Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 17.SPE001 Енглески језик 1 1 2 2 0 6 О
2 17.SMI002 Техничко цртање 1 2 3 0 6 О
3 17.SPE003 Безбедност на раду 1 2 1 0 5 О
4 17.SER001 Математика 1 1 3 3 0 8 О
5 17.SGT022 Информатика и рачунарство 1 3 2 1 7 О
6 17.SPE004 Енглески језик 2 2 2 2 0 6 О
7 17.SPE007 Моделовање у инжењерском менаџменту 2 3 3 1 8 О
8 17.SMI004 Познавање и примена материјала 2 2 1 1 7 О
9 17.SPE002 Увод у менаџмент 2 3 2 0 7 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
10 17.SPE009 Организација производње 3 2 3 0 5 О
11 17.SPE008 Пословни енглески 1 3 2 2 0 5 О
12 17.SGT006 Основи машинства 3 3 2 0 6 О
13-14 Предмет изборног блока 1
17.SMI006 Техничка механика 3 3 3 0 6 И
17.SMNI01 Пословна економија 3 3 1 0 6 И
17.SITI01 Методе и алати за управљање пројектом 3 2 1 2 6 И
13-14 Предмет изборног блока 2
17.SMI008 Машинска обрада 3 3 3 0 6 И
17.SIT008 Оперативни системи 3 3 2 0 6 И
17.SGT015 Одржавање машина и опреме 3 2 2 0 6 И
15 17.SPE020 Планирање производње 4 3 3 0 7 О
16 17.SPE025 Стручна пракса 4 0 0 0 3 О
15-16 Предмет изборног блока 3
17.SGTI05 Инжењерска графика 4 2 1 2 7 И
17.SIT004 Монтажа и сервис рачунара 4 2 2 0 7 И
17.SIT009 Базе података 4 2 2 1 7 И
15-16 Предмет изборног блока 4
17.SIT015 Електронско пословање 4 2 1 1 5 И
17.SMI018 Машине и технолошки процеси 4 2 3 0 5 И
0 Предмет изборног блока 5
17.SPE011 Производне технологије и процеси 4 3 3 0 8 И
17.SER005 Математика 2 4 3 3 0 8 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
20 17.SPE015 Управљање производним процесима 5 2 3 0 7 О
21 17.SPE013 Маркетинг 5 2 1 0 7 О
22 17.SMI011 Управљање квалитетом 5 3 3 0 6 О
23 17.SIT007 Интернет технологије 5 3 2 1 6 О
24 17.SPE018 Производни менаџмент и предузетништво 6 3 2 0 6 О
25 17.SPE016 Производни информациони системи 6 3 3 0 6 О
0 Предмет изборног блока 6
17.SGT003 Заштита животне средине 6 2 2 0 7 И
17.SGT004 Примена рачунара у графици 1 6 2 1 1 7 И
27 17.SPE019 Практична настава 6 3 0 3 3 О
28 17.SPE032 Стручни рад 6 0 0 1 3 О
29 17.SPE027 Завршни - дипломски рад 6 0 0 0 9 О
Школовање стручног кадра који стиче мултидисциплинарна и класична инжењерска знања са акцентом на технички, организациону, управљачки и технолошки аспект, са тежњом да се задовоље реалне потребе привредног окружења.
Израда купопродајних уговора на конкретном примеру;
Израда бизнис плана на конкретном примеру;
Технике истраживања тржишта на конкретном примеру;
Пројектовање оптималног производног циклуса уз помоћ рачунара;
Израда и анализа целокупне техничке документације на конкретном примеру;
Утврђивање цене коштања производа на конкретном производу;
Овладавање рачунарским софтвером за процену ризика пословног одлучивања;
Израда оптималне структуре производног програма на конкретном примеру;
Израда појединачних планова за сваку компоненту производнје (план материјала, план алата, план делова, план производних капацитета);
Израчунавање степена искоришћености производних капацитета на конкретном примеру;
Рацио анализа (анализа ликвидности, рентабилности, ефикасности, структуре средстава);
Израда и анализа норматива у производњи и др.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Базе података 4 И
doc Безбедност на раду 1 О
doc Електронско пословање 4 И
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 2 О
doc Завршни - дипломски рад 6 О
doc Заштита животне средине 6 И
doc Инжењерска графика 4 И
doc Интернет технологије 5 О
doc Информатика и рачунарство 1 О
doc Маркетинг 5 О
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 4 И
doc Машине и технолошки процеси 4 И
doc Машинска обрада 3 И
doc Методе и алати за управљање пројектом 3 И
doc Моделовање у инжењерском менаџменту 2 О
doc Монтажа и сервис рачунара 4 И
doc Одржавање машина и опреме 3 И
doc Оперативни системи 3 И
doc Организација производње 3 О
doc Основи машинства 3 О
doc Планирање производње 4 О
doc Познавање и примена материјала 2 О
doc Пословна економија 3 И
doc Пословни енглески 1 3 О
doc Практична настава 6 О
doc Примена рачунара у графици 1 6 И
doc Производне технологије и процеси 4 И
doc Производни информациони системи 6 О
doc Производни менаџмент и предузетништво 6 О
doc Стручна пракса 4 О
doc Стручни рад 6 О
doc Техничка механика 3 И
doc Техничко цртање 1 О
doc Увод у менаџмент 2 О
doc Управљање квалитетом 5 О
doc Управљање производним процесима 5 О