Презентација "Remote experimentation" 14.04.2015. (Nerela Tempus пројекат)