Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 17.SMI001 Примењена математика 1 3 3 0 7 О
2 17.SPE001 Енглески језик 1 1 2 2 0 6 О
4 17.SMI002 Техничко цртање 1 2 3 0 6 О
5 17.SGT022 Информатика и рачунарство 1 3 2 1 7 О
3 17.SGT001 Хемија 2 2 2 0 8 О
6 17.SPE004 Енглески језик 2 2 2 2 0 6 О
7 17.SGT002 Репрофотографија 2 2 2 0 6 О
8 17.SGT003 Заштита животне средине 2 2 2 0 7 О
9 17.SGT004 Примена рачунара у графици 1 2 2 1 1 7 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
10 17.SGT005 Материјали 3 2 2 0 5 О
11 17.SGT006 Основи машинства 3 3 2 0 6 О
12 17.SPE009 Организација производње 3 2 3 0 6 О
13 17.SGT016 Припрема штампарске форме 3 2 3 0 6 О
14 17.SGT007 Штампарски слог 3 2 2 0 5 О
15 17.SGT008 Технологија штампе 1 4 3 2 0 5 О
16 17.SGT010 Графичке машине 4 2 2 0 5 О
17 17.SGT009 Примена рачунара у графици 2 4 2 2 1 5 О
18 17.SGT017 Стручна пракса 4 0 0 0 3 О
19-20 Предмет изборног блока 1 (Бирају се 2 предмета)
17.SGTI06 Неконвенционални поступци штампе 4 1 2 0 7 И
17.SMI009 Машински елементи 2 4 2 2 0 7 И
17.SGTI02 Основи графичког обликовања 4 2 1 0 7 И
17.SGTI05 Инжењерска графика 4 2 1 2 7 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
21 17.SGT011 Технологија дораде 1 5 2 2 0 5 О
22 17.SMI011 Управљање квалитетом 5 3 3 0 6 О
23 17.SGT015 Одржавање машина и опреме 5 2 2 0 7 О
24 17.SGT012 Технологија штампе 2 5 2 2 0 5 О
25-26 Предмет изборног блока 2
17.SPE008 Пословни енглески 1 5 2 2 0 5 И
17.SGTI04 Израда амбалаже 5 3 3 0 5 И
17.SMI022 Основе програмирања 5 2 1 2 5 И
17.SPE003 Безбедност на раду 5 2 2 0 5 И
17.SGTI03 Типографија 5 1 2 0 5 И
27 17.SGT013 Графички дизајн 6 3 3 0 7 О
28 17.SGT018 Практична настава 6 3 0 3 2 О
29 Предмет изборног блока 3
17.SIT009 Базе података 6 2 2 1 7 И
17.SGT016 Мултимедијални системи 6 3 3 0 7 И
17.SPE020 Планирање производње 6 3 3 0 7 И
30 Предмет изборног блока 4
17.SGT014 Технологија дораде 2 6 2 2 0 5 И
17.SIT016 Електронско пословање 6 2 1 1 5 И
31 17.SGT022 Стручна пракса 6 0 0 0 1 О
33 1730026 Завршни - дипломски рад 6 0 0 0 12 О
Циљеви студијског програма:
 • изучавање математике до нивоа знања потребног за разумевање процеса и решавање практичних задатака у техничко-технолошким процесима,
 • учење енглеског језика за коришћење литературе и комуникацију,
 • изучавање графичких материјала,
 • упознавање са основама ликовне уметности и графичког дизајна,
 • изучавање типографије,
 • упознавање са рачунарском графиком (практичан рад са графичким софтверима у којима се креирају индивидуална решења за различите графичке производе и врши припрема за штампу),
 • упознавање са класичним и најсавременијим методама и технолошким процесима израде штампарске форме,
 • изучавање класичних и рачунарски управљаних техника и технологија штампе и дораде, као и дораде свих врста амбалажних материјала,
 • упознавање машинских елемената и механизама графичких машина и опреме, као и система и метода за одржавање истих,
 • оспособљавање за заштиту животне средине и безбедан рад са машинама и материјалима који се користе у грaфичкој индустрији,
 • упознавање са областима као што су организација производње, производни менаџмент, управљањe квалитетом и постизање конкурентног квалитета.
 • упознавање са технолошким процесима из области графичке технике који се користе у индустрији, практичан рад у производњи и израда индивидуалних елабората и Дневника рада.

На студијском програму Графичка техника се образују савремени графички инжењери компетентни за рад на производњи различитих графичких производа, са темељним практичним и теоријским техничко-технолошким знањем.

Савладивањем студијског програма студент стиче следеће опште и предметно – специфичне способности:

 • да организује, контролише и пројектује процес производње у графичкој индустрији,
 • да самостално оптимизира технологију рада (технолошки процес), врши статистичку обраду резултата и доноси закључке,
 • да напише и презентира резултате рада.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Базе података 6 И
doc Безбедност на раду 5 И
doc Графичке машине 4 О
doc Графички дизајн 6 О
doc Електронско пословање 6 И
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 2 О
doc Завршни - дипломски рад 6 О
doc Заштита животне средине 2 О
doc Израда амбалаже 5 И
doc Инжењерска графика 4 И
doc Информатика и рачунарство 1 О
doc Материјали 3 О
doc Машински елементи 2 4 И
doc Мултимедијални системи 6 И
doc Неконвенционални поступци штампе 4 И
doc Одржавање машина и опреме 5 О
doc Организација производње 3 О
doc Основе програмирања 5 И
doc Основи графичког обликовања 4 И
doc Основи машинства 3 О
doc Планирање производње 6 И
doc Пословни енглески 1 5 И
doc Практична настава 6 О
doc Примењена математика 1 О
doc Примена рачунара у графици 1 2 О
doc Примена рачунара у графици 2 4 О
doc Припрема штампарске форме 3 О
doc Репрофотографија 2 О
doc Стручна пракса 6 О
doc Стручна пракса 4 О
doc Техничко цртање 1 О
doc Технологија дораде 1 5 О
doc Технологија дораде 2 6 И
doc Технологија штампе 1 4 О
doc Технологија штампе 2 5 О
doc Типографија 5 И
doc Управљање квалитетом 5 О
doc Хемија 2 О
doc Штампарски слог 3 О