Факултет техничких наука у Чачку - Јавне набавке


Јавне набавке


План јавних набавки за 2019. годину


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности Документација Рок за достављање понуде
Угоститељске услуге
(22.04.2019.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 2308055
30. 04. 2019. године
до 12:30 часова
Електрична енергија
(11.03.2019.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (01.04.2019.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 2247602
19. 03. 2019. године
до 12:30 часова
Угаљ Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (22.02.2019.)
Измена и допуна конкурсне документације (22.02.2019.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2 (28.03.2019.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22.12.2019.)
Одлука о додели уговора (15.03.2019.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 2221017
01.03. 2019. године
до 12:30 часова
Рачунари и рачунарска опрема Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (22.02.2019.)
Измена и допуна конкурсне документације (22.02.2019.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22.12.2019.)
Одлука о додели уговора (14.03.2019.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (28.03.2019.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 2222065

04.03. 2019.. године
до 12:30 часова
Архива набавки пре 2019