Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


Службе


Студентска служба

 8:00-15:00 (на шалтеру службе: 9:30-12h) пон.-пет.

 032/302-718, 302-759,302-790

 studentska@ftn.kg.ac.rs
- Биљана Зарић, самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – шеф Студентске службе, канцеларија 27
- Марина Смиљанић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, канцеларија 25
- Мирјана Ковачевић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, канцеларија 25
- Мирјана Шишовић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, канцеларија студентска служба струковних студија
- Миланка Симовић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања,канцеларија студентска служба струковних студија
- Маријана Половина, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања,канцеларија студентска служба струковних студија

Студентска служба обавља све послове у вези студената струковних, основних, интегрисаних, мастер и докторских академских студија и то:
- упис студената
- евиденција студената
- распоред наставе
- организација испита
- издавање свих врста јавних исправа студената
- послови у вези студентског стандарда

 Служба за опште и правне послове

 8:00-15:00 пон.-пет.

 032/ 302-741, 302-757

- Вера Крупеж, дипл. правник, секретар Факултета, канцеларија 39, телефон:  032/302-742
- Тања Бошковић, дипл. правник, шеф службе за опште и правне послове , канцеларија 28, телефон:  032/302-789
- Марија Цицварић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, канцеларија 24, телефон:  032/302-782
- Гордана Марић, дипл. правник, правно кадровски аналитичар, канцеларија 28, телефон:  032/302-789
- Милка Јовановић, шеф кабинета декана, канцеларија 33
- Александра Трипковић, виши стручнотехнички сарадник за остале делатности, канцеларија 22 телефон: 032/302-755
- Светлана Марић, виши стручнотехнички сарадник за остале делатности, канцеларија 28, телефон:  032/302-789
- Јелена Ђунисијевић, стручни сарадник за јавне набавке, канцеларија 22, телефон:  032/302-755
- мр Наташа Цвијовић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг, канцеларија 312, телефон:  032/302-779, е-пошта: natasa.cvijovic@ftn.kg.ac.rs
- Славица Ђорђић, стручно-технички сарадник за остале делатности, канцеларија 20, телефон:  032/302-791

Општа служба обавља следеће послове:

- издавање свих врста решења из области радних односа запослених (запослење, престанак радног односа, одмори и одсуства),   уговора о раду и др. аката,
- израда свих врста уговора (о допунском раду, о ауторском хонорару, уговор о делу, уговори са трећим лицима и др.)
- припрема седница и израда одлука стручних органа и органа управљања,
- послови на архивирању,
- дактилографски послови,
- курирски послови

Контакт телефони: 032/ 302-741, 302-757

 

 

Служба рачуноводства

 8:00-15:00 пон.-пет.

 032/302-745, 302-746
- Марија Брковић, дипломирани економиста - руководилац финансијско-рачуноводствених послова - шеф службе рачуноводства, канцеларија 31
- Милка Чалуковић, дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове, канцеларија 29
- Гордана Шипетић, самостални финансијско - рачуноводствени сарадник – обрачунски радник, канцеларија 29
-   Ружа Соковић, самостални финансијско - рачуноводствени сарадник - књиговођа, канцеларија 31


ПИБ:   101123484
Жиро рачун:   840-875666-84
Прималац:   Факултет техничких наука у Чачку
Матични број:   07181779
Шифра делатности:   08542

 

Служба рачуноводства обавља следеће послове:

- обрачун и исплата личних примања запослених и сарадника
- плаћање свих обавеза Факултета и наплата потраживања
- евидентирање имовине Факултета
- израда периодичних извештаја за потребе Факултета, Универзитета, Министарства и статистике

Документа:
- ФТН Чачак - Идентификациони подаци

Контакт телефони: 032/302-745, 302-746

 

Рачунски центар

 8:00-15:00 пон.-пет.

Рачунски центар инфоматички послови и www сервиси:
 032/302-709, 324-113,  web@ftn.kg.ac.rs

Рачунски центар Факултета техничких наука ради оперативно одржавање софтвера , администрацију инсталиране мреже и Интернет сервиса, пружање основних услуга корисницима, затим одржавање и администрација рачунарске мреже и рачунара у установи.

Ажурирање и развој Wеб презентације факултета, развој интернет/интранет сервиса за потребе запослених и студената, управљање електронском документацијом установе и публиковање јавних докумената.

Запослени у сталном радном односу су:
- Милан Дробњаковић, руководилац послова информационих система и технологија – шеф рачунског центра, канцеларија 312, е-пошта: drops@ftn.kg.ac.rs
-мр Зоран Јевремовић, пројектант информационих система и програма, канцеларија 312, е-пошта: zoran.jevremovic@ftn.kg.ac.rs


Захтев за отварање e-mail налога , можете преузети ОВДЕ
Захтев за отварање web налога , можете преузети ОВДЕ


 

Библиотека

 8:00-20:00 пон.-пет.

 032/302-715

 ksenija.lajsic@ftn.kg.ac.rs

-Ксенија Лајшић, виши дипломирани библиотекар, Шеф библиотеке
-Вера Стевановић, књижничар е-пошта: vera.stevanovic@ftn.kg.ac.rs
-Милан Кривокапиић, стручнотехнички сарадник е-пошта: milan.krivokapic@ftn.kg.ac.rs
-Драгана Радовић, стручнотехнички сарадник е-пошта: dragana.radovic@ftn.kg.ac.rs

Библиотека Факултета техничких наука обавља библиотечко-информационе задатке намењене потребама наставе, научно-истраживачког рада коју могу користити стални чланови т.ј професори и студенти факултета као и привремени корисници.

Књижни фонд Библиотеке ФТН-а који обухвата преко 20.000 библиотечких јединица садржи научне монографије, основне и рефералне публикације, приручнике, домаће и стране периодичне публикације, магистарске радове, докторске дисертације, специјалистичке радове и семинарске радове студената.

Од 2003. год. Библиотека је у оквиру пројекта Виртуелна библиотека Србије укључена у систем узајамне каталогизације COBISS.SR. Подаци о фонду Библиотеке Факултета техничких наука доступни су путем интернета преко електронског каталога (COBISS OPAC каталози и базе података).

Корисни линкови:

Виртуелна Библиотека Србије

Електронски каталог Библиотеке Факултета техничких наука

Електронски часописи и базе података

ЦИП - каталошки запис у публикацији

ISBN - међународни стандардни број књиге

Цитираност

Образац Захтева за међубиблиотечку позајмицу

Просторије

Студенти имају на располагању читаоницу са 56 радних места, 5 корисничких станица и 24 мрежна прикључка са упутствима за сва претраживања.

Радно време Библиотеке ФТН-а је од 8-20 од понедељка до петка.

 

 

Графички центар

 8:00-15:00 пон.-пет.

Графички центар графички послови и штампа:
 032/311-019,,  petar.damnjanovic@ftn.kg.ac.rs

- Петар Дамњановић, виши стручни сарадник, Графички центар
- Јелена Ивић, виши стручни сарадник, Графички центар


 

Техничка служба

- Мирослав Василијевић, портир/евидентичар поштанских пошиљки, телефон:  032/302-730
- Рајко Крџић, техничар инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме –Шеф техничке службе, телефон:  032/302-711
- Срећко Јеринић, домар/мајстор одржавања-ложач
- Војимир Урошевић, домар/мајстор одржавања уређаја и опреме
- Наташа Војновић, портир/евидентичар поштанских пошиљки, телефон:  032/302-700
- Марица Кувељић, кафе куварица
- Вера Обрадовић, чистачица, телефон:  032/302-700
- Вера Глишић, чистачица
- Вера Рабреновић, чистачица
- Зорица Николић, чистачица
- Мира Поповић, чистачица
- Миланка Луковић, чистачица
- Станојка Лаловић, чистачица
- Миро Гојковић, портир/евидентичар поштанских пошиљки, телефон:  032/302-700