Факултет техничких наука у Чачку - Докторске студије


Докторске студије - Листа ментора

 

Листа ментора Факултета техничких наука у Чачку према тренутно важећим стандардима који се односе на испуњеност услова за менторе у оквиру техничко-технолошког поља, за акредитоване програме докторских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство и Мехатроника

 

 

Редни
број

Име презиме

Назив установе у којој је ментор 
запослен са пуним радним временом

Број  СЦИ/ ССЦИ
индексираних радова

1. Алекса М. Маричић ФТН Чачак

41

2. Јерослав М. Живанић ФТН Чачак

6

3. Снежана М. Драгићевић ФТН Чачак

17

4. Слободан Р. Ђукић ФТН Чачак

12

5. Небојша С. Митровић ФТН Чачак

24

6. Предраг Б. Петровић ФТН Чачак

25

7. Радомир  В. Славковић ФТН Чачак

13

8. Владе Д. Урошевић ФТН Чачак

8

9. Радојка Р. Крнета ФТН Чачак

9

10. Мирослав М. Бјекић ФТН Чачак

8

11. Аленка М. Миловановић ФТН Чачак

8

12. Данијела М. Милошевић ФТН Чачак

10

13. Александра С. Калезић-Глишовић ФТН Чачак

9

14. Бранимир З. Југовић ИТН САНУ Београд

25

15. Нина Н. Обрадовић    ИТН САНУ Београд

37

16. Бранислав А. Боровац ФТН Нови Сад

14

17. Златан Н. Шошкић ФМГ Краљево

7

18. Мирослав П. Радојичић ФТН Чачак

25

19. Јасмина Ј. Весић Васовић ФТН Чачак

13

20. Зоран Д. Нешић ФТН Чачак

23

21. Драган Д. Милановић Машински факултет у Београду 

18

22. Живадин М. Мицић ФТН Чачак

7

23. Марија Д. Благојевић ФТН Чачак

5

24. Ненад Д. Стефановић ФТН Чачак

14

25. Владан Б. Девеџић ФОН Београд

50

26. Драган Д. Кукољ ФТН Нови Сад

15