Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Лена Тица

Лена Тица
Асистент
Научна област: Филолошке науке - Енглески језик
Катедра за педагошко-техничке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-712

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 233

 lena.tica@ftn.kg.ac.rs

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Лена Тица је рођена 31. октобра 1985. године у Чачку, где је завршила основну школу и Гимназију као носилац Вукове дипломе. Филолошки факултет у Београду (одсек Енглески језик и књижевност) уписала је 2004. године, а дипломирала је 2009. године. Мастер студије на истом факултету завршила је 2011. године и стекла звање Мастер професор енглеског језика и књижевности. Докторске студије на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу уписала је 2012. године на одсеку за филолошке науке. До сада је положила све планом предвиђене испите. Од октобра 2009. године запослена је на Факултету техничких наука у Чачку као најпре као сарадник на катедри за педагошко-техничке науке, а потом као асистент на предметима Енглески језик 1 и Енглески језик 2.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Лена Тица, Приступи женским ликовима у Отелу од елизабетанског доба до данас, Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са V Научног скупа младих филолога Србије, Књига II, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2014, 458-459.

Лидија Палуровић, Лена Тица, Ана Радовић Фират, Teaching Technical English: Difficulties and Solutions Revisited, Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем Техника и информатика у образовању – TIO 2014, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак, 2014, 206-210.   

Ана Радовић Фират, Лена Тица, Лидија Палуровић, Application of Berlitz Method in Teaching Technical English, Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем Техника и информатика у образовању – TIO 2014, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак, 2014, 211-215.

Лена Тица, Постмодерни флерт са историјом и идеологијом у Историји света у 10 1/2 поглавља Џулијана Барнса, Филологије vs идеологије, ур. Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2014, 133-146.

Milevica Bojović, Lidija Palurović, Lena Tica, Communication Skills in Engineering Professions: Communicative Language Ability in Foreign Languages, International Journal of Engineering Education, 2015, vol.31 br.1, 377-383.

Лена Тица, Истражни дискурс, истина и фикција у Флоберовом папагају Џулијана Барнса, Језик, књижевност, дискурс: зборник радова: књижевна истраживања, Филозофски факултет, Ниш, 2015, 339-350.

Лена Тица, Крај приче као почетак путовања у прошлост: романи Ово личи на крај Џулијана Барнса и Уникат Милорада Павића и књижевна теорија Предосећај краја Френка Кермода, Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са VI Научног скупа младих филолога Србије, Књига II, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2015, 135-144. 

Лена Тица, Хуманизам, цивилизација и колонизација у драмама Краљевски Лов на Сунце Питера Шафера и Дивљаци Кристофера Хамптона, Липар,        Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2016, бр.59, 75-98.

Лена Тица, Лидија Палуровић, Ана Радовић Фират, Teaching ESP and Business English: main points, Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем Информационе технологије, образовање и предузетништво – ИТОП 17, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак, 2017, 483-490.

Лена Тица, Идеолошко митотворство у драми Нила Лабјута Ифигенија у Орему,  Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, 36, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2017, 197-211. (УДК 821.111(73)-2.09 LaBute N. / ISSN 1820-1768) М51