Јавне набавке


План јавних набавки за 2019. годину


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности Документација Рок за достављање понуде
Радови на замени фасадне браварије, фаза III
(12.12.2018.)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (14.12.2018.)
Одлука о додели уговора (21.12.2018.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (28.12.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 2152858
20.12. 2018. године
до 10:00 часова
Услуге фиксне и мобилне телефоније
(26.11.2018.)
Позив за подношење понуде
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 30.11.2018.)
Одлука о додели уговора (28.12.2018.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1 (30.01.2019.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2 (14.02.2019.)
Конкурсна документација-пречишћен текст
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 2131356
03.12. 2018. године
до 10:00 часова
НАБАВКА ТОНЕРА Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 2045715
Одлука о додели уговора (15.10.2018.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (31.10.2018.)

18.09.2018.. године
до 10:00 часова
Рачунари и рачунарска опрема Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 2042532
Одлука о додели уговора (25.09.2018.)

14.09. 2018.. године
до 13:00 часова
УСЛУГЕ ПОПРАВКА РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ОПРЕМЕ Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (07.06.2018.)
Одлука о додели уговора (05.06.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1907205
01.06. 2018. године
до 10:00 часова
Угаљ Позив за подношење понуде

Конкурсна документација
Конкурсна документација пречишћен текст
Измена и допуна конкурсне документације (22.05.2018.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 22.05.2018.)
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (22.05.2018.)
Одлука о додели уговора (05.06.2018.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (12.07.2018.)

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1907205
31.05. 2018. године
до 11:00 часова
Канцеларијски материјал ЈНМВ 4/2018
(02.04.2018)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1847472
Одлука о додели уговора (17.04.2018.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (07.05.2017.)
10. 04. 2018. године
до 10:00 часова
Угоститељске услуге
(26.03.2018.)
Позив за подношење понуде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 28.03.2018.)
Измена и допуна конкурсне документације (28.03.2018.)
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (14.03.2018.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1 (24.04.2018.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2 (24.04.2018.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 3 (24.04.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1837853
04. 04. 2018. године
до 10:00 часова
Услуге Штампања
(19.03.2018.)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели оквирног споразума (30.03.2018.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ (07.05.2017.)

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1819668
27.03. 2018. године
до 10:00 часова
Радови на замени фасадне браварије, фаза II
(13.03.2018.)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (23.03.2018.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (04.04.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1819668
21.03. 2018. године
до 10:00 часова
Електрична енергија
(09.03.2018.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1815121

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 13.03.2018.)
Измена и допуна конкурсне документације (13.03.2018.)
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (13.03.2018.)
Одлука о додели уговора (22.03.2018.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (04.04.2018.)
20. 03. 2018. године
до 10:00 часова
Радови на замени фасадне браварије, фаза II Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 12.03.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1781288
Одлука о обустави поступка јавне набавке 06.03.2018.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 23.02.2018.)
Измена и допуна конкурсне документације (23.02.2018.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (23.02.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1781288
05.03. 2018. године
до 10:00 часова
Архива набавки пре 2018