Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Редни бројc модул Шифра Назив Сем. П В ДОН СИР ЕСПБ О/И Наставници Сарадници
1. ИНЖ 20081 Управљање ИТ пројектимаMAS_Upravljanje_IT_projektima (Ma_UpITP).doc"> 1 2 2 0 0 6 О Стефановић Д. Ненад (1)
Мицић М. Живадин (1)
Ристић М. Олга (В-2)
2. ИНЖ 20082 Управљање квалитетом софтвераMAS_Upravljanje_kvalitetom_softvera (Ma_UpKvS).doc"> 1 2 2 0 0 6 О Мицић М. Живадин Станковић Љ. Небојша (В-2)
3. Изборни блок 1 Инж"> 1 18 И
ИНЖ 20074 Савремени комуникациони системиMAS_Savremeni_komunikacioni_sistemi (Ma_SvKmS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Марковић В. Вера Дамњановић М. Ђорђе (В-4)
ИНЖ 20073 РоботикаMAS_Robotika (Ma_Robot).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Недић Н. Новак Недић Н. Новак (В-2)
ИНЖ 20018 Интелигентни системи за подршку одлучивањуMAS_Inteligentni_sistemi_za_podrsku_odlucivanju (Ma_InSPO).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Нешић Д. Зоран Драгашевић М. Александар (В-4)
ИНЖ 20013 Заштита рачунарских системаMAS_Zastita_racunarskih_sistema (Ma_ZasRS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Сукић А. Ћамил Благојевић Д. Марија (В-2)
ИНЖ 20003 Веб мајнингMAS_Veb_majning (Ma_VebMn).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Станковић М. Милена Благојевић Д. Марија (В-2)
ИНЖ 20060 Нумерички и статистички софтвериMAS_Numericki_i_statisticki_softveri (Ma_NumSS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Лазаревић Д. Вера Јањић Р. Младен (В-4)
ИНЖ 20002 Анализа мултимедијалних податакаMAS_Analiza_multimedijalnih_podataka (Ma_AnMMP).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Станковић М. Милена Божовић М. Маја (В-2)
ИНЖ 20021 Интелигентни системиMAS_Inteligentni_sistemi (Ma_IntSi).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Милошевић М. Данијела Луковић В. Вања (В-2)
ИНЖ 20022 Интеракција човек-рачунарMAS_Interakcija_covek_racunar (Ma_IntCR).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Милошевић М. Данијела Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
ИНЖ 20076 Савремене ИТ и системиMAS_Savremene_IT_i_sistemi (Ma_SItSi).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Мицић М. Живадин Станковић Љ. Небојша (В-2)
1. Изборни блок 1 Инф"> 1 30 И
ИНФ 20014 Инжењерска математикаMAS_Inzenjerska_matematika (Ma_InzMt).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Лазаревић Д. Вера Ђукић Р. Марија (В-2)
ИНФ 20013 Заштита рачунарских системаMAS_Zastita_racunarskih_sistema (Ma_ZasRS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Сукић А. Ћамил Благојевић Д. Марија (В-2)
ИНФ 20003 Веб мајнингMAS_Veb_majning (Ma_VebMn).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Станковић М. Милена Благојевић Д. Марија (В-2)
ИНФ 20076 Савремене ИТ и системиMAS_Savremene_IT_i_sistemi (Ma_SItSi).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Мицић М. Живадин Станковић Љ. Небојша (В-2)
ИНФ 20060 Нумерички и статистички софтвериMAS_Numericki_i_statisticki_softveri (Ma_NumSS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Лазаревић Д. Вера Јањић Р. Младен (В-4)
ИНФ 10079 Методика информатике и техникеMetodika_informatike_i_tehnike (MeTI2).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Папић М. Жељко (1.5)
Мицић М. Живадин (0.5)
Алексић В. Вељко (В-2)
ИНФ 10099 Образовна технологијаMAS_Obrazovanje_odraslih_i_celozivotno_ucenje (Ma_ObOdr).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Папић М. Жељко Алексић В. Вељко (В-2)
ИНФ 20021 Интелигентни системиMAS_Inteligentni_sistemi (Ma_IntSi).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Милошевић М. Данијела Луковић В. Вања (В-2)
ИНФ 20067 ПедагогијаMAS_Pedagogija (Ma_Pedag).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Бјекић Р. Драгана Вучетић М. Милица (В-4)
ИНФ 10019 ДокимологијаDokimologija (Dokim).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Бјекић Р. Драгана (1)
Папић М. Жељко (1)
Милошевић Д. Марјан (В-2)
ИНФ 20001 Алати и технологије за Е-учење MAS_Alati_i_tehnologije_za_E_ucenje_ (Ma_AlTEU).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Милошевић М. Данијела Божовић М. Маја (В-2)
ИНФ 20023 ИТ у образовањуMAS_IT_u_obrazovanju (Ma_ITuOb).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Мицић М. Живадин Благојевић Д. Марија (В-2)
1. Изборни блок 2 Инж"> 2 6 И
ИНЖ 20057 Напредно Веб програмирањеMAS_Napredno_Veb_programiranje (Ma_NVPrg).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Младеновић М. Владимир Благојевић Д. Марија (В-2)
ИНЖ 20064 Оптичке мрежеMAS_Opticke_mreze (Ma_OptMr).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Бојовић Р. Ристо Јовановић Љ. Жељко (В-2)
1. Изборни блок 2 Инф"> 2 12 И
ИНФ 20036 Методички практикум из архитектуре и организације рачунараMAS_Metodicki_praktikum_iz_arhitekture_i_organizacije_racunara (Ma_MpArh).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-2)
ИНФ 20050 Методички практикум из основа програмирањаMAS_Metodicki_praktikum_iz_osnova_programiranja (Ma_MpPrg).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Урошевић Д. Владе Јовановић Љ. Жељко (В-2)
ИНФ 20044 Методички практикум из компјутерске графикеMAS_Metodicki_praktikum_iz_kompjuterske_grafike (Ma_MpKGC).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Поповић С. Марко Баралић Ч. Јелена (В-2)
ИНФ 20057 Напредно Веб програмирањеMAS_Napredno_Veb_programiranje (Ma_NVPrg).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Младеновић М. Владимир Благојевић Д. Марија (В-2)
1. ИНЖ Стручна пракса ИТ"> 2 0 0 0 0 4 О
1. ИНФ Стручна пракса у школи"> 2 0 0 0 0 6 О
1. ИНЖ Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада"> 2 0 0 0 16 5 О
1. ИНФ Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада"> 2 0 0 0 12 4 О
1. ИНЖ Мастер рад"> 2 0 0 0 0 15 О
1. ИНФ Мастер рад"> 2 0 0 0 0 8 О


УВОД

Једногодишњи студијски програм (СП, у даљем тексту) мастер Информационе технологије (мастер ИТ) произашао је као наставак претходно креираног четворогодишњег СП за ИТ (основне академске студије - ОАС). Студијски програми (ОАС и мастер) усклађени су са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом, а на Факултету техничких наука у Чачку усвојени од стране Наставно-научног већа 10. 07. 2013. године.

Претходно су на овом Факултету генерације студирале по акредитованом једногодишњем мастер СП „Техника и информатика - мастер за електронско учење“ са излазним звањем: дипломирани професор технике и информатике – мастер за електронско учење (дипл. проф. тех. и инф. за е-учење). Овај СП (као претходница) прихваћен је од стране Наставно-научног већа Факултета у Чачку, Одлуком број XXIV 1600/8 од 9. 7. 2008. године и XXXIV-61/12 од 21. 1. 2009. године, као и Одлуком Сената Универзитета у Крагујевцу број 1469/13 од 14. 10. 2008. године и од стране Стручног Већа Универзитета у Крагујевцу, Одлуком број 204/3 од 27. 02. 2009.

Реализоване измене у једногодишњем СП мастер ИТ, као и наведени модули, у складу су са стандардима за акредитацију високошколских установа, а излазна звања усклађена са текућом званичном листом звања: мастер инжењер информационих технологија

Назив студијског програма

Информационе технологије

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

ИМТ поље – Интердисциплинарно /

Мултидисциплинарно/ Трансдисциплинарно

Научна, стручна или уметничка област

Информационе технологије

Врста студија

Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60

Назив дипломе

Мастер инжењер информационих технологија

Дужина студија

1 година или 2 семестра

Година у којој је започела реализација студијског програма

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014. год.

Број студената који студира по овом студијском програму 

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

32

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Наставно-научног већа Факултета техничких нaука у Чачку, број 12 – 1206/3 од  10. јула 2013. године

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу број: III-01-750/13, od 26. септембра 2013.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs