Јавне набавке


План јавних набавки за 2017. годину


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности Документација Рок за достављање понуде
Угоститељске услуге
(15.03.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1407777

Одлука о додели уговора (28.03.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1 (07.04.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2 (07.04.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 3 (07.04.2017.)
23 03. 2017. године
до 10:00 часова
Електрична енергија
(07.03.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1395837

Одлука о додели уговора (17.03.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (06.04.2017.)
15. 03. 2017. године
до 10:00 часова
Канцеларијски материјал ЈНМВ 1/2017
(21.02.2017)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1377903

Одлука о додели уговора (08.03.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (20.03.2017.)
1. 03. 2017. године
до 10:00 часова
Архива набавки пре 2017