Повратак

Књига ментора - Mitrovic S. Nebojsa (68 k)


Презиме, средње слово, име Митровић С. Небојша
Звање Редовни професор
Ужа научна област Физика (физика кондензоване материје)
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2008 Технички факултет у Чачку Физика
Докторат 1999 Технички факултет у Чачку Физика и технологија аморфних магнетних материјала
Диплома 1988 Електротехнички факултет у Београду Физика материјала (полупровoдника)
Списак дисертација у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година
Р.б. Наслов дисертације Име кандидата *пријављена ** одбрањена
         
*Година  у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода)
Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)
Р.б.   М
1 N. Mitrović et al., ”Kinetics of the Glass-Transition and Crystallization Process of Fe72-xNbxAl5Ga2P11C6B4 (x=0,2) Metallic Glasses”, Appl. Physics Letters, Vol. 78, No. 15, 2001, pp. 2145-2147. 21
2 N. Mitrović et al., ”Microstructure Evolution and Soft Magnetic Properties of Fe72-xNbxAl5Ga2P11C6B4 (x=0,2) Metallic Glasses”, Journal of Physics D - Applied Physics, Vol. 35, No. 18, 2002, pp. 2247-2253. 21
3 N. Mitrović et al., ”Crystallization of the Fe-Cu-M-Si-B (M = Nb, V) Amorphous Alloys by Direct-Current Joule Heating”, IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 36, No. 5, 2000, pp. 3858-3862. 22
4 N. Mitrović, ”Magnetoresistance of the Fe72CU1V3Si16B8 Amorphous Alloy Annealed by Direct Current Joule Heating”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 262, No. 2, 2003, pp. 302-307. 21
5 N. Mitrović et al., ”Magnetic Properties of (Fe,Co)-(Al,Ga,Si)-(B,C,P) Alloys with Large Supercooled Liquid Region: Influence of Preparation Conditions and Heat Treatment”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 4, No. 2, 2002, pp. 199-205. 23
6 N. Mitrović et al., ”Synthesis, Preparation and Properties of New Fe-based Soft Magnetic Amorphous Alloys with a Large Supercooled Liquid Region”, Progress in Advanced Materials and Processes, Materials Science Forum, Vol. 453-454, 2004, pp. 453-454. 33
7 S. N. Kane, N. Mitrović et al., ”Influence of Nb Addition on Structural and Magnetic Properties of FeNbAlGaPCB Metallic Glasses”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 290, Special Issue SI, Part 2, 2005, pp. 1461-1464. 21
8 N. Mitrović et al., ”Synthesis, Structure and Properties of Iron-based Bulk Glass-Forming Metallic Alloys Prepared by Different Processing”, Current Research in Advanced Materials and Processes, Materials Science Forum, Vol. 494, 2005, pp. 321-326. 33
9 N. Mitrović, et al. ”Magnetic Softening of Metallic Glasses by Current Annealing Technique”, Properties and Applications of Nanocristalline Alloys from Amorphous Precursors, Book Series: NATO Science Series: Mathematics, Physics and Chemistry Editor(s): Idzikowski B, Svec P, Miglierini M Publisher: Springer, Netherlands IDS Number: BCI61,ISBN:1-4020-2963-2Vol. 184, No. 2, 2005, pp. 331-344. 14
10 N. Mitrović et al., ”Investigation of Structural Relaxation, Crystallization Process and Magnetic Properties of the Fe-Ni-Si-B-C Amorphous Alloy”, Materials Science and Engineering B - Solid State Materials for Advanced Technology, Vol. 131, No. 1-3, 2006, pp. 45-48. 22
11 N. Mitrović, et al., ”Magnetic Softening of Bulk Amorphous FeCrMoGaPCB Rods by Current Annealing Technique”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 434, 2007, pp. 618-622. 21
12 N. Mitrović, et al., ”Effect of DC Joule-heating Thermal Processing on Magnetoimpedance of Amorphous Alloy”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 320, 2008, pp. e792-e796. 21
13 A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, A. Maričić, and R. Simeunović, “Study of Stress-Annealing Enhancement of Magnetoimpedance Effect in Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 Metallic Glass Ribbons”, Acta Physica Polonica A, Vol. 113, No. 1, 2008, pp. 103-106. 23
14 A. Kalezić-Glišović, A. Maričić, N. Mitrović, R. Simeunović, and M. Spasojević, “Mechanical Strain and Temperature Annealing Effect on Structural Felaxation Knitics of the Fe89,8Ni1,5 Si5,2 B3  C0,5 Amorphous Alloy”, Journal Of Optoelectronics And Advanced Materials, Vol. 10, No. 3, 2008, pp. 504-507. 23
15 S. P. Alisova, P. V. Budberg, R. Dimitrijević, A. Maričić, N. Mitrović, P. M. Nikolić, S. V. Pan, M. M. Ristić, R. Simeunović, and M. V. Šušić, “Crystallization of Amorphous Metallic Alloys”, Technical Faculty Čačak and Institute of Technical Science of SASA, Čačak, 2000. 14
Укупан број цитата / без аутоцитата / 46
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 22                                        
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни 1
Усавршавања -    Institute “A. A. Baikov”, Moscow, Russia (1991).
-    Institute for Solid State and Materials Research, IFW-Dresden, Germany (1999, 2000, 2001, 2003, 2004).
-    Institute of Physics Chinese Academy of Sciences, IPHY CAS-Beijing China (2001-2 meseca).
-    Institute for Microelectronics, STU-Bratislava, Slovakia (2005-1 mesec).
Други подаци које сматрате релевантним 
Ментор 3 магистарска рада из области Физике материјала и Сензорике.
Рецензент је у међународним часописима: Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Materials Science Forum и домаћем часопису Техника – Нови материјали.

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css