Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Отворен конкурс за студенте "Путујемо у Европу 2013"

Конкурс за студенте "Путујемо у Европу" намењен је најбољим студентима завршних година основних и мастер студија и апсолвентима факултета универзитета у Србији.

Пријаве могу поднети искључиво студенти завршне године факултета (основних и мастер студија) и апсолвенти, који су на редовним студијима на универзитетима у Србији, сви старости до 26 година, држављани Србије који поседују пасош.

 

Документација која је потребна да бисте успешно конкурисали:

  • - Пријавни формулар који ћете попунити читко, или у рачунару (препоручљиво) и обавезно потписати.
  • - Формулар преузимате са wеб странице www.putujemouevropu.org
  • - Потврда о упису последње године или апсолвентског стажа коју издаје факултет
  • - Потврда о положеним испитима и просечном оценом током студија (издаје факултет).
  • - У случају да је студент мастер студија - неопходно је доставити потврду о просечној оцени током основних студија и потврду о положеним испитима са мастер студија (у укупну просечну оцену се рачуна аритметичка средина између просечне оцене са основних студија и досадашње просечне оцене положених испита са мастер студија).
  • - Уверење о приходима по члану домаћинства за период од 1. јануара до 30. априла текуће године које је издао надлежни општински орган из места пребивалишта кандидата
  • - Уверење о примањима по члану домаћинства вади се у Управи прихода општине у којој студент станује, а на основу потврда о просечном примању родитеља и изјаве о броју чланова домаћинстава. За то је потребно следеће: запослени чланови породице треба да узму у предузећу/установи где раде просек примања у за наведени период, незапослени чланови потврду са бироа да су незапослени и Изјава о броју чланова домаћинства се попуњава и оверава у општини (образац се купује у општини).
  • - Фотокопија прве стране пасоша (нови, биометријски пасош)
  • - Фотокопија личне карте

 

Напомена: Процедура је идентична као кад конкуришете за било коју стипендију или студентски дом.

 

 

Сви заинтересовани кандидати своје пријаве шаљу искључиво поштом на адресу:

 

За конкурс «Путујемо у Европу»

Европски покрет у Србији

Краља Милана 31

11000 Београд

 

У разматрање ће бити узете само потпуно попуњене пријаве, које стигну на назначену адресу.

 

Све пријаве послате закључно са датумом завршетка конкурса, 30. јун 2013. године биће узете у разматрање.

 

Пријаве које су послате након датума затварања конкурса или које садрже нетачне податке неће бити узете у разматрање.