ПовратакИме, средње слово, презиме

Милорад Р. Стевановић

 

ЈМБГ

0111951172177

 

Звање

Редовни професор

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1992. год.

 

Ужа научна односно уметничка област

Математика

 

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

 

Избор у звање

25.01.2007.

Технички факултет у Чачку

Математика

 

Докторат

1994.

Математички факултет у Београду

Математика

 

Магистратура

1988.

Одсек за математику ПМФ-а у Сарајеву

Математика

 

Диплома

1975.

Одсек за математику ПМФ-а у Сарајеву

Математика

 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

 

1.

Математика 1

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

2

 

2.

Математика 2

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

2

 

3.

Математика 3

Техника и информатика,ИАС

2

 

4.

Структуре података и алгоритми

Информационе технологије,ОАС

2

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

ИТ – основне

1.      

Mališa R. Žižović, Milorad R. Stevanović,Some inequalities for altitudes and other elements  oftriangle, Recent progress in inequalities, Kluwer Academic Publishers, 1998, 505-510.

 

2.      

P. Petrović, S. Marjanović, M. Stevanović,Digital method for power frequency measurement  usingsynchronous sampling, IEEE Proc. Electr. Power Appl. Vol 146, No 4, July, 1999,383-390.

 

3.      

Predrag Petrović, Slavoljub Marjanović, MiloradR. Stevanović, New algorithm for measuring 50/60Hz AC values based on the usage of slow A/D converters, IEEE Transactions on instrumentation and       Measurements, Vol 49, No 1, February 2000, 166-170.

 

4.      

Predrag Petrović, Slavoljub Marjanović, Milorad Stevanović, Measuring of slowly changing AC signals without sample-and-hold circuit, IEEE Transactions on instrumentation and measurement, Vol 49, No 6, December 2000, 1245-1248.

 

5.      

Milorad R. Stevanović, Triangle centers associated with the Malfatti circles, Forum Geometricorum, Vol 3(2003),83-93.

 

6.      

Milorad R.Stevanović, The Apollonius circle and related triangle centers, Forum Geometricorum, Vol 3(2003),187-195.

 

7.      

Milorad R.Stevanović, Sequences related to the sum of divisors, Kragujevac J. Math. 27(2005) 47-54.

 

8.      

Milorad R. Stevanović, The multiple sumation formula and polylogarthms, Mathematica Moravica, Vol 9 (2005),59-67.

 

9.      

Petrovic and M.Stevanovic, Measuring active power of synchronously sampled AC signals in presence of interharmonics and subharmonics, IEE Proc. Electr. Power Appl.,Vol. 153, No. 2, March 2006, 227-235.

 

10.  

Predrag B. Petrovic, Milorad R. Stevanovic, Digital Processing of Synchronously Sampled AC Signals in the Presence of Interharmonics and Subharmonics, IEEE Trans. On Instrumentation and Measurement, Vol. 56, No. 6, December 2007, 2584-2598.

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

 

Укупан број цитата

Више од 30

 

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

6

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: 1

 

Усавршавања

1990-1991. Универзитет у Харкову, Украјина

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css