ПовратакИме, средње слово,презиме

Милан Б. Вемић

ЈМБГ

0107962710173

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Факултет за менаџмент, Нови Сад

Од  2007.

Ужа научна односно уметничка област

Менаџмент и предузетништво

Академска каријера

Избор у звање

Година

Институција

Област

Доцент

2006.

Универзитет Привредна Академија у Новом Саду Факултет за менаджмент Нови Сад

Менаџмент

Докторат

2005.

Универзитет Привредна Академија у Новом Саду

Менаџмент

Магистратура

2003.

Универзитет Привредна Академија у Новом Саду

Финансијск и менаџмент

Диплома

1995.

SAD, Pacific Western University, Los Angeles California, USA

Mенаџмент

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Финансијски менаџмент

Предузетнички менаџмент, ОАС

1

2.

Порески систем и кредитирање МСП

Предузетнички менаџмент, ОАС

1

3.

Предузетничка оријентација

Предузетнички менаџмент, ОАС

0,5

4.

Економија предузетништва

Предузетнички менаџмент, ОАС, Инжењерски менаџмент,ОАС

0,5

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Вемић М , « Фундаментални принципи финансијског менаджмента»,Cekom Books Novi Sad, 2007. ИСБН: 978-86943-37-9

2.

Вемић М,: «Наука о привредном систему и економској политици у транзицији»,Уџбениk Cekom Books Novi Sad, ИСБН:978-86-85943-56-0

3.

Вемић М,,.: « Наука о финансијском менаджменту.,Уџбениk Cekom Books Novi Sad ИСБН: 978-86-85943-60-7

4.

Вемић М,:“:Приручник за предузетнике“, Како основати и развити сопственио посао,Новосадски Хуманитарни Центар, РЕЦЕНЗЕНТ  год.2007

5.

Вемић М, : Модернизација регионалног планирања о окрупњавање капитала као фактори успешног привредног развоја, Зборник радова међународног скупа Економског факултета у Нишу,2008

Збирни5. подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

2  СЦИ  Индекс

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

Међународни: 1

Усавршавања

09.2001 – 18.04.2003.,  Алтернативна академска образовна мрежа, Европске економске студије: Наслов специјалистичког рада:  „Кредитна политика банака у светлу процене вредности залиха предузећа“

1998-1999. Regina Coeli Taalen Instituut, Vught, Холандија,

2001. Sub Sector Analysis oriented to Agribusiness and SME's,  Banja Luka, BIH, MEDA Consulting & US Department of Agriculture.

2004, MIT Sloan Entrepreneurship Development Program. Бостон, САД.

2004. Problems and Success Factors in Business,  Бишкек Киргизстан.

2006. Пољска Министарство привреде,  агенције МСП

Други подаци које сматрате релевантним

На основним студијама matičnog fakulteta предаје предмете:  Финансијски менаджмент, Привредни систем, а на мастер студијама предмет,  Организацију и економику предузећа. Na inostranom Univerzitetu Kazakh-Russian International University, predaje/2007/ Финансијски менаџмент i Маркетинг менаджмент.  Говори енглески и холандски, а служи се македонским, словеначким и француским.

Члан је многих професионалних удружења од којих су најважнија: Central Asian Studies Society:  CESS@fas.harvard.edu, Open Society Institute Hungary, Local Government and Public Service Reform Initiative: http://lgi.osi.hu/experts . Др.Милан Вемић има значајно истраживачко искуство. Истраживањем се бави од магистрирања 2003 године. Учествовао је у конципирању, разради, руковођењу и реализацији бројних научно-истрживачких пројеката. Доцент је водио више развојних пројеката у Србији,Македонији и Босни и Херцеговини. Ове пројекте финансирају водеће међународне организације као што су Светска банка, АусАИД, ЕАР, УНДП и УСАИД. Био је главни консултант у  Пројекту: “Дефинисање методологије Националног Инвестиционог Плана, Министарства Привреде Републике Србије Др. Милан Вемићје као експерт из обалсти преудзетништва и менаджмента сарадник,бројних часописа и листова међу којима нарочито: ”Пословна политика” Београд, “Право и привреда“,  Био је члан организационог одбора саватованња „На путу ка добу знања“ (2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008), рецензент приручника за пшредузетништво 2007 у издању НСХЦ-а Нови Сад. Има много објављених  интервјуа у часописима и медијима. семинари  финансирани од стране. Предавач и организатор семинара за предуезтничко образовање,  ЦАРЕ ИНТЕРНАТИОНАЛ за развој предузетништва у неформалном сектору у 6 градова Војводине, 2002. Према садржини и основној тематици  научно истраживачки и публицистички рад може се сврстати у: Предузетништво,  финансирање и развој малих и средњих  предузећа,  регионални економски развој. 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css