ДОЗВОЛА ЗА РАД

 

УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ

bulletУВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

bulletСтудијских програма ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

bulletСтудијског програма ИНТЕГРИСАНИХ (ДИПЛОМСКИХ) АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

bulletСтудијских програма ДИПЛОМСКИХ (МАСТЕР) АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

bulletСтудијског програма ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css