Факултет техничких наука у Чачку -
ЗАШТО ДА СТУДИРАШ НА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ?

 • Имаћеш могућност да сарађујеш са колегама – студентима са других студијских програма још у току студија и увежбаваш рад у интердисциплинарним тимовима,
  пошто се на ФТН реализује шест студијских програма основних и интегрисаних студија из различитих подручја и поједини предмети су заједнички.
 • Настава се реализује у малим групама, па ћеш моћи да изграђујеш непосредне контакте и комуникацију са наставницима и колегама.
 • Рад са студентима је индивидуализован, брине се о сваком појединачно, а твој рад и твоје напредовање пратиће твој ментор и добијаћеш подршку
  и смернице за сналажење на студијама.
 • Оспособићеш се за послове који су тражени у нашој средини.Твоје старије колеге изграђују успешне каријере!

 • Учићеш у опремљеним техничким лабораторијама и савременим рачунарским учионицама и е-лабораторијама
 • Биће ти доступни електронски курсеви и различити облици учења на даљину (е-учење ФТН), што ће ти олакшати прикупљање материјала за учење, предају задатака,комуникацију и испитивање.

 • Факултет је и наставна, и истраживачка институција, тако да ће ти бити омогућено да се укључиш у различита истраживања и пројекте. Пример ПИСА 2018,
 • Факултет се ослања на своје научне и стручне ресурсе, па ћеш моћи да учиш и од експерата за одређене области.
 • Имаћеш прилику да учиш и од стручњака, наставника и истраживача са различитих европских универзитета са којима сарађујемо.
 • Факултет сарађује са различитим пословним системима и институцијама, тако да ћеш још у току студија
  моћи да контактираш са потенцијалним послодавцима и имаш добре услове за реализацију стручне праксе.
 • У оквиру програма европске мобилности студената отворене су могућности да један семестар својих студија проведеш на неком европском универзитету (Студенти у Темишвару)
 • После завршених основних студија ћеш моћи да наставиш мастер академске студије, а после стицања мастер нивоа на мастер и интегрисаним студијама моћи ћеш да упишеш и докторске студије на овом факултету.
 • Студираћеш у атрактивном делу града и брзо ћеш долазити до важних институција. Локација
 • Факултет се налази у кампусу у коме су и Агрономски факултет, Висока струковна школа, три школе, спортско-рекреативни терени, шеталиште поред Западне Мораве, центар града на 10 минута од Факултета…
 • Објекти Студентског центра – студентски дом и студентска менза – налазе се непосредно поред Факултета.

 • Бићеш укључен у сарадњу Факултета са другим високошколским институцијама и учествоваћеш у студентским студијским путовањима и стручним екскурзијама.
 • Моћи ћеш да идеш национална и међународна такмичења и из наставних, и из спортsких дисциплина. Наши студенти остварују запажене резултате. Успех на Менаџеријади.
 • Студентски парламент и студентске организације организују популарне трибине, радионице, дебате, али и различита дружења, што ће ти помоћи да успостављаш нове контакте и релаксираш се после учења.