ОПШТА АКТА ФАКУЛТЕТА

  Назив документа Величина
  Dozvola za rad 1,778.75 KB 
  Politika obezbedjenja kvaliteta 168.22 KB 
  Poslovnik o radu Nastavno-naucnog veca 179.14 KB 
  Poslovnik o radu Saveta Fakulteta 264.14 KB 
  Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu 372.94 KB 
  Pravilnik o doktorskim studijama i sticanju zvanja doktora nauka 370.63 KB 
  Pravilnik o izdavackoj delatnosti 441.93 KB 
  Pravilnik o javnim nabavkama male vrednosti 605.89 KB 
  Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa 343.82 KB 
  Pravilnik o naucnoistrazivackoj i strucnoj delatnosti 1,492.81 KB 
  Pravilnik o obavljanju strucne prakse studenata 290.32 KB 
  Pravilnik o obrazovanju i strucnom usavrsavanju nastavnika 306.47 KB 
  Pravilnik o organizaciji budzetskog racunovodstva 1,142.18 KB 
  Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju 338.66 KB 
  Pravilnik o polaganju zavrsnog i diplomskog ispita 2,959.74 KB 
  Pravilnik o pravilima studija 7,065.40 KB 
  Pravilnik o primeni ESPB sistema bodovanja 298.41 KB 
  Pravilnik o radu Studentskog Parlamenta 918.56 KB 
  Pravilnik o radu Tehnickog fakulteta 827.04 KB 
  Pravilnik o radu biblioteke 513.10 KB 
  Pravilnik o samovrednovanju kvaliteta studijskih programa 346.80 KB 
  Pravilnik o sifriranju nastanih predmeta 344.66 KB 
  Pravilnik o sistematizaciji 684.65 KB 
  Pravilnik o sticanju i raspodeli prihoda 554.94 KB 
  Pravilnik o udzbenicima i drugim nastavnim publikacijama 415.88 KB 
  Pravilnik o upisu studenata na studijske programe Tehnickog fakulteta 361.90 KB 
  Pravilnik o uzim naucnim oblastima 3,658.86 KB 
  Pravilnik o zastiti od pozara 576.43 KB 
  Statut FTN 289.59 KB 
  Statut ustanove 896.34 KB 
  Strategija obezbedjenja kvaliteta 303.89 KB 
  Uverenje o akreditaciji 918.44 KB 

ОПШТА АКТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

  Назив документа Величина
  Pravilnik o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije 158.00 KB 
  Pravilnik o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Kragujevcu 95.00 KB 
  Eticki kodeks nastavnika Univerziteta u Kragujevcu 331.25 KB 
  Pravilnik o priznavanju stranih visokoskolskih isprava i vrednovanju stranih studijskih programa 892.00 KB 
  Pravilnik o uslovima i postupku za davanje saglasnosti strucnih veca na izbor nastavnika 1,278.49 KB 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css