Повратак

Књига ментора - Petrovic B. Predrag (55 k)


Презиме, средње слово, име Петровић Б. Предраг
Звање Ванредни професор
Ужа научна област Електроника
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2006 Технички факултет у Чачку Електроника
Докторат 2004 Факултет техничких наука у Новом Саду Електроника
Диплома 1991 Електротехнички факултет у Београду Електроника
Списак дисертација у којима је наставник ментор или је био ментор у претходних 10 година
Р.б. Наслов дисертације Име кандидата *пријављена ** одбрањена
1. Нови метод мерења реактивне енергије у временском домену заснован на асинхроном одабирању" Богдан Спасојевић 17. мај 2007.год  
2. Прецизно одређивање места квара са луком у ЕЕС Бранислав Сантрач 26. децембар 2007  
*Година  у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода)
Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)
Р.б.   М
1 P. Petrović, S. Marjanović, and M. Stevanović, ”A Digital Method for Power Frequency Measurement Using Synchronous Sampling”, IEE Proceedings, Electric Power Applications, Vol. 146, No. 4, 1999, pp. 383-390. 22
2 P. Petrović, S. Marjanović, and M. Stevanović, ”New Algorithm for Measuring 50/60 Hz AC Values Based on the Usage of Slow A/D Converters”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 49, No. 1, 2000, pp. 166-171. 22
3 P. Petrović, S. Marjanović, and M. Stevanović, ”Measuring of Slowly Changing AC Signals without Sample and Hold Circuit”, IEEE Transaction on Instrumentation and Measurements, Vol. 49, No. 6, 2000, pp. 1245-1248. 22
4 P. Petrović, ”Simulation and Practical Realization of the New High Precision Digital Multimeter Based on Use of IADC”, European Transactions of Power Electrical Engineering, Vol. 14, No. 1, 2004, pp. 5-19. 23
5 P. Petrović, ”New Digital Multimeter for Accurate Measurement of Synchronously Sampled AC Signals”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 53, No. 3, 2004, pp. 716-725. 22
6 P. Petrović, and M. Stevanović, ”A Reply on Comments on ”New Algorithm for Measuring 50/60 HZ AC Values Based on the Usage of Slow A/D Converters” and ”Measuring of Slowly Changing AC Signals Without Sample-and-Hold Circuit”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 55, No. 5, 2006, pp. 1859-1862. 22
7 P. Petrović and M. Stevanović, ”Measuring of Active Power of Synchronously Sampled AC signals in Presence of Interharmonics and Subharmonics", IEE Proceedings, Electric Power Applications, Vol. 153, No. 2, 2006, pp.227-235. 22
8 P. Petrović, ”Calculation of the Measurement Uncertainties of Synchronously Sampled AC Signals in the Case of Nonideal Synchronization with Fundamental Frequency”, IEICE Transaction of Electronics, Vol. E89-C, No. 11, 2006, pp. 1695-1699. 22
9 P. Petrović and M. Stevanović, ”Digital Processing of Synchronously Sampled AC Signals in Presence of Interharmonics and Subharmonics”, IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, Vol. 56, No. 6, 2007, pp.2584-2598. 22
10 P. Petrović, ”A New Matrix Method for Reconstruction on Band-Limited Periodic Signals from the Sets of Integrated Values”, IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Vol. E91-A, No. 6, 2008, pp. 1446-1454. 22
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 34
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 14
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css