Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

Редни бројc Шифра Назив Сем. П В ДОН СИР ЕСПБ О/И Тип Наставници Сарадници
1. 10096 Нацртна геометријаNacrtna_geometrija (NacTm).doc"> 1 1 2 0 0 6 О AO Поповић С. Марко Баралић Ч. Јелена (В-2)
2. 10060 Информационe технологијеInformacione_tehnologije (ITehn).doc"> 1 2 1 1 0 6 О СА Мицић М. Живадин (1)
Стефановић Д. Ненад (1)
Ружичић С. Весна (В-2)
Ружичић С. Весна (Д-3)
Папић Ж. Милош (В-1)
Папић Ж. Милош (Д-3)
Станковић Љ. Небојша (Д-1)
3. 10196 Физика 1Fizika_1 (Fiz1T).doc"> 1 2 1 1 0 6 О AO Митровић С. Небојша Пуреновић М. Јелена (В-1)
Пуреновић М. Јелена (Д-2)
4. 10075 Математика 1Matematika_1 (MatT1).doc"> 1 3 3 0 0 6 О AO Лазаревић Д. Вера (1.5)
Дамљановић Ж. Нада (1.5)
Шебековић М. Александар (В-6)
5. Предмет изборног блока1"> 1 6 И
10046 Општи енглески језикOpsti_engleski_jezik (EngT1).doc"> 1 2 1 0 0 6 И AO Палуровић Д. Лидија Палуровић Д. Лидија (В-1)
10188 Увод у техничке системеUvod_u_tehnicke_sisteme (UvThS).doc"> 1 2 1 0 0 6 И AO Јордовић А. Бранка (1)
Драгићевић М. Снежана (0.5)
Милићевић Р. Иван (0.5)
Алексић В. Вељко (В-1)
10062 КомуникологијаKomunikologija (Kmnkl).doc"> 1 2 1 0 0 6 И AO Бјекић Р. Драгана Вучетић М. Милица (В-1)
1. 10081 Техничка механика 1Tehnicka_mehanika_1 (Mehan).doc"> 2 2 2 0 0 6 О НС Милићевић Р. Иван Дучић Г. Недељко (В-2)
2. 10074 МатеријалиMaterijali (Matrj).doc"> 2 2 0 2 0 6 О TM Јордовић А. Бранка Недељковић М. Боривоје (Д-6)
3. 10197 Физика 2Fizika_2 (FizE2).doc"> 2 2 1 1 0 6 О AO Митровић С. Небојша Пуреновић М. Јелена (В-1)
Пуреновић М. Јелена (Д-2)
4. 10159 Рачунарске апликацијеRacunarske_aplikacije (RacAp).doc"> 2 2 1 1 0 6 О СА Младеновић М. Владимир Станковић Љ. Небојша (В-1.5)
Ружичић С. Весна (Д-4)
Ружичић С. Весна (В-1.5)
Папић Ж. Милош (Д-4)
5. 10076 Математика 2Matematika_2 (MatT2).doc"> 2 3 3 0 0 6 О AO Лазаревић Д. Вера (1.5)
Дамљановић Ж. Нада (1.5)
Шебековић М. Александар (В-6)
1. 10187 Увод у програмирањеUvod_u_programiranje (UvPrg).doc"> 3 2 1 1 0 6 О TM Урошевић Д. Владе Благојевић Д. Марија (В-2)
Благојевић Д. Марија (Д-9)
Јовановић Љ. Жељко (В-1)
2. 10043 Енглески језик 1Engleski_jezik_1 (EngM1).doc"> 3 2 2 0 0 6 О AO Палуровић Д. Лидија Палуровић Д. Лидија (В-6)
3. 10184 Техничко цртањеTehnicko_crtanje (ThCrt).doc"> 3 2 2 0 0 6 О НС Поповић С. Марко Баралић Ч. Јелена (В-4)
4. 10156 ПсихологијаPsihologija (Psiho).doc"> 3 2 2 0 0 6 О TM Бјекић Р. Драгана Вучетић М. Милица (В-2)
5. 10200 Физичке основе електротехникеFizicke_osnove_elektrotehnike (FizOE).doc"> 3 3 2 0 0 6 О НС Калезић–Глишовић С. Александра Калезић–Глишовић С. Александра (В-2)
1. 10095 Машински елементиMasinski_elementi (MsElT).doc"> 4 2 2 0 0 6 О НС Југовић С. Звонимир Баралић Ч. Јелена (В-4)
2. 10106 Оперативни системиOperativni_sistemi (OprSi).doc"> 4 2 0 2 0 6 О TM Мицић М. Живадин (1)
Младеновић М. Владимир (1)
Милошевић Д. Марјан (Д-8)
3. 10144 Програмски језициProgramski_jezici (PrgJz).doc"> 4 2 1 1 0 6 О TM Урошевић Д. Владе Ристић М. Олга (В-2)
Ристић М. Олга (Д-4)
Луковић В. Вања (В-1)
Луковић В. Вања (Д-3)
4. 10002 Архитектура рачунараArhitektura_racunara (ArhRc).doc"> 4 3 2 0 0 6 О TM Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-4)
5. Предмет изборног блока 2"> 4 6 И
10072 Математика информатикеMatematika_informatike (MatIn).doc"> 4 2 2 0 0 6 И TM Лазаревић Д. Вера Јањић Р. Младен (В-2)
10018 Дискретна математикаDiskretna_matematika (DisMt).doc"> 4 2 3 0 0 6 И TM Дамљановић Ж. Нада Ђукић Р. Марија (В-3)
1. 10104 Објектно оријентисано програмирањеObjektno_orijentisano_programiranje (OOPrg).doc"> 5 2 2 0 0 6 О НС Урошевић Д. Владе Ристић М. Олга (В-1)
Луковић В. Вања (В-2)
Јовановић Љ. Жељко (В-1)
2. 10151 Производне технологијеProizvodne_tehnologije (ProTh).doc"> 5 2 2 0 0 6 О СА Славковић В. Радомир Баралић Ч. Јелена (В-4)
3. 10181 ТермотехникаTermotehnika (TrmTh).doc"> 5 2 2 0 0 6 О НС Драгићевић М. Снежана Драгићевић М. Снежана (В-2)
4. 10101 Основе електроникеOsnove_elektronike (OElnk).doc"> 5 2 2 0 0 6 О НС Ђукић Р. Слободан Весковић Д. Милан (В-6)
5. 10126 ПедагогијаPedagogija (Pedag).doc"> 5 2 2 0 0 6 О НС Бјекић Р. Драгана Вучетић М. Милица (В-2)
1. 10164 Рачунарске мреже и комуникацијеRacunarske_mreze_i_komunikacije (RcKMr).doc"> 6 2 2 0 0 6 О СА Младеновић М. Владимир Милошевић Д. Марјан (В-4)
2. 10138 Примењена енергетска електротехникаPrimenjena_energetska_elektrotehnika (PmEEt).doc"> 6 3 3 0 0 6 О СА Вујичић Д. Момчило Шућуровић М. Марко (В-3)
3. Предмет изборног блока 3"> 6 6 И
10180 Технолошки процесиTehnoloski_procesi (TProc).doc"> 6 2 2 0 0 6 И TM Славковић В. Радомир Баралић Ч. Јелена (В-2)
10097 Неконвенционалне технологијеNekonvencionalne_tehnologije (NekTh).doc"> 6 2 2 0 0 6 И TM Ћурчић Н. Срећко Ћурчић Н. Срећко (В-2)
4. Предмет изборног блока 4"> 6 6 И
10057 Интернет програмирањеInternet_programiranje (InPrg).doc"> 6 2 1 1 0 6 И СА Ђорђевић С. Борислав Јовановић Љ. Жељко (В-2)
Јовановић Љ. Жељко (Д-4)
10185 Увод у информационе системеUvod_u_informacione_sisteme (UvInS).doc"> 6 2 2 0 0 6 И СА Вељовић В. Алемпије Папић Ж. Милош (В-6)
5. Предмет изборног блока 5"> 6 3 И
10127 Практикум из архитектуре рачунараPraktikum_iz_arhitekture_racunara (PkAhR).doc"> 6 1 1 0 0 3 И СА Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-1)
10128 Практикум из енергетске електротехникеPraktikum_iz_energetske_elektrotehnike (PkEnE).doc"> 6 1 1 0 0 3 И СА Вујичић Д. Момчило Шућуровић М. Марко (В-1)
6. Стручна школска пракса 1"> 6 0 0 0 0 3 О СА
1. 10121 Основе телекомуникацијаOsnove_telekomunikacija (OTlkm).doc"> 7 2 1 0 0 5 О НС Ђукић Р. Слободан Вуловић Р. Ана (В-2)
2. 10012 Вероватноћа и статистикаVerovatnoca_i_statistika (VerSt).doc"> 7 2 2 0 0 6 О TM Лазаревић Д. Вера Ђукић Р. Марија (В-4)
3. 10163 Развој архитектуреRazvoj_arhitekture (RzArh).doc"> 7 2 2 0 0 6 О AO Радовановић М. Милош Шутић В. Бранкица (В-2)
4. Предмет изборног блока 6"> 7 6 И
10166 Саобраћај и саобраћајни системиSaobracaj_i_saobracajni_sistemi (SaobS).doc"> 7 3 2 0 0 6 И НС Лукић К. Јованка Лукић К. Јованка (В-2)
10176 Теорија електричних колаTeorija_elektricnih_kola (TeKol).doc"> 7 3 2 0 0 6 И НС Плазинић В. Милан Копривица М. Бранко (В-4)
5. Предмет изборног блока 7"> 7 6 И
10086 Мултимедијални системиMultimedijalni_sistemi (MMSis).doc"> 7 2 2 0 0 6 И СА Стефановић Д. Ненад (1)
Младеновић М. Владимир (1)
Божовић М. Маја (В-2)
10008 Базе податакаBaze_podataka (BzPod).doc"> 7 2 0 2 0 6 И СА Милошевић М. Данијела Божовић М. Маја (Д-10)
10157 Развој информационих системаRazvoj_informacionih_sistema (RazIS).doc"> 7 2 2 0 0 6 И СА Вељовић В. Алемпије Станковић Љ. Небојша (В-2)
Папић Ж. Милош (В-2)
1. 10047 Енглески језик 2Engleski_jezik_2 (EngT2).doc"> 8 1 2 0 0 3 О СА Ковачевић Б. Весна Ковачевић Б. Весна (В-2)
2. 10154 Програмско управљање машинамаProgramsko_upravljanje_masinama (PrUpM).doc"> 8 2 2 0 0 6 О СА Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-4)
3. 10195 Урбанизам и грађевинарствоUrbanizam_i_gradjevinarstvo (Urban).doc"> 8 2 2 0 0 6 О НС Радовановић М. Милош Шутић В. Бранкица (В-2)
4. 10080 Методика технике и информатикеMetodika_tehnike_i_informatike (MetTI).doc"> 8 3 2 1 0 8 О НС Папић М. Жељко (1.5)
Југовић С. Звонимир (1.5)
Алексић В. Вељко (В-2)
Алексић В. Вељко (Д-2)
5. Предмет изборног блока 8"> 8 5 И
10050 Ефективност техничких системаEfektivnost_tehnickih_sistema (EfTSi).doc"> 8 2 2 0 0 5 И TM Папић Р. Љубиша Папић Р. Љубиша (В-2)
10078 Менаџмент квалитетомMenadzment_kvalitetom (MenKv).doc"> 8 2 2 0 0 5 И TM Папић Р. Љубиша Папић Р. Љубиша (В-4)
6. Стручна школска пракса 2"> 8 0 0 0 0 3 О СА
1. Предмет изборног блока 10"> 9 6 И
20060 Нумерички и статистички софтвериMAS_Numericki_i_statisticki_softveri (Ma_NumSS).doc"> 9 2 2 0 0 6 И СА Лазаревић Д. Вера Јањић Р. Младен (В-4)
20056 Моделирање и симулација механичких процесаMAS_Modeliranje_i_simulacija_mehanickih_procesa (Ma_MhMdS).doc"> 9 2 2 0 0 6 И СА Милићевић Р. Иван Дучић Г. Недељко (В-2)
10203 CAD/CAE конструисањеCAD_CAE_konstruisanje (CaCae).doc"> 9 2 2 0 0 6 И СА Поповић С. Марко Поповић С. Марко (В-2)
10204 CAD/CAM технологијеCAD_CAM_tehnologije (CaCam).doc"> 9 2 2 0 0 6 И СА Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-2)
10038 Електронско пословањеElektronsko_poslovanje (ElPos).doc"> 9 2 2 0 0 6 И СА Стефановић Д. Ненад (1.5)
Вељовић В. Алемпије (0.5)
Ружичић С. Весна (В-2)
Папић Ж. Милош (В-2)
2. Предмет изборног блока 11"> 9 6 И
10011 Веб технологијеVeb_tehnologije (VebTh).doc"> 9 2 1 1 0 6 И СА Стефановић Д. Ненад Ристић М. Олга (В-1)
Ристић М. Олга (Д-3)
20001 Алати и технологије за Е-учење MAS_Alati_i_tehnologije_za_E_ucenje_ (Ma_AlTEU).doc"> 9 2 2 0 0 6 И СА Милошевић М. Данијела Божовић М. Маја (В-2)
10099 Образовна технологијаObrazovna_tehnologija (ObrTh).doc"> 9 2 2 0 0 6 И СА Папић М. Жељко Алексић В. Вељко (В-2)
3. Предмет изборног блока 12"> 9 6 И СА
10098 Обновљиви извори енергијеObnovljivi_izvori_energije (ObnIz).doc"> 9 2 2 0 0 6 И НС Драгићевић М. Снежана Драгићевић М. Снежана (В-2)
20104 Енергетска ефикасностEnergetska_efikasnost (EnrEf).doc"> 9 2 2 0 0 6 И НС Плазинић В. Милан (1)
Драгићевић М. Снежана (1)
Шућуровић М. Марко (В-2)
10024 ЕкологијаEkologija (Ekolo).doc"> 9 2 2 0 0 6 И НС Јордовић А. Бранка Недељковић М. Боривоје (В-2)
4. Предмет изборног блока 9"> 9 6 И
10019 ДокимологијаDokimologija (Dokim).doc"> 9 2 2 0 0 6 И НС Бјекић Р. Драгана (1)
Папић М. Жељко (1)
Милошевић Д. Марјан (В-2)
10079 Методика информатике и техникеMetodika_informatike_i_tehnike (MeTI2).doc"> 9 2 2 0 0 6 И НС Папић М. Жељко (1.5)
Мицић М. Живадин (0.5)
Алексић В. Вељко (В-2)
5. Стручна школска пракса 3"> 9 0 0 0 0 6 О СА
1. Предмет изборног блока 13"> 10 6 И
20044 Методички практикум из компјутерске графикеMAS_Metodicki_praktikum_iz_kompjuterske_grafike (Ma_MpKGC).doc"> 10 2 2 0 0 6 И СА Поповић С. Марко Баралић Ч. Јелена (В-2)
20051 Методички практикум из роботикеMAS_Metodicki_praktikum_iz_robotike (Ma_MpRob).doc"> 10 2 2 0 0 6 И СА Милићевић Р. Иван Божић М. Милош (В-2)
20053 Методички практикум из технологије обрадеMAS_Metodicki_praktikum_iz_tehnologije_obrade (Ma_MpThO).doc"> 10 2 2 0 0 6 И СА Славковић В. Радомир Баралић Ч. Јелена (В-2)
20054 Методички практикум из технолошких системаMAS_Metodicki_praktikum_iz_tehnoloskih_sistema (Ma_MpThS).doc"> 10 2 2 0 0 6 И СА Ћурчић Н. Срећко Ћурчић Н. Срећко (В-2)
20043 Методички практикум из индустријског дизајнаMAS_Metodicki_praktikum_iz_industrijskog_dizajna (Ma_MpIDz).doc"> 10 2 2 0 0 6 И СА Радовановић М. Милош Радовановић М. Милош (В-2)
20050 Методички практикум из основа програмирањаMAS_Metodicki_praktikum_iz_osnova_programiranja (Ma_MpPrg).doc"> 10 2 2 0 0 6 И СА Урошевић Д. Владе Јовановић Љ. Жељко (В-2)
20036 Методички практикум из архитектуре и организације рачунараMAS_Metodicki_praktikum_iz_arhitekture_i_organizacije_racunara (Ma_MpArh).doc"> 10 2 2 0 0 6 И СА Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-2)
20038 Методички практикум из електричних мерењаMAS_Metodicki_praktikum_iz_elektricnih_merenja (Ma_MpElM).doc"> 10 2 2 0 0 6 И СА Миловановић М. Аленка Копривица М. Бранко (В-2)
20039 Методички практикум из електроникеMAS_Metodicki_praktikum_iz_elektronike (Ma_MpEln).doc"> 10 2 2 0 0 6 И СА Ђукић Р. Слободан (1)
Петровић Б. Предраг (1)
Весковић Д. Милан (В-2)
2. Теоријске основе израде мастер рада СИР"> 10 0 0 0 20 6 О TM
3. Мастер рад"> 10 0 0 0 0 18 О НС


УВОД

            Студијски програм интегрисаних (основних и мастер) академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА је развијен у области ИМТ и двопредметних студија (техничко-технолошко поље подржано друштвено-хуманистичким дисциплинама). Представља аутономан студијски програм намењен образовању мастер професора компетентних за рад у настави према новим стандардима наставничке професије, али и за рад у другим васпитно-образовним окружењима и другим секторима у којима треба организовати различите облике доживотног образовања и тренинге.

            Студијски програм је утемељен на традицији школовања професора техничких дисцилина на Факултету техничких наука у Чачку, основаном као Педагошко-технички факултет 1975. Године (потом Технички факултет), који је једини у Србији школовао професоре предметне наставе у области технике и представљао претечу садашњих настојања да се професионализује наставничка професија и рад наставника у предметној настави. Надовезује се на студијске програме за образовање професора техничког образовања (реализован од 1975. године), професора технике и информатике (реализован од 1993. године), професора информатике (реализован од 2006. године), а који су 2009. године интегрисани у овај студијски програм.

            Програм одговара студијама које су у свету присутне под називом Teacher of technology / Teacher of technique education / Teacher of craft education, а креиран је у складу са потребама система васпитања и образовања у Србији, европским тенденцијама ка професионализацији професија у образовању и подизању наставничког образовања на ниво мастер студија, достигнућима најуспешнијих европских школских система који развијају и примењују интегрисане академске студије за постизање наставничких звања и компетенција.

            Прихватајући најновија техничка, инжењерска, информатичка и педагошка достигнућа, студијски програм интегрисаних академских студија Техника и информатика омогућава стицање наставничког звања МАСТЕР ПРОФЕСОР ТЕХНИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ, предвиђеног у правилницима о врсти стручне спреме наставника основних и средњих школа за одговарајуће предмете, и оспособљеног за реализацију, анализу и унапређивање наставне праксе, као и решавање и других професионалних задатака у систему васпитања и образовања, привреди, подручју информационих технологија и њихове имплементације.


Назив студијског програма

Интегрисане академске студије

ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

ИМТ и двопредметне студије

Научна, стручна или уметничка област

Двопредметне студије

Врста студија

Интегрисане академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

300 ЕСПБ

Назив дипломе

Мастер професор технике и информатике

Дужина студија

5 година

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

Број студената који студира по овом студијском програму 

40 х 5 = 200

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

30 (30х5=150)

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Измене и допуне СП ИАС ТИ прихваћене од стране Сената Универзитета у Крагујевцу,

Одлука бр. 1658/2 од 26. 9. 2013.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

2009

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

http://www.ftn.kg.ac.rs/

77.0 KB
136.5 KB
339.0 KB
379.5 KB
76.0 KB
132.5 KB
96.0 KB
118.5 KB
28.5 KB
28.0 KB
105.0 KB
33.5 KB
98.5 KB
72.0 KB
58.5 KB
69.5 KB