 2 0 3 О СА Мићовић С. Миодраг Мићовић С. Миодраг (В-4)
3. 10087 Менаџмент пројектимаMenadzment_projektima (MnPrj).doc"> 8 2 2 0 5 О НС Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Марјановић Г. Бојана (В-4)
4. 10192 Управљање процесима радаUpravljanje_procesima_rada (UpPcR).doc"> 8 2 2 0 5 О НС Радојичић П. Мирослав Пауновић М. Владан (В-2)
5. Предмет изборног блока 10"> 8 5 И
10178 Теорија организацијеTeorija_organizacije (TeOrg).doc"> 8 2 2 0 5 И TM Радојичић П. Мирослав (1)
Нешић Д. Зоран (1)
Николић М. Неда (В-2)
10140 Пословна етикаPoslovna_etika (PoslE).doc"> 8 2 2 0 5 И СА Радовановић В. Владимир (1.5)
Мицић М. Живадин (0.5)
Цвијовић М. Наташа (В-1)
Милошевић Д. Марјан (В-1)
10050 Ефективност техничких системаEfektivnost_tehnickih_sistema (EfTSi).doc"> 8 2 2 0 5 И НС Папић Р. Љубиша Папић Р. Љубиша (В-2)
6. Дипломски рад"> 8 0 0 0 7 О


УВОД

Високошколско образовање из области индустријског менаџмента на Факултету техничких наука у Чачку званично отпочиње 1998. године, одлуком Научно-наставног већа Универзитета у Крагујевцу број 83/4 од 11. марта 1998. године. Процес образовања кадрова из области индустријског менаџмента на факултету остварен је на свим нивоима студија од основних дипломских, последипломских - специјалистичких и магистарских студија, као и одбраном докторских дисертација из области индустријског менаџмента, чиме је заокружен читав процес. Ступањем на снагу новог Закона о високом образовању (Сл. гласник РС од 10.09. 2005. год.) извршено је иновирање постојећих студијских програма и уведени су нови програми. Одлуком Научно-наставног већа Универзитета у Крагујевцу број 942/4 од 10. јула 2006. године усвојени су студијски програми основних академских и струковних студија и то: Студијски програм основних академских студија Индустријски менаџмент, са два усмерења Производни менаџмент и Производно-информатички менаџмент, студијски програми основних струковних студија Менаџмент и Предузетнички менаџмент. Студијски програм основних академских студија Инжењерски менаџмент, 180 ЕСПБ, акредитован је Уверењем о акредитацији број 612-00-1377/2008-04, од 11.04.2009.године. Исте године, шк. 2009/10. год. започето је са реализацијом овог студијског програма. У складу са основним задацима и циљевима Факултета техничких наука у Чачку акредитовани студијски програми основних и мастер студија Инжењерски менаџмент са система 3+2, прелазе на систем 4+1, односно студијски програм основних академских студија Инжењерски менаџмент креиран је у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ).

Назив студијског програма

Инжењерски менаџмент

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна, стручна или уметничка област

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Врста студија

Основне академске студије првог нивоа

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240  ЕСПБ бодова

Назив дипломе

Дипломирани инжењер менаџмента

Дужина студија

4 (четири) године

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009.год.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014. год.

Број студената који студира по овом студијском програму 

90

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

30

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Наставног-научног већа Факултета техничких наука у Чачку бр. 12-1206/3 oд 10. 07. 2013. год.  

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу         бр. III-01-750/12 од 26.09.2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs