Katarina Karić

Katarina Karić
Teaching Assistant
Department of Information Technologies

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-794

Fax: +381 032/342-101

Office No: 025

 katarina.karic@ftn.kg.ac.rs

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Карић Катарина, рођена је 6. октобра 1996. године у Чачку. Основну школу „Милан Благојевић", у Лучанима и средњу школу, гимназија „Свети Сава", у Пожеги завршила је са одличним успехом. Добитник је дипломе „Вук Караџић" у ОШ „Милан Благојевић".

 

Факултет техничких наука у Чачку, смер Информационе технологије, модул Софтверско инжењерство завршила је 2019. године са просечном оценом 8.93. Дипломски рад на тему „Развој Информационог система за предшколску установу „Радост"" одбранила је са оценом 10. Са завршеним основним студијама стиче звање Дипломирани инжењер информационих технологија.

 

Мастер студије на Факултету техничких наука у Чачку, смер Информационе технологије, модул Инжењер, завршила је 2020. године са просечном оценом 10.00. Мастер рад на тему „Анализа корисничких логова са система за е-учење и мајнинг мишљења из области програмирања" одбранила је са оценом 10. ​Са завршеним мастер студијама стиче звање Мастер инжењер информационих технологија.

 

Године 2020. уписала је докторске академске студије на Факултету техничких наука у Чачку, смер Информационе технологије.

НАУЧНА ОБЛАСТ И ПРЕДМЕТИ

Научна област: Информационе технологије и системи

 

Предмети на којима је ангажована:

 • Базе података,
 • Практикум из база података,
 • Програмирање база података,
 • Увод у програмирање.

РАДНО АНГАЖОВАЊЕ

 • Школске 2021/2022 године, ангажована је као асистент на Факултету техничких наука у Чачку на Катедри за информационе технологије.
 • Школске 2020/2021 године, ангажована је као сарадник у настави на Факултету техничких наука у Чачку, Катедра за информационе технологије, на предметима: Базе података, Практикум из база података, Програмирање база података и Увод у програмирање.
 • Школске 2019/2020 године, ангажована је као студент демонстратор на Факултету техничких наука у Чачку, на предметима: Базе података, Практикум из база података и Програмирање база података.

 • Праксу „EDIT" летње школе у компанији „Comtrade" успешно је обавила у јулу 2019. године на пројекту „Vanderlande".
 • Стручну праксу 2018. године је обавила у предузећу „Милан Благојевић - Наменска", из Лучана, у АОП (Аутоматска обрада података) и ЕРФ (Економија, рачуноводство и финансије) служби.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

РАДОВИ САОПШТЕНИ НА СКУПОВИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА ШТАМПАНИ У ЦЕЛИНИ (M33)

 

 1. Karić K., Radović M., Mitrović K.: „Development and evaluation of CATAPEX tutorial for the Database practice course“, Proceedings of 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2020, Čačak, Serbia, September 18-20, 2020. ISBN: 978-86-7776-247-6, pp. 183-188
 2. Karić К., Blagojević М.: „Statistical analysis of iso/iec and ieee standards in the field of artificial intelligence, machine learning and data mining“, 38th International Conference on Production Engineering of Serbia - ICPE-S 2021 PROCEEDINGS, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak, Čačak, Serbia, Octоber 14-15, 2021. ISBN: 978-86-7776-252-0, pp. 192 - 200
 3. Karić K., Blagojević M.: „Analysis of user logs from the e-learning system and opinion mining in the field of programming“, Conference Proceedings / 12th International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development - SED 2021, Western Serbia Academy of Applied Studies, Užice Department, Užice, Serbia, 8th October, 2021. ISBN: 978-86-82078-11-1, no. 1-9 (URL: http://www.vpts.edu.rs/sed/CD%20Proceedings%202021/proceedings/1-9.pdf)
 4. Karić K., Gaborović A., Blagojević M., Milošević D., Mitrović K., Plašić J.: „Comparison of regression methods and tools using the example of predicting the success of graduate master’s students in different fields of education“, Proceedings of 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2022, Čačak, Serbia, September 16-18, 2022. ISBN:978-86-7776-262-9, pp. 237-242. DOI: 10.46793/TIE22.237K
 5. Gaborović A., Karić K., Blagojević M., Plašić J.: „Comparative analysis of ISO/IEC and IEEE standards in the field of Internet of Things“, Proceedings of 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2022, Čačak, Serbia, September 16-18, 2022. ISBN:978-86-7776-262-9, pp. 243-250. DOI: 10.46793/TIE22.243G
 6. Gaborović A., Karić K., Plašić J., Stanić N.: „PREDICTING THE NUMBER OF NEWBORNS IN THE REGION OF WESTERN SERBIA AND SUMADIJA USING THE REGRESSION METHOD“, Conference Proceedings / 13th International Scientific Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2023, Western Serbia Academy of Applied Studies, Užice Department, Vrnjačka Banja, Serbia, 5th - 8th June, 2023. ISBN: 978-86-82078-18-0, no. 1-7 (URL: https://sed.akademijazs.edu.rs/fajlovi/papers/proceedings/1-7.pdf)
 7. Garabinović D., Papić M., Kostić M., Karić K.: „BEER TOURISM POTENTIALS: BIBLIOMETRIC AND TEXT MINING BASED CONTENT ANALYSIS“, Conference Proceedings / 13th International Scientific Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2023, Western Serbia Academy of Applied Studies, Užice Department, Vrnjačka Banja, Serbia, 5th - 8th June, 2023. ISBN: 978-86-82078-18-0, no. 3-36 (URL: https://sed.akademijazs.edu.rs/fajlovi/papers/proceedings/3-36.pdf)
 8. Karić K., Stefanović N., Mitrović K.: „Prediction of hotel reservation cancellation based on machine learning models“, 2nd International conference on advances in science and technology- COAST 2023, Herceg Novi, Mongtenegro, 31 May - 03 June, 2023. ISBN: 978-9940-611-06-4, no. 169-179 (URL:https://confcoast.com/img-publications/52/Zbornik%20radova%202023.pdf)

 

САОПШТЕЊA СА СКУПА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ШТАМПАНA У ЦЕЛИНИ​ (M63)
 

 1. Папић М., Карић К., Стојановић С.: „Информациони системи у образовању: ставови наставника у вези са употребом електронског дневника“, Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту, Педагoшки факултет Ужице, Ужице, Србија, 22. Октобар, 2021. ISBN: 978-86-6191-065-4, стр. 281 – 294.
  DOI: 10.46793/NNU21.281P
 2. Katarina Karić, Katarina Mitrović, Pregled literature iz oblasti pametnih, adaptivnih i personalizovanih okruženja za e-učenje i tehnologija učenja, Zbornik radova 28. IKT konferencije “YU INFO 2022”, Informaciono društvo Srbije, pp. 176 - 181, isbn: 978-86-85525-27-8, Kopaonik, 13. - 16. Mart, 2022.

ПРОЈЕКТИ И ПУБЛИКОВАНЕ СТУДИЈЕ

- Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја за младе истраживаче – докторанде (IV позив).

- Програм сарадње Индија-Србија у науци и технологији. Назив пројекта: "Adaptive methods for channel and RF front-end equalization in NOMA systems", трајање пројекта (3. године).
 

- Marija Blagojević, Katarina Karić, Danijela Milošević, Dušan Paripović, Ivana Gojković, Mirjana Kostić, Statistička analiza po državama EU maloletnih pacijenata na kliničkom lečenju hemodijalize, -studija-, ISBN 978-86-7776-255-1, 2022. p. 40​

 

СТЕЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ, НАГРАДЕ И ДОСТИГНУЋА

Награде и достигнућа:

 • Добитник дипломе „Вук Караџић“ у ОШ „Милан Благојевић“ у Лучанима.

Поседује следеће сертификате:

 • Oracle Database Design,
 • Oracle Database Programming with SQL,
 • Oracle Database Programming with PL/SQL,
 • Oracle Application Express (Apex),
 • Certificate EDIT by Comtrade,
 • Certificate of participation in 12th International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development - SED 2021,
 • European Training Academy (EUTA) Certificate (EXCELLENCE IN HORIZON EUROPE PROJECT DEVELOPMENT, AND PROPOSAL WRITING). 

 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

 • Члан Комисије за самовредновање на Факултету техничких наука у Чачку
 • Члан тима за припрему документације за акредитацију студијског програма Информационе технологије докторских академских студија на Факултету техничких наука у Чачку.
 • Члан организационог одбора 9. међународне научне конференције "Техника и информатика у образовању –ТИЕ2022" и симпозијума у оквиру конференције "Техника и информатика у образовању: наставници за наставнике" (16. - 18. септембар 2022.).
 • Члан стручног жирија на такмичењу "HAKATON CODE 0:32", Чачак, 18 - 20. новембар 2022.
 • Члан тима за припрему документације за акредитацију студијског програма Информационе технологије основних академских студија на Факултету техничких наука у Чачку, април 2023.
 • Члан тима за промоцију Факултета техничких наука у Чачку.