Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Успешно реализоване обуке за подизање интерних капацитета тима Иновационог инкубатора ФТН Чачак

24. 06. 2024

У периоду од мартадо јуна 2024. године Научно-технолошки парк у Чачку, партнер на пројекту „Формирање и развој иновационог инкубатора на Факултету техничких наука у Чачку“, организовао је низактивности посвећене подизању интерних капацитета чланова тима Иновационог инкубатора као и других запослeних у иновационим субјектима у региону. Спроведене активности су организоване како би се пружила подршка развоју Иновационог инкубатора Факултета техничких наука у Чачку ради унапређења иновационог екосистема у Републици Србији. Циљ реализованих обука и радионица је подизање компетенција чланова иновационе заједнице који ће обезбедити будуће образовање и подршкупотенцијалним предузетницима и иноваторима, стварање услова за развој стартапа и стимулисање економског развоја и иновација у региону.

Обука „Увод у инкубатор и иновациони екосистем“ одржана је у два дела, 29. марта и 5. априла 2024. године у просторијама НТП Чачак. Током ових обука присутни су се упознали са законском регулативом за подршку иновацијама, циљевима иновационог екосистема и важностима добро дефинисане визије и мисије иновационих инкубатора. Кроз теоријска предавања и практичне радионице, учесници су радили на дефинисању визије, мисије и циљева иновационих субјеката.

Обука „Разумевање предузетништва и стартапа“, одржана 26. априла 2024. године, пружила је учесницима знање о улози предузетништва у иновационом екосистему, процесу оснивања и развоја стартапакаои значају истраживања тржишта. Учесници су се упознали са Lean Canvas пословним моделом и концептом дизајнирања MVP (Minimum Viable Product) у фази развоја стартапа.

Вебинар „Стартап и финансије“ одржан је 10. маја 2024. године и био је посвећен разумевању управљања финансијама у процесу покретања и развоја стартапа. Овај догађај обухватио је кључне елементекао што су извори финансирања за стартапове и улога иновационих инкубатора у том процесу. Учесници вебинара су стекли знања о Lean canvas моделу и основним аспектима финансијског пословања.

Вебинар „Лидерство и менаџмент у пословању“, одржан 17. маја 2024. године, био је фокусиран на лидерство, менаџмент и тимски рад. Учесници су научили о значају мотивације тима, препознавању талената и подршци за њихов развој, као и о улози тимског рада у постизању жељених резултата.

Обука „Дигитални маркетинг и иновације у дигиталном маркетингу“, одржана 31. маја 2024. године на Економском факултету у Крагујевцу, представила је концепте и трендове у агилном маркетингу, стратегије и планове дигиталног маркетинга и начине на које вештачка интелигенција може трансформисати маркетинг кампање.

Вебинар „Основе комуникације, брендирање и позиционирање“, одржан 6. јуна 2024. године, омогућио је учесницима да унапреде своје вештине у области комуникације и менаџмента бренда. Вебинар је пружио практичне савете за изградњу препознатљивог и аутентичног бренда.

Вебинар „Мерење резултата и анализе“, одржан 7. јуна 2024. године, пружио је учесницима увиде у методе и технике за ефикасно мерење и анализу перформанси кампања. Учесници су стекли знање о улози аналитике, коришћењу алата за праћење и анализу података и примени анализе података за доношење одлука.

Обука „Развој партнерских односа и умрежавање“, одржана 14. јуна 2024. године у НТП Чачак, окупила је представнике иновационих инкубатора са Универзитета у Крагујевцу, Факултета техничких наука у Чачку, Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, као и госте из стартап центара и привредеиз региона. Током обуке, учесници су добили корисне информације о стартап терминологији, мапирању кључних актера иновационог система Србије и развоју иновационе заједнице.

Чланови тима ИновационогинкубатораФакултета техничких наука у Чачку, заједно са колегама из иновационихинкубатора Универзитета у Крагујевцу и Факултета за машинство и грађевинарство, успешно су завршилициклус обука. Обуке су биле изузетно кориснеза све присутне, пружајући им неопходна знања за даљи развој иновационих инкубатора и јачање партнерских односа унутар иновационог система Западне Србије и Шумадије.