КЊИГА ПРЕДМЕТА

Основне студије

Назив предмета Наставник
Aнализа електроенергетских система Сарић Т. Андрија 
Анализа информационих система Вуловић М. Радислав 
Архитектура рачунара Ранђић С. Синиша 
Архитектура урбанизам и грађевинарство Радовановић М. Милош 
Аутоматизација процеса Славковић В. Радомир 
Аутоматске производне линије Ћурчић Н. Срећко 
Аутоматско управљање Голубовић Р. Љубиша; Петровић Б. Предраг 
Базе података Милошевић М. Данијела 
Бенчмаркинг Бешић Х. Цариша 
CAD/CAe конструисање Југовић С. Звонимир 
CAD/CAM технологије Славковић В. Радомир 
Дигитална електроника Петровић Б. Предраг 
Дигитална обрада сигнала Крнета Р. Радојка 
Дигитални системи управљања Петровић Б. Предраг 
Дистрибутивне ииндустријске мреже Сарић Т. Андрија 
Дизајн и инфраструктура Радовановић М. Милош 
Докимологија Папић М. ЖељкоДрагана Р. Бјекић
Eлектронско учење Милошевић М. Данијела 
Ефективност техничких система Папић Р. Љубиша 
Екологија ЕРМ Јордовић А. Бранка 
Екологија ИМ Јордовић А. Бранка 
Екологија Јордовић А. Бранка 
Економија предузетништва Вемић M. Милан; Грозданић Р. Радмила; Грубишић Љ.Зоран 
Експлоатација електроенергетских система Мијаиловић Р. Владица 
Електране Мијаиловић Р. Владица 
Електрична мерења Голубовић Р. Љубиша 
Електричне инсталације и осветљење Вујичић Д. Момчило 
Електричне машине 1 Бјекић M. Мирослав 
Електричне машине 2 Бјекић M. Мирослав 
Електричне машине 3 Живанић М. Јерослав 
Електроинжењерство Вујичић Д. Момчило 
Електромагнетика Миловановић М. Аленка 
Електромоторни погони Бјекић M. Мирослав 
Eлектронско пословање ИТ Вуловић М. Радислав; Дедић Ђ. Велимир 
Eлектронско пословање Вељовић В. Алемпије; Вуловић М. Радислав 
Електротехнички материјали Вулићевић М. Љубомир 
Елементи и модели електроенергетских система Сарић Т. Андрија 
Елементи разводних постројења Мијаиловић Р. Владица 
Енергетска електроника Петровић Б. Предраг 
Енглески језик 1 Ковачевић Б. Весна 
Енглески језик 1 Ковачевић Б. Весна 
Енглески језик 2 Ковачевић Б. Весна 
Енглески језик 2 Ковачевић Б. Весна 
Финансијски менаџмент Вемић M. Милан; Грубишић Љ.Зоран 
Физичке основе електротехнике Симеуновић Љ. Радојко 
Физика I ЕРМ Маричић М. Алекса 
Физика 1 ИТ Симеуновић Љ. Радојко 
Физика 1 Митровић С. Небојша 
Физика 2 ЕРМ Симеуновић Љ. Радојко 
Физика 2 Митровић С. Небојша 
Франшизинг Бешић Х. Цариша 
Глобализација и конкурентност Грозданић Р. Радмила; Грубишић Љ.Зоран 
Хемиjске технологиjе Анђелић М. Биљана 
Хидраулика и термотехника Драгићевић М. Снежана 
Индустријски дизајн Радовановић М. Милош 
Индустријски менаџмент Весић Васовић Ј. Јасмина 
Индустријско инжењерство Бешић Х. Цариша 
Информациони системи у МСП Вељовић В. Алемпије 
Информационе технологије у образовању Мицић М. Живадин 
Информационе технологије Мицић М. Живадин 
Информациони системи Мицић М. Живадин 
Информационо комуникационе технологије Вељовић В. Алемпије; Вуловић М. Радислав 
Интелигентни системи Милошевић М. Данијела; Мицић М. Живадин 
Интернет маркетинг Грозданић Р. Радмила; Ратковић M. Милијанка 
Интернет програмирање Дедић Ђ. Велимир; Ђорђевић С. Борислав 
Комуникологија Бјекић Р. Драгана 
Конструисање компонената машина Југовић С. Звонимир 
Линеарна електроника Ђукић Р. Слободан 
Логистички системи Ћурчић Н. Срећко 
Маркетинг Грозданић Р. Радмила 
Машински елементи Југовић С. Звонимир 
Машински елементи МЕХ Југовић С. Звонимир 
Машински елементи Југовић С. Звонимир 
Математика 1 ЕРМ Ђурчић Ж. Драган; Стевановић Р. Милорад 
Математика 1 Ђурчић Ж. Драган 
Математика 2 ЕРМ Ђурчић Ж. Драган; Стевановић Р. Милорад 
Математика 2 Лазаревић Д. Вера 
Математика 3 ЕРМ Лазаревић Д. Вера 
Математика 3 Стевановић Р. Милорад 
Математика информатике Жижовић М. Малиша 
Материјали Јордовић А. Бранка 
Механичка моделирања и симулације рачунаром Голубовић М. Драган 
Механизми и преносници Ћућиловић Л. Миливоје 
Менаџмент информациони системи Вељовић В. Алемпије; Вуловић М. Радислав 
Менаџмент квалитетом Папић Р. Љубиша 
Менаџмент људским ресурсима Михаиловић М. Добривоjе; Радовановић В. Владимир 
Менаџмент односа са потрошачима Грозданић Р. Радмила; Ратковић M. Милијанка 
Менаџмент природним ресурсима Вулићевић М. Љубомир 
Менаџмент производњом у малим и средњим предузећима Радојичић П. Мирослав 
Менаџмент пројектима Весић Васовић Ј. Јасмина 
Менаџмент промена Бешић Х. Цариша 
Менаџмент знања Бешић Х. Цариша 
Менаџмент развојем предузећа Вељовић В. Алемпије 
Менаџмент услуга Бешић Х. Цариша 
Методика информатике Папић М. Жељко 
Методика технике и информатике Папић М. Жељко 
Методика технике Папић М. Жељко 
Микроконтролерски системи Пеулић С. Александар 
Нацртна геометрија Радоњић Ј. Снежана 
Нумерички и статистички софтвери Лазаревић Д. Вера 
Објектно оријентисано програмирање Урошевић Д. Владе 
Обновљиви извори енергије Драгићевић М. Снежана 
Одржавање техничких система Папић Р. Љубиша 
Операциона истраживања у индустрији Весић Васовић Ј. Јасмина; Радојичић П. Мирослав 
Оперативни системи ЕР Ранђић С. Синиша 
Оперативни системи Мицић М. Живадин 
Организација производње Радојичић П. Мирослав 
Организација рачунарских система Ранђић С. Синиша 
Организација рада Радојичић П. Мирослав 
Организационо понашање Михаиловић М. Добривоjе; Радовановић В. Владимир 
Основе електронике Ђукић Р. Слободан 
Основи електротехнике 1 Живанић М. Јерослав 
Основи електротехнике 2 Живанић М. Јерослав 
Основе инжењерске механике Голубовић М. Драган 
Основе електронике Ђукић Р. Слободан 
Основе предузетништва Грозданић Р. Радмила; Инић П. Бранимир 
Основе рачуноводства Грозданић Р. Радмила 
Основи рачунарске технике 1 Крнета Р. Радојка 
Основи рачунарске технике 2 Крнета Р. Радојка 
Основи технологије и познавање робе Јордовић А. Бранка 
Педагогија Бјекић Р. Драгана 
Порески систем и кредитирање МСП Вемић M. Милан
Пословна етика Радовановић В. Владимир 
Пословна политика малих и средњих предузећа Шљивић С. Славољуб 
Пословне рачунарске апликације Вељовић В. Алемпије; Вуловић М. Радислав 
Пословно одлучивање Весић Васовић Ј. Јасмина 
Поузданост дистрибутивних система Мијаиловић Р. Владица 
Предузетничка оријентација Грозданић Р. Радмила 
Предузетничкe иновацијe Грозданић Р. Радмила; Инић П. Бранимир 
Примењена енергетска електротехника Вујичић Д. Момчило 
Програмски језици Урошевић Д. Владе 
Програмско управљање машинама Славковић В. Радомир 
Производне технологије Славковић В. Радомир 
Производни системи Јечменица М. Ратомир 
Пројектовање дигиталних система Петровић Б. Предраг; Ранђић С. Синиша 
Пројектовање помоћу рачунара у енергетици Стојковић М. Саша 
Психологија Бјекић Р. Драгана 
Рачунарске мреже и комуникације Милошевић М. Данијела 
Рачунарске симулације и анимације Урошевић Д. Владе 
Рачунарске телекомуникације и мреже Стефановић Ч. Михаjло 
Развој каријере Радовановић В. Владимир 
Развој природних и техничких наука Маричић М. Алекса 
Реинжењеринг технолошких система Ћурчић Н. Срећко 
Релејна заштита Стојковић М. Саша 
Роботи и манипулатори Ћућиловић Л. Миливоје 
Савремене софтверске архитектуре Дедић Ђ. Велимир; Ђорђевић С. Борислав 
Савремени комуникациони системи Марковић В. Вера 
Сензори Митровић С. Небојша 
Сигнали и системи Крнета Р. Радојка 
Складишта података Вељовић В. Алемпије 
Софтверски алати Пеулић С. Александар 
Софтверско инжењерство Милошевић М. Данијела 
Специјалне електричне машине Живанић М. Јерослав 
Статистичке методе у тржишним истраживањима Стојановић С. Владица 
Стратегијски менаџмент Весић Васовић Ј. Јасмина 
Стратегијски менаџмент Весић Васовић Ј. Јасмина 
Структуре података и алгоритми Стевановић Р. Милорад 
Техничка механика 1 Голубовић М. Драган 
Техничка механика 2 Голубовић М. Драган 
Техничка механика 3 Голубовић М. Драган 
Техничка мерења Голубовић Р. Љубиша 
технички материјали Анђелић М. Биљана 
Техничко цртање и моделирање ИМ Радоњић Ј. Снежана 
Техничко цртање и моделирање Радоњић Ј. Снежана 
Техника високог напона Стојковић М. Саша 
Техно-економске анализе Јечменица М. Ратомир 
Технологије електротехничких материјала Вулићевић М. Љубомир 
Технолошки процеси ИМ Радоњић Ј. Снежана 
Технолошки процеси Радоњић Ј. Снежана 
Телекомуникације Стефановић Ч. Михаjло 
Теорија електричних кола Миловановић М. Аленка 
Термотехника Драгићевић М. Снежана 
Теротехнологија Папић Р. Љубиша 
Транспортни системи Ћућиловић Л. Миливоје 
Управљачки рачунарски системи Пеулић С. Александар 
Управљање на даљину Пеулић С. Александар 
Увод у информационе системе Вуловић М. Радислав 
Увод у менаџмент Радојичић П. Мирослав 
Увод у програмирање Урошевић Д. Владе 
Увод у техничке системе Анђелић М. Биљана; Голубовић М. Драган 
Вероватноћа и статистика Жижовић М. Малиша 
Високонапонска расклопна опрема Стојковић М. Саша 
WEB технологије Дедић Ђ. Велимир; Ђорђевић С. Борислав 

 

Дипломске студије

Назив предмета Наставник
Алати и технологије за електронско учење Милошевић М. Данијела; Шендељ А. Рамо 
Вибрације и виброизолација машина Славковић В. Радомир 
Виртуелна инструментација Миловановић М. Аленка, Бјекић M. Мирослав
Високонапонска расклопна опрема Стојковић М. Саша 
Еко дизајн и окружење Радовановић М. Милош 
Електрична мерења неелектричних величина Голубовић Р. Љубиша 
Електромагнетна компатибилност Живанић М. Јерослав
Енглески језик 2 Палуровић Д. Лидија
Енглески језик 3 Палуровић Д. Лидија
Енергетска ефикасност Плазинић В. Милан
Енергетска електромагнетика Живанић М. Јерослав 
Ергономско пројектовање Голубовић М. Драган 
FPGA дизајн Ранђић С. Синиша 
Информационе технологије у интегрисаним системима Мицић М. Живадин 
Инфраструктура за електронско учење Крнета Р. Радојка
Иновације и предузетништво Сајферт Д. Звонко
Инструкциони дизајн и развој електронских курсева Папић М. Жељко
Интегрисани системи менаџмента Папић Р. Љубиша
Интелигентни системи за подршку одлучивању Нешић Д. Зоран
Интеракција човек-рачунар Шендељ А. Рамо 
Квалитет електричне енергије Петровић Б. Предраг 
Квантитативне методе Жижовић М. Малиша , Лазаревић Д. Вера
Корисничка подршка у електронском учењу Станковић М. Милена
Лидерство и тимски рад Михаиловић М. Добривоjе
Логистика Ћурчић Н. Срећко 
Математичке методе у менаџменту Жижовић М. Малиша, Ђурчић Ж. Драган
Механичка моделирања и симулација рачунаром Голубовић М. Драган 
Менаџмент енергетским ресурсима Живанић М. Јерослав
Менаџмент квалитетом Папић Р. Љубиша 
Менаџмент производа Радојичић П. МирославВесић Васовић Ј. Јасмина
Менаџмент пројектима Весић Васовић Ј. Јасмина, Нешић Д. Зоран
Микроконтролерски системи Пеулић С. Александар 
Мониторинг и дијагностика елемената електроенергетских постројења Мијаиловић Р. Владица 
Мониторинг и визуелизација процеса Митровић С. Небојша 
Нанотехнологије у електротехници Вулићевић М. Љубомир 
Напредне технике за обраду сигнала Крнета Р. Радојка 
Настава и учење у електронском образовању Драгана Р. Бјекић
Нове технологије Радоњић Ј. Снежана, Славковић В. Радомир
Нумерички и статистички софтвери Лазаревић Д. Вера
Обновљиви извори енергије Драгићевић М. Снежана; Мијаиловић Р. Владица 
Образовање одраслих и целоживотно учење Драгана Р. Бјекић,Папић М. Жељко
Oрганизациони системи Радојичић П. Мирослав
Оцењивање у електронском учењу Папић М. Жељко
Планирање електроенергетских система Сарић Т. Андрија 
Пословна етика Радовановић В. Владимир
Привредно право Мићовић С. Миодраг
Примењена енергетска електротехника Вујичић Д. Момчило
Производни и информациони системи Јечменица М. Ратомир 
Пројектовање дигиталних система Петровић Б. Предраг; Ранђић С. Синиша 
Пројектовање помоћу рачунара у енергетици Стојковић М. Саша 
Развој информационих система Вељовић В. Алемпије
Рачунарство у биомедицини Пеулић С. Александар 
Регулација електромоторних погона Бјекић M. Мирослав 
Роботика Недић Н. Новак 
Руковање материјалом Ћућиловић Л. Миливоје
Савремени комуникациони системи Марковић В. Вера 
Савремени материјали Јордовић А. Бранка 
Синтеза и карактеризација електронских компоненти Маричић М. Алекса 
Симулација и моделирање процеса Урошевић Д. Владе
Системи за управљање е-учењем Хелић Ф. Денис
Специјалне електричне машине Живанић М. Јерослав 
Теорија одлучивања Весић Васовић Ј. Јасмина, Радојичић П. Мирослав
Теорија организације Радојичић П. Мирослав
Трибологија Југовић С. Звонимир; Радоњић Ј. Снежана 
Управљање електроенергетским системима Сарић Т. Андрија 
Управљање на даљину Пеулић С. Александар 
Управљање процесима рада Радојичић П. Мирослав, Нешић Д. Зоран
Мултимедија у електронском учењу Крашна Марјан
Управљање знањем Папић М. Жељко
Управљање пројектима електронског учења Бешић Х. Цариша
Управљање отпадом Јордовић А. Бранка

 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css