Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Вања Луковић

Др Вања Луковић
Ванредни професор
Научна област: Рачунарска техника
Катедра за рачунарско и софтверско инжењерство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-762

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 224

 vanja.lukovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

 

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ (CURRICULUM   VITAE)

Лични подаци

Име: Луковић Вања

Датум рођења: 19. aвгуст, 1976 у Чачку

Брачно стање: удата, мајка троје деце

Адреса становања: Книћанинова 14, 32000 Чачак, Србија

Телефон: 032/302-762

e-mail: vanja.lukovic@ftn.kg.ac.rs

Звање

Доктор техничких наука

Образовање

-         29.10.2015 на Факултету техничких наука у Чачку одбранила доктороску дисертацију под називом: „Онтолошки базирани информациони систем за дијагностиковање и мониторинг деформитета кичменог стуба“, под менторством др Данијеле Милошевић, ванр. професора и стекла звање доктора техничких наука. Available at: http://www.ftn.kg.ac.rs/download/disertacije/Doktorska%20disertacija%20Vanja%20Lukovic.pdf

-         24.11.2007 на Електротехничком факултету у Београду одбранила магистарску тезу под називом: “Упоредна анализа система визуелизација са имплементацијом алгоритама над динамичким структурама података”, под менторством др Јелице Протић, ванр. професора и стекла звање магистра електротехничких наука – област архитектура и организација рачунарских система и мрежа.

-         Од 1995. - 2000. студирала на Техничком факултету у Чачку на електротехничком одсеку, смера индустријска енергетика и 15.9.2000 стекла звање дипломираног инжењера електротехнике са просечном оценом у току студија 9.47. Дипломски рад на тему: “Примена променљивих стања у анализи електричних кола” одбранила са оценом 10. Током студија више пута награђивана за постигнуте успехе студирања.

-         Гимназија, природно математички смер у Чачку – носилац дипломе Вук Караџић.

-         Основна школа “Милица Павловић” у Чачку – носилац дипломе Вук Караџић.

Радно искуство

-         Од 13.4.2016 до данас у звању доцента за ужу научну област Рачунарска техника на Факултету техничких наука у Чачку, где је ангажована на извођењу наставе и вежби из предмета: Увод у програмирање, Програмски језици, Практикум из програмских језика, Објектно оријентисано програмирање, Основи рачунарске технике 1, Основи рачунарске технике 2 на основним академским студијама и Објектно оријентисано пројектованње и методологија, Интелигентни системи и Методички практикум из основа програмирања на Мастер студијама.

-         Од 25.12.2008 до 13.4.2016 у звању асистента за ужу научну област Рачунарска техника на Факултету техничких наука у Чачку, где је ангажована на извођењу вежби из предмета: Програмски језици, Објектно оријентисано програмирање, Основи рачунарске технике 1, Основи рачунарске технике 2 и Интелигентни системи.

-          Од 1.9.2001 до 25.12.2008 запопслена на Техничком факултету у Чачку у звању асистент приправник. Од запослења па до септембра 2004. године ангажована на извођењу вежби из предмета Основи рачунарске технике и Дигитални системими управљања. Од октобра 2004. године 2008. ангажована на извођењу вежби из предмета: Програмски језици, Објектно оријентисано програмирање и Основи рачунарске технике.

-         Од 1999. до 2000. запослена хоннорано на Техничком факултету у Чачку као демонстратор вежби из предмета

-         Основи електротехнике.

Руковођење научним пројектима заједница науке и министарства за науку

 

1.       „Модернизација курикулума предмета Основи рачунарске технике на Студијском програму ОАС Информационе технологије“, Факултет техничких наука у Чачку. Руководилац пројекта Др Вања Луковић, доцент (од октобра 2017 до априла 2018)

Учешће у научним пројектима заједница науке и министарства за науку

 

1.        „Izrada strategije za razvoj i primenu elektronskog obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori“, bilateralni projekat izmedju Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, Slovenija, i Tehničkog fakulteta Čačak, Univerzitet u Kragujevcu. Rukovodilac: dr Radojka Krneta, Tehnički fakultet Čačak. (2006-2007)

2.       “Онтолошко моделирање у биоинжењерингу”, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, ТР-12002, Maшински факултет Крагујевац. Руководилац пројекта Проф. Др Горан Девеџић. (2008-2010)

3.       „Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси“, (подпројекат „Биомеханика“, руководилац Проф. Др Горан Девеџић) Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, III-41007, Факултет инжењерских наука Крагујевац. Руководилац пројекта Проф. Др Ненад Филиповић (од јануара 2011 до данас).

4.        “Building network of remote labs for strenghthening university secondary vocational schools collaboration”, TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES (2013 -2016). Руководилац пројекта Др Радојка Крнета, ванр. проф.

5.       „BioEMIS: Studies in Bioengineering and Medical lnformatics", 5ЗО42З -TEMPUS - 1 - 2012 - 1 - UK -TEMPUS - JPCR, EU: University of Birmingham (UK) - coordinator/grant holder, University of Maribor (Slovenia) University Pierre and Maria Curie - Paris 6, Sorbonne (France) Tampere University of Technology (Finland); SERВIA: University of Кragujevac (Serbia), University of Belgrade (Serbia), University of Defense (Serbia), University of Nis (Serbia), Military Medical Academy (Serbia), Clinical Center Кragujevac (Sеrbiа), NARCISSUS, Ada (Serbia), ORTODENT, Nis (Sеrbiа), ORTOKON (Serbia), Serbian Medical Chamber (Serbia); MONTENEGRO: University of Montenegro, Montenegrin Medical Chamber, Montenegrin Ministry of Education and Sports, Institute „Dr Simo Milosevic“, Igalo, Cikom Informatical Eng. Ltd.; BOSNIA AND HERZEGOVINA: University of Banja Luka, University of East Sarajevo, University of Mostar, University of Bihac, NITES-National/ Regional Contact Person (2012-2016)

6.       „Развој софтвера и хардвера у биомедицнскогм инжењерингу“, ознака пројекта ТР1651045. Пројекат подржан од Министарства, просвете, науке и техночошког развоја Републике Србије. Носилац пројекта: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу. Руководилац: проф. др Ненад Филиповић (2016 - 2019) (истраживач на пројекту)

 

7.       „Модернизација курикулума предмета Основи рачунарске технике на Студијском програму ОАС Информационе технологије“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, „2005 - Високо образовање“, програмска активност „0014 - Развој високог образовања“, руководилац пројекта: др Вања Луковић, период реализације: 30.11.2017-14.5.2018.

Објављени радови у часопису  међународног значаја

-         [M24] Vanja Luković, Danijela Milosević, Goran Devedić, “Integrating biomedical ontologies – OBR-Scolio ontology”. Special Issue on ICIT 2009 conference - Bioinformatics and Image, UbiCC Journal, 2009,Vol. 4, No.3, pp. 664-669, ISSN: 1992-8424. Available at: http://www.ubicc.org/journal_detail.aspx?id=27

-         [M23] Vanja Lukovic, Danijela Milosevic, Goran Devedzic, Camil Sukic, Mensura Kudumovic, Branko Ristic: “OBR-Prox-Femur Application Ontology Development and Modeling“, HealthMED journal, 2010, Vol. 4, No. 2, pp. 404-416, ISSN: 1840-2291

http://www.healthmedjournal.com/files/vol04-no2.pdf

-         [M21] Goran Devedzic, Sasa Cukovic, Vanja Lukovic, Danijela Milosevic, Karuppasamy Subburaj, and Tanja Lukovic, “ScolioMedIS: Web-oriented information system for idiopathic scoliosis visualization and monitoring”, Computer Methods Programs in Biomedicine, 2012, Vol. 108, No. 2, pp. 736–749, ISSN: 0169-2607, Doi 10.1016/j.cmpb.2012.04.008. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2012.04.008

-         [M23] 4.    Vanja Lukovic, Danijela Milosevic, Goran Devedzic, and Sasa Cukovic, “Converting OBR-Scolio ontology in OWL DL”, Computer Science and Information Systems, 2013, Vol. 10, No. 3, pp. 1359–1385, ISSN: 1820-0214, Doi 10.2298/CSIS120611053L. Available at:  http://www.comsis.org/archive.php?show=pprdev2-01

-         [M23] Tanja Lukovic, Sasa Cukovic, Vanja Lukovic, Goran Devedzic, and Dusica Djordjevic, “Towards a new protocol of scoliosis assessments and monitoring in clinical practice: A pilot study”, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2015, Vol. 28, No. 4, pp. 721-730, ISSN print: 1053-8127; ISSN online: 1878-6324, ISSN 1053-8127, Doi 10.3233/BMR-140574.

-         [M22] Milentije Lukovic, Vanja Lukovic, Ivan Belca, Becko Kasalica, Ivan Stanimirovic, and Milos Vicic, “LED-based Vis-NIR spectrally tunable light source - the optimization algorithm”, Journal of the European Optical Society-Rapid Publications, 2016, Vol. 12, No. 19, pp. 1-12, ISSN: 1990-2573, , Doi 10.1186/s41476-016-0021-9. Available at: http://dx.doi.org/10.1186/s41476-016-0021-9

-         [M24] 2.    Sonja Kostić, Aleksandar Košarac, Vanja Luković, Jasmina Miljojković, “Theory Reviews - Hardware and Software Support for Testing Material on Specimens of the Small Cross Section”, Tribology in Industry, 2019, Vol. 41, No. 1 pp. 109-114, ISSN: 0354-8996 (print version); 2217-7965 (online version), Doi 10.24874/ti.2019.41.01.12

-         [M21] Vanja Luković, Saša Ćuković, Danijela Milošević and Goran Devedžić, “An ontology-based module of the information system ScolioМedIS for 3D digital diagnosis of adolescent scoliosis“, Journal of Computer Methods Programs in Biomedicine, 2019, Vol. 178, pp. 247-263, ISSN: 0169-2607, Doi 10.1016/j.cmpb.2019.06.027. 

-         [M24] Saša Ćuković, William Taylor, Vanja Luković, Ionut Ghionea, Khelifa Baizid, Jamshed Iqbal, Karuppasamy Subburaj, “Rigid 3d Registration Algorithm For Localization Of The Vertebral Centroids In 3d Deformity Models Of Adolescent Idiopathic Scoliosis”, Journal of Computer-Aided Design & Applications, 2020, Vol. 17, No. 6, pp. 1313-1325, ISSN: 1686-4360, Doi 10.14733/cadaps.2020.1313-1325

Обљављени радови на конференцијама међународног значаја штампани у целини

-         [M33] Vanja Lukovic, Danijela Milosevic, Goran Devedzic: ”Integrating Biomedical Ontologies With FMA Reference Ontology”, The 4th International Conference on Information Technology - ICIT 2009,  3-5. June 2009, Amman, Jordan, AL-Zaytoonah University, pp. 576-581, ISBN: 9957-8583-0-0

-         [M33] Vanja Luković, Danijela Milosević, Goran Devedžić: ”Modeling of partitive relations of the OBR-Scolio application ontology using SEP triplet methodology”, The 5th International Conference Euro-Mediterranean Medical Informatics and Telemedicine - EMMIT 2009, 16-18. October 2009, Beirut, Lebanon, EMMIT association and International Instituteof Tele-Medicine

-         [M33] Saša Ćuković, Milan Erić, Goran Devedžić, Vanja Luković, Ionut. Ghionea: “Integration of process planning for distributed manufacturing in virtual environment” , 19th International Conference on Manufacturing Systems – ICMaS 2010, 11-12. november 2010, Bucharest, Romania, Editura Academiei Roamane, Vol. 5, No.4, pp.195-198, ISSN: 2067-9238

-         [M33] Vanja Luković, Danijela Milošević, Saša Ćuković, Goran Devedžić: “Design issues of the ScolioMed system”, 19th International Electrotehnical and Computer Science Conference - ERK 2010, 20-22 Septembar 2010, Portorož, Slovenia, pp 351-354, ISSN: 2591-0442 (online), ISSN: 1581-4572 (print)

-         [M33] Goran Devedžić, Saša Ćuković, Radovan Stojanović, Danijela Milošević, Vanja Luković: “Identification of Anatomical Landmarks for Intelligent Postural Sensing”, 2012 Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO 2012, 19-21. June 2012, Bar, Montenegro, Institute of Electrical and Electronics Engineers, pp. 70-73, ISBN: 978-9940-9436-0-8. Available at: http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=20746

-         [M33] Saša Ćuković, Frieder Pankratz, Antonio Uva, Goran Devedžić, Vanja Luković, Michele Fiorentino, Tanja Zečević Luković: “Conceptual augmented reality framework for spinal disorders representation and diagnosis”, The 2nd Regional Conference - Mechatronics In Practice And Education – MechEdu 2013, 5-6. December 2013, Subotica, Serbia, Subotica-Tech - College of Applied Sciences Subotica, pp.13-17, ISBN: 978-86-7892-565-8

-         [M33] Saša Ćuković, Frieder Pankratz, Goran Devedžić, Gudrun Klinker, Vanja Luković, Lozica Ivanović: “An interactive augmented reality platform for CAD education”, 35th International Conference on Production Engineering - ICPE 2013, 25-28. September 2013, Kraljevo-Kopaonik, Serbia, Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo - Departmant of Production Technologijes, pp. 353-356, ISBN: 978-86-82631-69-9

-         [M33] Saša Ćuković, Goran Devedžić, Vanja Luković, Nabil Anwer, Tanja Zečević-Luković, Subburaj Karupppasamy, “3D modeling of spinal deformities shapes using 5th degree b-splines”, 12th International Scientific Conference MMA 2015 - Flexible technologies, 25-26 Septembar 2015, Novi Sad, Faculty Of Technical Sciences - Departmant Of Production Engineering, pp. 223-226, ISBN: 978-86-7892-722-5.

-         [M33] Vanja Lukovic, Danijela Milosevic, Sasa Cukovic and Goran Devedzic, “Development of application ontology of Lenke's classification of scoliosis - OBR-Scolio”, The 15th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineenering - BIBE2015, 2–4 November 2015, Belgrade, Serbia,  pp. 532-537, Institute of Electrical and Electronic Engineers - Inc, ISBN: 978-1-4673-7982-3, DOI: 10.1109/BIBE.2015.7367732

-         [M33] Sasa Cukovic, Vanja Lukovic, Subburaj Karupppasamy, Wolfgang Birkfellner, Danijela Milosevic, Branko Ristic and Goran Devedzic: „Automated SOSORT-recommended Angles Measurement in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis”, The 15th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineenering - BIBE 2015, 2 – 4. November 2015, Beograd, Serbia, pp. 448-453, Institute of Electrical and Electronic Engineers - Inc, ISBN: 978-1-4673-7982-3

-         [M33] Milentije Luković, Sanja Antić, Vanja Luković: „Simple electrical circuit to light up a gas discharge lamp”, 6th International Conference Technics and Informatics in Education – TIO 2016, 28−29. May 2016, Čačak, Serbia, pp. 57-62, Faculty of Technical Sciences Čačak, ISBN: 978-86-7776-192-9

-         [M33] Vanja Luković, Radojka Krneta, Aleksandar Peulić, Željko Jovanović, Đorđe Damnjanović: „Learning Bitwise Operations in C Using Remote Experiment on Floating LEDs Blinking”, Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, 13 – 16. June 2016, Zlatibor, Serbia, pp. AUI1.4.1-6, ETRAN Society Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, ISBN: 978-86-7466-618-0

-         [M33] Vanja Luković, Radojka Krneta, Ana Vulović, Christos Dimopoulos, Konstantinos Katzis, Maria Meletiou-Mavrotheris: „Using Logisim Educational Software in Learning Digital Circuits Design”, 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, pp. AUI1.5.1-6, Zlatibor, Serbia, June 13 – 16, 2016, ISBN 978-86-7466-618-0

-         [M33] Sasa. Cukovic, Goran Devedzic, Tanja Lukovic, Vanja Lukovic: „From Generic to the Patient Specific 3D Model of the Spine in Case of Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS)”, 22nd Congress of the European Society of Biomechanics – ESB 2016, 10-13. July 2016, Lyon, France, European Society of Biomechanics, pp. 1-13

-         [M33] Vanja Luković, Aleksandar Peulić, Radojka Krneta, Đorđe Damnjanović, Ana Vulović, Christos Dimopoulos and Konstantinos Katzis: „Comparison of the effectiveness of Logisim software tool and remote experiments based on Nexys 2 FPGA platform in learning digital circuits design”, 4th Experiment@International Conference - exp.at’17, 6-8 June 2017, Faro, Portugal, University оf Algarve, pp. 247-252, ISBN (online): 978-1-5386-0810-4, ISBN (print): 978-1-5386-0811-1, Doi 10.1109/EXPAT.2017.7984400

-         [M33] Vanja Luković, Saša Ćuković, Goran Devedžić: “Optical methods for the estimation and 2D classification of idiopathic scoliosis”, 7th IEEE Mediterranean Conference on Embedded Computing -  MECO2018, 10-14. June 2018, Budva, Montenegro, Institute of Electrical and Electronics Engineers, pp. 496-499, ISBN: 978-1-5386-5682-2

-         [M33] Saša Ćuković, Vanja Luković, Wiliam R. Taylor, Wolfgang Birkfellner, Radu Emanuil Petruse, Nenad Filipović: “Correlation оf Vertebral Absolute Axial Rotations in Cad 3d Models Of Adolescent Idiopathic Scoliosis Non-Invasively Diagnosed”, The 19th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering – BIBE 2019, 28-30. October 2019, Athens, Greece, Institute of Electrical and Electronic Engineers - Inc, pp. 316-320, ISBN: 978-1-7281-4617-1, DOI 10.1109/BIBE.2019.00063.

-         [M33] Saša Ćuković, William Taylor, Vanja Luković, Ionut Ghionea, Khelifa Baizid, Jamshed Iqbal and Subburaj Karuppasamy: “Rigid 3D registration algorithm for localization of the vertebral centroids in 3D deformity models of adolescent idiopathic scoliosis,” The 16th annual International CAD Conference - CAD19, 24-26. June 2019, Singapore, CAD Solutions LLC, pp. 446-450.

-         [M33] Saša Ćuković, William Taylor, Christoph Heidt, Goran Devedzic, Vanja Lukovic, Tito Bassani, “Transpositions of Intervertebral Centroids in Adolescents Suffering From Idiopathic Scoliosis Optically Diagnosed”, In Book Computer Methods, Imaging and Visualization in Biomechanics and Biomedical Engineering. CMBBE 2019. Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics, Editors: Ateshian G., Myers K., Tavares J., 2020, Springer, Cham, Switzerland, Vol. 36., pp. 133-141, ISBN: 978-3-030-43194-5.

-         [M33] Vanja Luković, Saša Ćuković, Goran Devedžić, Danijela Milošević: “Analyses Phase in development of the ScolioMedIS system”, 9th IEEE Mediterranean Conference on Embedded Computing -  MECO2020, 8-11. June 2020, Budva, Montenegro, Institute of Electrical and Electronics Engineers, pp. 718-725, ISBN: 978-1-7281-6947-7.

 

Обљављени радови на конференцијама међународног значаја штампано у изводу

-         [M34] Vanja Luković, Aleksandar Peulić, Raojka Krneta and Đorđe Damnjanović: „The remote lab “Nexys 2 FPGA platform” aimed for learning design of digital circuits”, 4th Experiment@International Conference - exp.at’17, 6-8. June 2017, Faro, Portugal, University оf Algarve, pp. 101-102, 978-1-5386-0810-4, ISBN (print): 978-1-5386-0811-1, Doi 10.1109/EXPAT.2017.7984350

-         [M34] Saša Ćuković, Vanja Luković, Goran Devedžić, Zahra Asgharpour, Matthias Rüger, Navrag Singh, William R. Taylor: „From Concept to Clinical Practice: A Novel Non-ionizing 3D Imaging Approach for Identifying Idiopathic Disorders in the Human Spine”, 8th World Congress of Biomechanics 2018 - WCB2018, 8. - 12. July 2018, Dublin, Ireland, World Congress of Biomechanics, pp. 1196 – 1196

-         [M34] Sasa Cukovic, Ionut Ghionea, Vanja Lukovic and William R. Taylor: “Complex curvature analysis of the middle spinal line in non-ionizing 3D diagnosis of adolescent idiopathic disorders”, IEEE International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering - BIBE2018, 6-8. July 2018, Shanghai, China, Institute of Electrical and Electronic Engineers - Inc, pp. 284 - 287, ISBN: 978-3-8007-4727-6

-         [M34] Saša Ćuković, William Taylor, Michele Fiorentino, Vanja Luković, Goran Devedžić, Subburaj Karupppasamy, Silvio Lorenzetti, “Non-Ionizing Three-Dimensional Estimation of Axial Vertebral Rotations in Adolescents Suffering from Idiopathic Scoliosis”, 15th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering – CMBBE2018, 26-29. Mart 2018, Lisbon, Portugal, Instituto Superior Tecnico, pp. 215 - 215, ISBN: 978-989-99424-5-5

-         [M34] Sasa Cukovic, William Taylor, Christoph Heidt, Goran Devedzic, Vanja Lukovic, Tito Bassani, “Transpositions of Intervertebral Centroids in Adolescents Suffering from Idiopathic Scoliosis Optically Diagnosed”, 16th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering and the 4rd Conference on Imaging and Visualization – CMBBE2019, 14-16. August 2019, New York, USA, Columbia University of New York, pp.109, ISBN: 978-989-99424-5-5

 

Националне монографије и поглавља у монографијама националног значаја

-         [M41] Vanja Luković, Saša Ćuković, Danijela Milosević, Goran Devedžić, “Informacioni sistem za 3D dijagnostiku i monitoring skolioze”, 2016, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, br. str: 227, ISBN: 978-86-7776-186-8

-         [M45] Saša Ćuković, Tanja Luković, Vanja Luković: “Klasifikacija deformiteta kičmenog stuba”, poglavlje u monografiji: “Bioinženjering skolioze”, Urednici: Goran Devedžić Saša Ćuković, 2016, Izdavač: Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, str. 163-189, ISBN: 978-86-6335-031-1

-         [M45] Vanja Luković, Danijela Milošević: “Ontologija skolioze”, poglavlje u monografiji: “Bioinženjering skolioze”, Urednici: Goran Devedžić Saša Ćuković, 2016, Izdavač: Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, str. 191-224, ISBN: 978-86-6335-031-1

-         [M45] Vanja Luković, Goran Devedžić, Danijela Milošević: “Informacioni sistem za vizuelnu dijagnostiku i praćenje skolioza: ScolioMedIS”, poglavlje u monografiji: “Bioinženjering skolioze”, Urednici: Goran Devedžić Saša Ćuković, 2016, Izdavač: Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, str. 225-249, ISBN: 978-86-6335-031-1

Објављени радови у домаћем часопису  националног  значаја

-         [M52] Saša Ćuković, Goran Devedžić, Vanja Luković, Nabil Anwer, Tanja Zečević-Luković, Subburaj Karupppasamy, “3D modeling of spinal deformities shapes using 5th degree b-splines”, Journal of Production Engineering – JPE(2015), 2015, Vol. 18, No. 2, pp. 103-106, Novi Sad, ISSN: 1821-4932

 

Објављени радови у домаћем часопису

-          [M53] Vanja Milenković, ”Višeslojna distribuirana aplikacija sa  XML Web servisom za pristup bazi podataka SQL servera”, 4. interanacionalana konferencija TEMPO HP 2005, Časopis Jugoslovenksog društva za pogonske mašine i održavanje, 2005, Vol. 10, No. 2, pp. 377-384, Čačak, ISSN: 0354-9496.

Радови саопшрени на конференцијама националног значаја, штампани у целини

 

-         [M63] Vanja Milenković, Danijela Milošević: ”Primena ColdFusion aplikacije za povezivanje baza podataka sa Web serverom”, 48. ETRAN konferencija, 6 - 10. jun 2004, Čačak, Tehnički fakultet – Čačak, Vol. 3, str. 45-48, ISBN: 86-80509-51-5

-         [M63] Vanja Milenković: ”Web obrasci za prikaz i ažuriranje SQL server baza podataka korišćenjem ADO.NET-a”, 11. YU INFO simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama, programska oblast: Internet, Zbornik radova na CD-u, 7 - 11. mart 2005, Kopaonik,  YU info društvo za informacione sisteme i računarske mreže, ISBN: 86-85525-00-4.

-         [M63] Vanja Milenković, Jelica Protić: ”Pregled i klasifikacija postojećih sistema softverske vizuelizacije”, YU INFO simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama, programska oblast: Razvoj softvera i alati, Zbornik radova na CD-u, 6 - 10. mart 2006, Kopaonik, YU info društvo za informacione sisteme i računarske mreže, ISBN: 86-85525-01-2.

-         [M63] Vanja Milenković, Jelica Protić: ”Poređenje Vivio, Animal i Jawaa sistema vizuelizacija”, YU INFO simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama, programska oblast: Razvoj softvera i alati, Zbornik radova na CD-u, 11 - 14. mart 2007, Kopaonik, YU info društvo za informacione sisteme i računarske mreže, ISBN: 978-86-85525-02-5

-         [M63] Vanja Milenković, Jelica Protić: ”Korišćenje Vivio, Animal i Jawaa sistema vizuelizacija za vizuelizaciju algoritama jednostruko ulančanih lista”, 51. ETRAN konferencija, Sekcija za Računarsku tehniku i informatiku, Zbornik radova na CD-u, 4 - 8. jun 2007, Herceg Novi, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, str. RT7.4. 1-5, ISBN: 978-86-80509-62-4.

-         [M63] Vanja Luković, Danijela Milošević, Goran Devedžić: ”Integracija biomedicinksih ontologija sa FMA referentnom ontologijom”. 53. ETRAN konferencija, Sekcija za Računarsku tehniku i informatiku, Zbornik radova na CD-u, 15 - 18. jun 2009, Vrnjačka banja, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, str. RT7.3. 1-4, ISBN: 978-86-80509-64-8.

-         [M63] 7.    Milentije Lukovic, Ivan Belča, Vanja Luković, Bećko Kasalica: „Algoritamsko rešenje optimizacije kalibracionog izvora za luminescentna merenja na tankim oksidnim slojevima“, 58. ETRAN konferencija, Sekcija za nove materijale, Zbornik radova na CD-u, 2 – 5. jun 2014, Vrnjačka banja, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, str. NM1.3. 1-6, ISBN: 978-86-80509-70-9.

-         [M63] Milentije Luković, Vanja Luković, Ivan Stanimirović, Ivan Belča, Bećko Kasalica: „Analiza opadajućih i periodično opadajućih funkcija u cilju optimizacije zračenja LED dioda na bazi GaAs, InGaAs i AlGaAs“, 59. ETRAN konferencija, Sekcija za nove materijale, Zbornik radova na CD-u, 8. – 11. juna 2015, Srebrno jezero, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, str. NM1.6 1-6, ISBN: 978-86-80509-71-6.

-         [M63] Elvira Hadžić, Vanja Luković, Radojka Krneta, Christos Dimopoulos: „Primena softvetrskog alata LogiSim u nastavi digitalne elektronike“, 22. Skup Trendovi razvoja: Nove tehnologije u nastavi – TREND 2016, Zlatibor, 16. – 19. februara 2016. godine, Zlatibor, Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, str. 87-90, ISBN: 978-86-7892-795-9.

-         [M63] Vanja Lukovic, Sasa Cukovic, Danijela Milosevic, Goran Devedzic: „Novi pristup u dijagnostici i pracenju skolioza primenom Web bazirane aplikacije ScolioMedIS“, 21st Conference and Exhibition YU INFO 2016, Kopaonik, 28. februar - 02. mart 2016, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, str. 154-159, ISBN: 978-86-85525-17-9.

-         [M63] Milentije Lukovic, Ivan Belca, Vanja Lukovic, Milos Vicic: „Metoda dobijanja ciljane spektralne raspodele svetlosnog zračenja iz višestrukih svetlosnih izvora“, 21st Conference and Exhibition YU INFO 2016, Kopaonik, 28. februar - 02. mart 2016, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, str. 179-184, ISBN: 978-86-85525-17-9

 

Радови саопшрени на конференцијама националног значаја, штампани у изводу

 

-         [M64] Zečević Luković Tanja, Devedžić Goran, Ćuković Saša, Bernard Niksic, Luković Vanja, Pozder Dario: „Identifikacija spoljašnjih anatomskih obeležja i kvantifikacija deformiteta optičkim metodama“, 11. Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, 19-22. Maj 2011, Zlatibor, Udruženje fizijatara Srbije, Vol.37, No.1, pp.199-200, ISBN: 978-86-906057-6-7

-         [M64] Zečević Luković Tanja, Ristić Branko, Devedžić Goran, Ćuković Saša, Luković Vanja, Jelačić Mina: „Primena informacionog sistema ScolioMedIS u kliničkoj praksi“, Zbornik radova, 11. Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, 19-22. Maj 2011 Zlatibor, Vol.37, No.1, pp.197-198, YU ISSN 0350-5952

Техничко решење категорије нова метода или нови софтвер

-         [M85] Goran Devedžić, Vanja Luković, Saša Ćuković, Danijela Milošević, Tanja Luković, Zoran Jovanović, Branko Ristić, “ScolioMedIS: Informacioni sistem za monitoring i nejonizujuću 3D vizuelizaciju deformiteta kičmenog stuba,” TR-86/2015, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Kragujevac, Kragujevac, 2015, http://www.fink.rs/images/stories/TehnickaResenja/tr-86-2015.pdf

Уџбеници, приручници

-         „Приручник за употребу софтверског алата LogiSim са решеним примерима“, Вања Луковић, Радојка Крнета,  Чачак, август 2015 – штампан у оквиру NeReLa пројекта  (Building network of remote labs for strengthening university secondary vocational schools collaboration)

-         „Приручник за пројектовање дигиталних мрежа коришћењем FPGA интегрисаног кола са примерима“, Вања Луковић, Александар Пеулић, Ђорђе Дамњановић, Радојка Крнета,  Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, бр. стр. 73, ISBN 978-86-7776-212-4, Чачак, март 2017

 

Посебне награде и признања

-         AQUIT Certified Expert – C# (Visual C# Developer (.NET))

-         AQUIT Certified Expert – QM (Quality Management in IT Projects)

-         Prva nagrada MIMICS INNOVATION AWARD 2016 za EMEA region koju dodeljuje kompanija Materialise (Leuven, Belgium), ESB2016, Lyon, France, July 2016. Koautor nagrađene inovacije „From Generic to the Patient Specific 3D Model of the Spine in Case of Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS)„. Available at: http://www.materialise.com/en/blog/scoliosis-diagnosis

-         The 3rd place for the early-stage StartUp: ScolioMedIS: Solution for Non-invasive 3D Digital Diagnosis of Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS), at the 2nd SwissBioLabs Start-Up Challenge „Diagnostics goes digital„, 7 finalists, 3 winners. University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, Olten, 21/06/2018. Available at:

https://www.oltnertagblatt.ch/solothurn/olten/cardioexplorer-gewinnt-die-swissbiolabs-challenge-2018-132722009

Стручно усавршавање у земљи и иностранству

-         AQUIT: Education, Qualification and Certification of IT Experts in Serbia, for the Demands of IT Projects and Companies in Germany and the EU

Софтверски алати и програмерске вештине

-         Програмирање у програмским језицима C, C++, C#, Java,  JavaScript, CLIPS

-         Рад са језицима и форматима HTML, CSS, XML

-         Програмирање апликација за Android оперативни систем

-         Рад са MySQL базама података

-         Рад у Microsoft Visual Studio програмском пакету (језици C, C++, C#)

-         Рад у Eclipse окружењу (језици Java)

-         Рад са XAMPP алатом (PHP, MySQL)

-         Рад са микроконтролерима (Microchip PIC фамилија, Arduino, Raspberry PI)

-         Рад са FPGA интегрисаним колима (VHDL, Verilog)

-         Рад са StarUML програмским пакетом

-         Рад са Matlab програмским пакетом

-         Рад са оперативним системом Microsoft Windows

-         Рад са MS Office програмима (Word, Excel, Power Point, Access)

-         Рад са у Drools алату и CLIPS језику

Страни језици

-         Aktivno poznavanje engleskog jezika.

-         Pasivno poznavanje nemačkog jezika.

ORCID

-         https://orcid.org/0000-0002-1887-6102

 

 

Др Вања Луковић, дипл. инж. ел

 

 

----------------------------------------------