АКРЕДИТАЦИЈА 2014 - Факултет је успешно акредитовао нове студијске програме 

 

bulletЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (*.pdf, 240KB)

bulletОПШТА АКТА ФАКУЛТЕТА

bulletИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ

bulletДокументација за акредитацију ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

bulletДокументација за акредитацију студијских програма ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

bulletДокументација за акредитацију студијског програма ИНТЕГРИСАНИХ (ДИПЛОМСКИХ) АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

bulletДокументација за акредитацију студијских програма МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

bulletДокументација за акредитацију студијских програма ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

bulletОпшти прилози:


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css