Самовредновање

- ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊОЈ ПРОВЕРИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА (pdf)
  ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ЧАЧАК, УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ (ФТН.ЧА.КГ)

 

- Извештаји о самовредновању Факултета техничких наука у Чачку:    

       - 2013. год. (pdf)

       - 2008. год. (pdf)


- Вредновање педагошког рада наставника од стране студената  (xls)

 


- Вредновање резултата и квалитета научно-истраживачког рада (zip)