Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 1740001 Енглески језик 1 1 2 2 0 6 О
2 1740002 Техничко цртање 1 2 3 0 6 О
3 1740003 Увод у менаџмент 1 2 2 0 7 О
4 1740004 Безбедност на раду 1 2 1 0 5 О
5 1741001 Математика 1 1 3 3 0 8 О
6 1740005 Енглески језик 2 2 2 2 0 6 О
7 1740006 Информатика и рачунарство 2 3 2 1 7 О
8 1740007 Моделовање у инжењерском менаџменту 2 3 3 0 8 О
9 1741002 Познавање и примена материјала 2 2 1 1 7 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
10 1740008 Организација производње 3 2 3 0 5 О
11 1740009 Основи машинства 3 3 2 0 6 О
12 1741003 Пословни енглески 1 3 2 2 0 5 О
13-14 Предмет изборног блока 1 (Бирају се 2 предмета)
1740101 Техничка механика 3 3 3 0 6 И
1740102 Пословна економија 3 3 1 0 6 И
1740104 Оперативни системи 3 2 2 0 6 И
1740105 Основи електротехнике 1 3 3 3 0 6 И
1740106 Одржавање машина и опреме 3 2 2 0 6 И
1740103 Машинска обрада 3 3 3 0 6 И
15-16 Предмет изборног блока 2 (Бирају се 2 предмета)
1740107 Базе података 4 2 2 1 8 И
1740112 Електронско пословање 4 2 1 1 8 И
1740111 Монтажа и сервис рачунара 4 2 2 0 8 И
1740110 Практикум из електротехнике 4 2 2 0 8 И
1740109 Машине и технолошки процеси 4 2 3 0 8 И
1740108 Инжењерска графика 4 2 1 2 8 И
17 1741004 Планирање производње 4 3 2 0 7 О
18 1741005 Производне технологије и процеси 4 3 3 0 7 О
19 1740010 Стручна пракса 4 0 0 0 2 О
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
20 1740011 Управљање квалитетом 5 3 3 0 7 О
21 1740012 Интернет технологије 5 3 2 1 6 О
22 1740013 Управљање производним процесима 5 2 3 0 5 О
23 1741006 Маркетинг 5 2 1 0 7 О
24 1740014 Производни менаџмент и предузетништво 6 3 2 0 6 О
25 1741007 Производни информациони системи 6 3 3 0 7 О
26 1741008 Заштита животне средине 6 2 2 0 5 О
27 1740015 Практична настава 6 3 0 3 3 О
28 1740016 Завршни - дипломски рад 6 0 0 0 14 О
Школовање стручног кадра који стиче мултидисциплинарна и класична инжењерска знања са акцентом на технички, организациону, управљачки и технолошки аспект, са тежњом да се задовоље реалне потребе привредног окружења.
Израда купопродајних уговора на конкретном примеру;
Израда бизнис плана на конкретном примеру;
Технике истраживања тржишта на конкретном примеру;
Пројектовање оптималног производног циклуса уз помоћ рачунара;
Израда и анализа целокупне техничке документације на конкретном примеру;
Утврђивање цене коштања производа на конкретном производу;
Овладавање рачунарским софтвером за процену ризика пословног одлучивања;
Израда оптималне структуре производног програма на конкретном примеру;
Израда појединачних планова за сваку компоненту производнје (план материјала, план алата, план делова, план производних капацитета);
Израчунавање степена искоришћености производних капацитета на конкретном примеру;
Рацио анализа (анализа ликвидности, рентабилности, ефикасности, структуре средстава);
Израда и анализа норматива у производњи и др.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Базе података 4 И
doc Безбедност на раду 1 О
doc Електронско пословање 4 И
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 2 О
doc Завршни - дипломски рад 6 О
doc Заштита животне средине 6 О
doc Инжењерска графика 4 И
doc Интернет технологије 5 О
doc Информатика и рачунарство 2 О
doc Маркетинг 5 О
doc Математика 1 1 О
doc Машине и технолошки процеси 4 И
doc Машинска обрада 3 И
doc Моделовање у инжењерском менаџменту 2 О
doc Монтажа и сервис рачунара 4 И
doc Одржавање машина и опреме 3 И
doc Оперативни системи 3 И
doc Организација производње 3 О
doc Основи електротехнике 1 3 И
doc Основи машинства 3 О
doc Планирање производње 4 О
doc Познавање и примена материјала 2 О
doc Пословна економија 3 И
doc Пословни енглески 1 3 О
doc Практикум из електротехнике 4 И
doc Практична настава 6 О
doc Производне технологије и процеси 4 О
doc Производни информациони системи 6 О
doc Производни менаџмент и предузетништво 6 О
doc Стручна пракса 4 О
doc Техничка механика 3 И
doc Техничко цртање 1 О
doc Увод у менаџмент 1 О
doc Управљање квалитетом 5 О
doc Управљање производним процесима 5 О