Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Марјан Милошевић

Др Марјан Милошевић
Доцент
Научна област: Информационе технологије и системи
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-714

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 025

 marjan.milosevic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Општи биографски подаци

Рођен 1979. у Горњем Милановцу. Основну школу и средњу техничку школу (електротехничар енергетике) завршио у Г. Милановцу

На Техничком факултету у Чачку дипломирао 2003. године на смеру Техника и информатика. Уписао магистарске студије (област Информационе технологије) 2003. године

Магистрирао октобра 2008. године, а 2016. године одбранио докторску дисертацију ”Развој и имплементација безбедносног модула и његов утицај на квалитет е-образовања”. 

Живи у Чачку.

Педагошки рад

Као сарадник у настави на Техничком факултету изводио вежбе из предмета Оперативни системи, Рачунарске мреже и комуникације и Практичан рад. Радио у Гимназији у Чачку као професор Рачунарства и информатике 2005. године. Радио као сарадник на Вишој техничкој школи на предмету Монтажа и сервис рачунара у току две школске године.

Од 2006. сарадник на Катедри за информационе технологије. У звању асистента од јануара 2009.  У звању доцента од априла 2017. године.

Изводи наставу из предмета: Рачунарске мреже и комуникације, Безбедност и заштита мрежа, Заштита рачунарских система.

Истраживања и области интересовања: е-учење, безбедност информација, рачунарске комуникације

Публикације

Радoви штампани у часописима међународног значаја М23:

M.Milošević, D.Milošević, "Defining the e-learner’s security profile: Towards awareness improvement", Sādhanā, Academy Proceedings in Engineering Sciences, Springer, March 2016, Volume 41, Issue 3, pp 317-326, , ISSN 0256-2499

Milošević Marjan, Danijela Milošević, Radojka Krneta: SECURITY AND PRIVACY IN ON-LINE LEARNING: CASE STUDY FROM TECHNICAL FACULTY ČAČAK, Revista Metalurgia International, Vol. 18(2013), pp. 85-88, ISSN 1582-2214

Blagojevic Marija,  Milosevic Marjan: Collaboration and Learning Styles in Pure Online Courses: an Action Research, JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE, (2013), vol. 19 br. 7, str. 984-1002 http://www.jucs.org/jucs_19_7/collaboration_and_learning_styles

Milosevic Marjan,  Krneta Radojka, Milosevic Danijela: Security and Privacy in On-Line Learning: Case Study from Serbia, METALURGIA INTERNATIONAL, (2013), vol. 18 br. , str. 85-88

Blagojevic Marija, Bozovic Maja, Milosevic Marjan:  Modeling and Implementation of Medical Information Systems: Use Case "Medical Examination Appointments"METALURGIA INTERNATIONAL, (2013), vol. 18 br. , str. 202-205

Olga Ristic, Sandra Milunovic Koprivica, Marjan Milosevic, One Approach of Providing Quality and Reliability Programs in  Conditions of Uncertainty, Journal of Scientific & Industrial Research Vol. 79, May 2020, pp. 401-405. http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/54702/3/JSIR%2079%285%29%20401-405.pdf

Радови штампани у научним часописима М53:

Marija Blagojevic, Marjan Milosevic, Danijela Milosevic: Do IT And Medicine Students E-Collaborate In The Same Way: Comparison Regarding Forums And Wikis, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vol 7 (2012), ISSN: 1863-0383, pp42-45

Tanja Rasovic, Danijela Milosevic, Zeljko Zoric, Marjan Milosevic: Enhancing E-Mail Marketing by Semantic Addressing, TEM Journal TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS, Vol 1, No3, ISSN:  2217-8309, pp 131-135

Radojka Krneta, Djordje Damnjanovic, Marjan Milosevic, Danijela Milosevic, Milija Topalovic: Blended Learning of DSP Trough the Integration of On-Site and Remote Experiments, TEM Journal TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS, Vol 1, No3, ISSN:  2217-8309, pp 151-160

M.Milošević, "Reinženjering WEB-a: HTTP/2 i QUIC", Info-M, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, pp. 34-38, ISSN 1451-4397

Радови на научним скуповима М33

Marjan Milošević: Google Plus as personal learning environment, Preceedings of the Second International Conference on E-learning (pp 109-112), Metropolitan University, Belgrade, 2011

Milosevic M, Krneta, R., & Zocevic V. (2011). Building Different Corporative Videoconference Scenarios on VCON HD3000 System Example, CD Proceedings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE) 2011, pp 367 – 381, Novi Sad, Serbia, June,  18 – 23, 2011. 

Marjan Milošević: Google Plus as personal learning environment, Preceedings of the Second International Conference on E-learning (pp 109-112), Metropolitan University, Belgrade, 2011

M. Milosevic, D .Milosevic, ”Information security in e-learning: the matter of quality”, Proceedings of the 4th International conference eLearning 2013, Belgrade, September 26-27, pp. 15-19, , ISBN 978-86-912685-9-6

M. Milošević, D.Milosevic “Enhancing trust in e-learning through security mechanisms improvement,” Proceedings, eLearning Conference 2016, Metropolitan University, Belgrade, pp. 148-150, ISBN 978-86-89755-09-1

M. Milošević, E.Zećirović, R.Krneta: ”Technology acceptance models and learning management system: Case study", Preceedings The Fifth International Conference on eLearning (eLearning 2014), 22-23.9.2014, Belgrade Metropolitan University, Serbia, pp. 35-39, ISBN: 978-86-89755-04-6

Радови на домаћим научним скуповима М63

M. Milošević, D. Milošević, C. Dimopoulos, K. Katzis, Security challenges in delivery of remote experiments, XXII Skup Trendovi Razvoja: “Nove tehnologije u nastavi”, pp. 107 - 110, 16-19. februar 2016, Zlatibor, ISBN: 978-86-7892-795-9   

Књиге, збирке, приручници

Р. Крнета, М. Милошевић: Рачунарске мреже и комуникације, Практикум за вежбе, Технички факултет, Чачак, 2005.

Радојка Крнета, Мирјана Брковић, Марјан Милошевић, Системи за управљање електронским учењем, скрипта, издање на CD-у, ISBN 978‐86‐7776‐125‐7, Технички факултет Чачак, 2011

Marjan Milošević, Maja Radović, Zbirka rešenih zadataka iz Računarskih mreža i komunikacija, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 2019, ISBN 978-86-7776-230-8