Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Наташа Гојгић

Др Наташа Гојгић
Професор струковних студија
Ужа научна област: Рачунарска техника и информационе технологије
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-793

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 134

 natasa.gojgic@ftn.kg.ac.rs

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Др Наташа Гојгић рођена је 23. 02. 1966. године у Чачку где је завршила основну школу и Гимназију, смер програмер. Дипломирала је на Војно-техничком факултету у Загребу 1990. године, машински смер. Магистарске студије уписала је 1996.године на Техничком факултету, које је завршила 2004. године одбраном магистарског рада из области информационих система, а докторирала 2010. године на истом факултету под називом "Интеграција информационог система и менаџмента система квалитета са аспекта пословне интелигенције". 

Од 1990. до 1994. године радила у фирми "Слобода" Чачак, а затим до 2002. године у предуѕечу "Спектар" Чачак. Од 2002. године запослена је у Техничкој школи "Јован Жујовић" у Горњем Милановцу  на групи предмета из информатике и истовремено ангажована на Високој школи техничких струковних студија Чачак као стручни сарадник, Од 2004.године стално је запослена на Високој школи техничких струковних студијаа Чачак као предавач за ужу научно-стручну област Рачунарска техника и информационе технологије., а потом као професор струковних студија Тренутно запослена на Факултету техничких наука у Чачку у звању професора струковних студија област Рачунарска техника и информационе технологије.

 

 ПУБЛИКАЦИЈЕ

Публикације које су заступљене у акредитацији

Ружичић В., Гојгић Н., Николић М., Application of the Information System for the Improvement of the Teaching of Undergraduate Studies, KNOWLEDGE - International Journal55(3), 2022. pp. 485–490, ISSN 2545-4439 (Online)

Ружичић В., Николић М., Гојгић Н., Undergraduate Students Perception of Improvement of Teachers Competencies Based on using Information System, 9th International scientific conference Technics and Informatics in EducationTIE 2022, Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, 16-18th September 2022, Proceedings, pp 347-351, ISBN 978-86-7776-262-9

Благојевић М., Милошевић Д., Митровић К., Костић М., Париповић М., Гојгић Н., Predicting the ideal weight in the process of dialysis in children using regression algorithms XI International conference of social and technological development STED 2022, University PIM, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, Trebinje, June, 02-05, 2022. Republic of Srpska, B&H, pp 633-638, ISSN 2303-498X

Гојгић Н., Николић М., Ђукић М., Станишић М., Role ofvE-learning in the Improvement of a Education Process, CIET 2020, Contemporary Issues in economi & technology, Split, 29. maj 2020, str. 602-607, ISBN 978-953-7220-52-5

Гојгић Н., Николић М., Станишић М., Интерфејс апликација за праћење трансакција код електронског плаћања, ИТОП17, 2. Национална конференција са међународним учешћем, Факултет техничких наука у Чачку, 08-09. aприл 2017, стр. 423-431, ISBN 978-86-7776-211-7

Марјановић, Ј., Гојгић, Н., Примена ОЛАП-а за анализу параметара оперaција у технолошком поступку, 40. Јупитер конференција 2016., Београд, 17-18. мај 2016.године, стр. 1.14-1.18, ISBN 978-86-7083-893-2

N. Gojgic, A. Veljovic, M. Zahorjanski, Lj. Stanojevic, N. Cvijovic, Implementation of data warehouse in analysis  of QMS inconsistencies, Metalurgia international vol. XVII (2012), no. 3 ISSN 1582-2214, pg.    5-10.

 Гојгић Н., Базе података - скрипта, ВШТСС Чачак, 2016., 122 стр., ISBN 978-86-86139-80-1

Милошевић Д., Н.Гојгић, Брковић М., Николић М., Информатика и рачунрство, 185 стр., ВШТСС Чачак, Чачак, 2014.год., ISBN 978-86-86139-61-0

Гojгић, Н., Вeљoвић, A.,  Примeнa склaдиштa пoдaтaкa у систeму мeнaџмeнтa квaлитeтoм у oбрaзoвaњу, Факултет техничких наука Чaчaк, 2013., ISBN 978-86-7776-155-7

УЏБЕНИЦИ

Милошевић Д., Н.Гојгић, Брковић М., Николић М., Информатика и рачунрство, 185 стр., ВШТСС Чачак, Чачак, 2014.год., ISBN 978-86-86139-61-0

 Гојгић Н., Базе података - скрипта, ВШТСС Чачак, 2016., 122 стр., ISBN 978-86-86139-80-1

ПРЕДМЕТИ

Увод у информационе технологије

Базе података

Информациони системи

Практикум из информационих технологија

Интегрисани информациони системи

Вишедимензионална анализа складишта података