Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Редни бројc модул Шифра Назив Сем. П В ДОН ЕСПБ О/И Тип Наставници Сарадници
1. 10060 Информационe технологијеInformacione_tehnologije (ITehn).doc"> 1 2 1 1 6 О СА Мицић М. Живадин (1)
Стефановић Д. Ненад (1)
Ружичић С. Весна (В-2)
Ружичић С. Весна (Д-3)
Папић Ж. Милош (В-1)
Папић Ж. Милош (Д-3)
Станковић Љ. Небојша (Д-1)
2. 10187 Увод у програмирањеUvod_u_programiranje (UvPrg).doc"> 1 2 1 1 6 О TM Урошевић Д. Владе Благојевић Д. Марија (В-2)
Благојевић Д. Марија (Д-9)
Јовановић Љ. Жељко (В-1)
3. 10043 Енглески језик 1Engleski_jezik_1 (EngM1).doc"> 1 2 2 0 6 О AO Палуровић Д. Лидија Палуровић Д. Лидија (В-6)
4. 10075 Математика 1Matematika_1 (MatT1).doc"> 1 3 3 0 6 О AO Лазаревић Д. Вера (1.5)
Дамљановић Ж. Нада (1.5)
Шебековић М. Александар (В-6)
5. Предмет изборног блока 1"> 1 6 И
10062 КомуникологијаKomunikologija (Kmnkl).doc"> 1 2 1 0 6 И СА Бјекић Р. Драгана Вучетић М. Милица (В-1)
10116 Основе економијеOsnove_ekonomije (OsnEk).doc"> 1 2 2 0 6 И AO Карић З. Душица Станисављевић С. Милена (В-2)
10184 Техничко цртањеTehnicko_crtanje (ThCrt).doc"> 1 2 2 0 6 И TM Поповић С. Марко Баралић Ч. Јелена (В-4)
1. 10159 Рачунарске апликацијеRacunarske_aplikacije (RacAp).doc"> 2 2 1 1 6 О СА Младеновић М. Владимир Станковић Љ. Небојша (В-1.5)
Ружичић С. Весна (Д-4)
Ружичић С. Весна (В-1.5)
Папић Ж. Милош (Д-4)
2. 10144 Програмски језициProgramski_jezici (PrgJz).doc"> 2 2 1 1 6 О TM Урошевић Д. Владе Ристић М. Олга (В-2)
Ристић М. Олга (Д-4)
Луковић В. Вања (В-1)
Луковић В. Вања (Д-3)
3. 10076 Математика 2Matematika_2 (MatT2).doc"> 2 3 3 0 6 О AO Лазаревић Д. Вера (1.5)
Дамљановић Ж. Нада (1.5)
Шебековић М. Александар (В-6)
4. Предмет изборног блока 3"> 2 6 И
10171 Стандардизација и сертификацијаStandardizacija_i_sertifikacija (Stand).doc"> 2 2 2 0 6 И AO Милуновић Б. Сандра Милуновић Б. Сандра (В-2)
10058 Интернет маркетингInternet_marketing (IntMk).doc"> 2 2 2 0 6 И СА Вељовић В. Алемпије Пауновић П. Лидија (В-2)
5. Предмет изборног блока 2 Ити"> 2 6 И
ИТИ 10088 Менаџмент променаMenadzment_promena (MnPrm).doc"> 2 2 2 0 6 И AO Бешић Х. Цариша Пауновић П. Лидија (В-2)
ИТИ 10053 Индустријски дизајнIndustrijski_dizajn (IndDz).doc"> 2 2 2 0 6 И НС Радовановић М. Милош Радовановић М. Милош (В-2)
Шутић В. Бранкица (В-2)
5. Предмет изборног блока 2 Ито"> 2 6 И
ИТО 10111 Основи рачунарске технике 1Osnovi_racunarske_tehnike_1 (ORTh1).doc"> 2 2 2 0 6 И AO Крнета Р. Радојка Луковић В. Вања (В-4)
ИТО 10053 Индустријски дизајнIndustrijski_dizajn (IndDz).doc"> 2 2 2 0 6 И НС Радовановић М. Милош Радовановић М. Милош (В-2)
Шутић В. Бранкица (В-2)
5. Предмет изборног блока 2 Си"> 2 6 И
СИ 10111 Основи рачунарске технике 1Osnovi_racunarske_tehnike_1 (ORTh1).doc"> 2 2 2 0 6 И AO Крнета Р. Радојка Луковић В. Вања (В-4)
СИ 10088 Менаџмент променаMenadzment_promena (MnPrm).doc"> 2 2 2 0 6 И AO Бешић Х. Цариша Пауновић П. Лидија (В-2)
1. 10042 Енглески језик 2Engleski_jezik_2 (EngE2).doc"> 3 1 1 0 3 О AO Ковачевић Б. Весна Ковачевић Б. Весна (В-3)
2. 10104 Објектно оријентисано програмирањеObjektno_orijentisano_programiranje (OOPrg).doc"> 3 2 2 0 6 О НС Урошевић Д. Владе Ристић М. Олга (В-1)
Луковић В. Вања (В-2)
Јовановић Љ. Жељко (В-1)
3. 10173 Структуре података и алгоритмиStrukture_podataka_i_algoritmi (StrPA).doc"> 3 2 1 1 6 О НС Иричанин Д. Братислав Ристић М. Олга (В-1)
Ристић М. Олга (Д-2)
4. ИТИ 10203 CAD/CAE конструисањеCAD_CAE_konstruisanje (CaCae).doc"> 3 2 2 0 6 О СА Поповић С. Марко Поповић С. Марко (В-2)
5. Предмет изборног блока 4 Ити"> 3 6 И
ИТИ 10012 Вероватноћа и статистикаVerovatnoca_i_statistika (VerSt).doc"> 3 2 2 0 6 И НС Лазаревић Д. Вера Ђукић Р. Марија (В-4)
ИТИ 10056 Индустријски менаџментIndustrijski_menadzment (InMndz).doc"> 3 2 2 0 6 И TM Весић Васовић Ј. Јасмина Николић М. Неда (В-2)
4. Предмет изборног блока 4 Ито"> 3 6 И
ИТО 10012 Вероватноћа и статистикаVerovatnoca_i_statistika (VerSt).doc"> 3 2 2 0 6 И НС Лазаревић Д. Вера Ђукић Р. Марија (В-4)
ИТО 10200 Физичке основе електротехникеFizicke_osnove_elektrotehnike (FizOE).doc"> 3 3 2 0 6 И НС Калезић–Глишовић С. Александра Калезић–Глишовић С. Александра (В-2)
5. Предмет изборног блока 5 Ито"> 3 6 И
ИТО 10203 CAD/CAE конструисањеCAD_CAE_konstruisanje (CaCae).doc"> 3 2 2 0 6 И СА Поповић С. Марко Поповић С. Марко (В-2)
ИТО 10156 ПсихологијаPsihologija (Psiho).doc"> 3 2 2 0 6 И НС Бјекић Р. Драгана Вучетић М. Милица (В-2)
4. Предмет изборног блока 4 Си"> 3 6 И
СИ 10012 Вероватноћа и статистикаVerovatnoca_i_statistika (VerSt).doc"> 3 2 2 0 6 И НС Лазаревић Д. Вера Ђукић Р. Марија (В-4)
СИ 10109 Организација радаOrganizacija_rada (OrgRd).doc"> 3 2 2 0 6 И AO Радојичић П. Мирослав (1)
Нешић Д. Зоран (1)
Пауновић М. Владан (В-2)
5. Предмет изборног блока 5 Си"> 3 6 И
СИ 10203 CAD/CAE конструисањеCAD_CAE_konstruisanje (CaCae).doc"> 3 2 2 0 6 И СА Поповић С. Марко Поповић С. Марко (В-2)
СИ 10101 Основе електроникеOsnove_elektronike (OElnk).doc"> 3 2 2 0 6 И AO Ђукић Р. Слободан Весковић Д. Милан (В-6)
ИТИ 10118 Основе предузетништваOsnove_preduzetnistva (OsPdz).doc"> 4 2 2 0 6 И AO Бешић Х. Цариша Пауновић П. Лидија (В-2)
1. 10022 Енглеско-инжењерска терминологија у ИТEnglesko_inzenjerska_terminologija_u_IT (EInTm).doc"> 4 1 1 0 3 О СА Палуровић Д. Лидија Палуровић Д. Лидија (В-1)
2. 10106 Оперативни системиOperativni_sistemi (OprSi).doc"> 4 2 0 2 6 О TM Мицић М. Живадин (1)
Младеновић М. Владимир (1)
Милошевић Д. Марјан (Д-8)
3. 10164 Рачунарске мреже и комуникацијеRacunarske_mreze_i_komunikacije (RcKMr).doc"> 4 2 2 0 6 О НС Младеновић М. Владимир Милошевић Д. Марјан (В-4)
4. 10185 Увод у информационе системеUvod_u_informacione_sisteme (UvInS).doc"> 4 2 2 0 6 О TM Вељовић В. Алемпије Папић Ж. Милош (В-6)
5. 10002 Архитектура рачунараArhitektura_racunara (ArhRc).doc"> 4 3 2 0 6 О TM Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-4)
2. Предмет изборног блока 6 Ити"> 4 6 И
ИТИ 10055 Инжењерска економијаInzenjerska_ekonomija (InzEk).doc"> 4 2 2 0 6 И AO Милуновић Б. Сандра Милуновић Б. Сандра (В-2)
ИТИ 10018 Дискретна математикаDiskretna_matematika (DisMt).doc"> 4 2 3 0 6 И AO Дамљановић Ж. Нада Ђукић Р. Марија (В-3)
6. Предмет изборног блока 6 Ито"> 4 6 И
ИТО 10072 Математика информатикеMatematika_informatike (MatIn).doc"> 4 2 2 0 6 И AO Лазаревић Д. Вера Јањић Р. Младен (В-2)
ИТО 10018 Дискретна математикаDiskretna_matematika (DisMt).doc"> 4 2 3 0 6 И AO Дамљановић Ж. Нада Ђукић Р. Марија (В-3)
6. Предмет изборног блока 6 Си"> 4 6 И
СИ 10055 Инжењерска економијаInzenjerska_ekonomija (InzEk).doc"> 4 2 2 0 6 И НС Милуновић Б. Сандра Милуновић Б. Сандра (В-2)
СИ 10118 Основе предузетништваOsnove_preduzetnistva (OsPdz).doc"> 4 2 2 0 6 И AO Бешић Х. Цариша Пауновић П. Лидија (В-2)
СИ 10018 Дискретна математикаDiskretna_matematika (DisMt).doc"> 4 2 3 0 6 И НС Дамљановић Ж. Нада Ђукић Р. Марија (В-3)
1. 10110 Организација рачунарских системаOrganizacija_racunarskih_sistema (OrRcS).doc"> 5 2 2 0 6 О НС Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-4)
2. 10011 Веб технологијеVeb_tehnologije (VebTh).doc"> 5 2 1 1 6 О TM Стефановић Д. Ненад Ристић М. Олга (В-1)
Ристић М. Олга (Д-3)
3. 10038 Електронско пословањеElektronsko_poslovanje (ElPos).doc"> 5 2 2 0 6 О СА Стефановић Д. Ненад (1.5)
Вељовић В. Алемпије (0.5)
Ружичић С. Весна (В-2)
Папић Ж. Милош (В-2)
4. 10008 Базе податакаBaze_podataka (BzPod).doc"> 5 2 0 2 6 О СА Милошевић М. Данијела Божовић М. Маја (Д-10)
5. ИТИ 10204 CAD/CAM технологијеCAD_CAM_tehnologije (CaCam).doc"> 5 2 2 0 6 О НС Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-2)
5. Предмет изборног блока 7 Ито"> 5 6 И
ИТО 10126 ПедагогијаPedagogija (Pedag).doc"> 5 2 2 0 6 И НС Бјекић Р. Драгана Вучетић М. Милица (В-2)
ИТО 10091 Менаџмент знањаMenadzment_znanja (MndzZn).doc"> 5 2 2 0 6 И TM Бешић Х. Цариша Пауновић П. Лидија (В-2)
5. Предмет изборног блока 7 Си"> 5 6 И
СИ 10204 CAD/CAM технологијеCAD_CAM_tehnologije (CaCam).doc"> 5 2 2 0 6 И НС Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-2)
СИ 10105 Операциона истраживањаOperaciona_istrazivanja (OpIst).doc"> 5 3 3 0 6 И TM Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (2)
Пауновић М. Владан (В-3)
1. 10117 Оперативни системи и одржавањеOperativni_sistemi_i_odrzavanje (OSOdr).doc"> 6 2 0 2 6 О TM Мицић М. Живадин (1)
Младеновић М. Владимир (1)
Милошевић Д. Марјан (Д-4)
2. 10057 Интернет програмирањеInternet_programiranje (InPrg).doc"> 6 2 1 1 5 О СА Ђорђевић С. Борислав Јовановић Љ. Жељко (В-2)
Јовановић Љ. Жељко (Д-4)
3. 10052 Заштита податакаZastita_podataka (ZstPd).doc"> 6 2 2 0 4 О СА Ђорђевић С. Борислав Јовановић Љ. Жељко (В-2)
4. 10143 Програмирање база податакаProgramiranje_baza_podataka (PrgBP).doc"> 6 2 1 1 5 О СА Милошевић М. Данијела Божовић М. Маја (В-2)
Божовић М. Маја (Д-4)
5. Предмет изборног блока 8 Ити"> 6 5 И
ИТИ 10068 Логистички системиLogisticki_sistemi (LogSt).doc"> 6 2 2 0 5 И НС Ћурчић Н. Срећко Ћурчић Н. Срећко (В-2)
ИТИ 10077 Менаџмент информациони системиMenadzment_informacioni_sistemi (MenIS).doc"> 6 2 2 0 5 И НС Нешић Д. Зоран Драгашевић М. Александар (В-4)
ИТИ 10087 Менаџмент пројектимаMenadzment_projektima (MnPrj).doc"> 6 2 2 0 5 И НС Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Марјановић Г. Бојана (В-4)
5. Предмет изборног блока 8 Ито"> 6 5 И
ИТО 10174 Софтверски алатиSoftverski_alati (SfAlt).doc"> 6 2 0 2 5 И СА Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (Д-10)
ИТО 10077 Менаџмент информациони системиMenadzment_informacioni_sistemi (MenIS).doc"> 6 2 2 0 5 И НС Нешић Д. Зоран Драгашевић М. Александар (В-4)
ИТО 10087 Менаџмент пројектимаMenadzment_projektima (MnPrj).doc"> 6 2 2 0 5 И AO Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Марјановић Г. Бојана (В-4)
5. Предмет изборног блока 8 Си"> 6 5 И
СИ 10174 Софтверски алатиSoftverski_alati (SfAlt).doc"> 6 2 0 2 5 И СА Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (Д-10)
СИ 10077 Менаџмент информациони системиMenadzment_informacioni_sistemi (MenIS).doc"> 6 2 2 0 5 И НС Нешић Д. Зоран Драгашевић М. Александар (В-4)
СИ 10087 Менаџмент пројектимаMenadzment_projektima (MnPrj).doc"> 6 2 2 0 5 И НС Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Марјановић Г. Бојана (В-4)
6. СИ ИТ пројекат - стручна пракса"> 6 0 0 0 5 О СА
5. ИТИ ИТ стручна пракса"> 6 0 0 0 5 О СА
5. ИТО Стручна школска пракса"> 6 0 0 0 5 О СА
1. 10150 Практикум - стандардизација и документацијаPraktikum___standardizacija_i_dokumentacija (PrkSD).doc"> 7 1 1 0 2 О СА Милуновић Б. Сандра Милуновић Б. Сандра (В-1)
2. 10086 Мултимедијални системиMultimedijalni_sistemi (MMSis).doc"> 7 2 2 0 6 О НС Стефановић Д. Ненад (1)
Младеновић М. Владимир (1)
Божовић М. Маја (В-2)
3. 10175 Софтверско инжењерствоSoftversko_inzenjerstvo (SfInz).doc"> 7 2 2 0 6 О НС Милошевић М. Данијела Јовановић Љ. Жељко (В-4)
4. 10157 Развој информационих системаRazvoj_informacionih_sistema (RazIS).doc"> 7 2 2 0 6 О СА Вељовић В. Алемпије Станковић Љ. Небојша (В-2)
Папић Ж. Милош (В-2)
5. 10160 Рачунарске симулацијеRacunarske_simulacije (RacSA).doc"> 7 2 1 1 5 О НС Урошевић Д. Владе Станковић Љ. Небојша (В-1)
Станковић Љ. Небојша (Д-2)
6. Предмет изборног блока 9 Ити"> 7 5 И
ИТИ 10009 Безбедност и заштита мрежаBezbednost_i_zastita_mreza (BiZas).doc"> 7 2 2 0 5 И НС Младеновић М. Владимир Ристић М. Олга (В-2)
ИТИ 10006 Аутоматско управљањеAutomatsko_upravljanje (AutUp).doc"> 7 3 2 0 5 И НС Миловановић М. Аленка Антић В. Сања (В-4)
6. Предмет изборног блока 9 Ито"> 7 5 И НС
ИТО 10009 Безбедност и заштита мрежаBezbednost_i_zastita_mreza (BiZas).doc"> 7 2 2 0 5 И НС Младеновић М. Владимир Ристић М. Олга (В-2)
ИТО 10006 Аутоматско управљањеAutomatsko_upravljanje (AutUp).doc"> 7 3 2 0 5 И НС Миловановић М. Аленка Антић В. Сања (В-4)
6. СИ 10009 Безбедност и заштита мрежаBezbednost_i_zastita_mreza (BiZas).doc"> 7 2 2 0 5 О НС Младеновић М. Владимир Ристић М. Олга (В-2)
1. 10140 Пословна етикаPoslovna_etika (PoslE).doc"> 8 2 2 0 5 О СА Радовановић В. Владимир (1.5)
Мицић М. Живадин (0.5)
Цвијовић М. Наташа (В-1)
Милошевић Д. Марјан (В-1)
2. Предмет изборног блока 10"> 8 5 И
10078 Менаџмент квалитетомMenadzment_kvalitetom (MenKv).doc"> 8 2 2 0 5 И НС Папић Р. Љубиша Папић Р. Љубиша (В-4)
10192 Управљање процесима радаUpravljanje_procesima_rada (UpPcR).doc"> 8 2 2 0 5 И НС Радојичић П. Мирослав Пауновић М. Владан (В-2)
3. ИТИ 10155 Перформансе и поузданост рачунараPerformanse_i_pouzdanost_racunara (PrfPR).doc"> 8 2 2 0 4 О НС Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-2)
4. ИТИ 10170 Савремене софтверске архитектуреSavremene_softverske_arhitekture (SSArh).doc"> 8 2 2 0 4 О НС Младеновић М. Владимир Благојевић Д. Марија (В-2)
5. Предмет изборног блока 11 Ити"> 8 6 И
ИТИ 10004 Аутоматизација процесаAutomatizacija_procesa (AutPr).doc"> 8 2 1 1 6 И СА Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-1)
Дучић Г. Недељко (Д-1)
ИТИ 10054 Информационо експертни системиInformaciono_ekspertni_sistemi (InEkS).doc"> 8 2 2 0 6 И НС Мицић М. Живадин Станковић Љ. Небојша (В-2)
ИТИ 10154 Програмско управљање машинамаProgramsko_upravljanje_masinama (PrUpM).doc"> 8 2 2 0 6 И НС Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-4)
3. ИТО 10080 Методика технике и информатикеMetodika_tehnike_i_informatike (MetTI).doc"> 8 3 2 1 8 О НС Папић М. Жељко (1.5)
Југовић С. Звонимир (1.5)
Алексић В. Вељко (В-2)
Алексић В. Вељко (Д-2)
4. Предмет изборног блока 11 Ито"> 8 6 И
ИТО 10054 Информационо експертни системиInformaciono_ekspertni_sistemi (InEkS).doc"> 8 2 2 0 6 И НС Мицић М. Живадин Станковић Љ. Небојша (В-2)
ИТО 10154 Програмско управљање машинамаProgramsko_upravljanje_masinama (PrUpM).doc"> 8 2 2 0 6 И НС Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-4)
3. СИ 10155 Перформансе и поузданост рачунараPerformanse_i_pouzdanost_racunara (PrfPR).doc"> 8 2 2 0 4 О НС Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-2)
4. СИ 10170 Савремене софтверске архитектуреSavremene_softverske_arhitekture (SSArh).doc"> 8 2 2 0 4 О НС Младеновић М. Владимир Благојевић Д. Марија (В-2)
5. СИ 10054 Информационо експертни системиInformaciono_ekspertni_sistemi (InEkS).doc"> 8 2 2 0 6 О НС Мицић М. Живадин Станковић Љ. Небојша (В-2)
6. Дипломски рад"> 8 0 0 0 6 О


УВОД

Студијски програм (СП, у даљем тексту) Информационе технологије (ИТ) произашао је из претходно усвојених студијских програма усклађених са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом, који су на Факултету техничких наука у Чачку формирани и усвојени од стране Наставно-научног већа и Универзитета у Крагујевцу Одлуком број 1222-5 од 14. 06. 2006. године, као и из потом акредитованог СП прихваћеног од стране Сената Универзитета у Крагујевцу 14. 10. 2008. Пета генерација студената студира по овом акредитованом СП ИТ. Претходно су три генерације студирале (четворогодишње студије), на усмерењу ИНФОРМАТИКА са модулима и излазним звањима: академски инже­њер информатике, академски инжењер информатике и статистике, професор информатике.

Реализоване измене у сада четворогодишњем СП ИТ основних академских студија (ОАС), као и наведени модули, у складу су са стандардима за акредитацију високошколских установа, а излазна звања усклађена са текућом званичном листом звања: дипломирани инжењер информационих технологија

Овако измењен СП ОАС Информационе технологије усвојен је на седници Наставно-научног већа Факултету техничких наука 10. 07. 2013. године, као и на седници Сената Универзитета у Крагујевцу, 26. септембра 2013. године.

Назив студијског програма

Информационе технологије

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

ИМТ поље - Интердисциплинарно / Мултидисциплинарно/ Трансдисциплинарно

Научна, стручна или уметничка област

Информационе технологије

Врста студија

Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240 ЕСПБ

Назив дипломе

Дипломирани инжењер информационих технологија, Дипл. инж. информ. технол.

Дужина студија

4 године – 8 семестара

Година у којој је започела реализација студијског програма

Од 2006. дипл. инж. информатике

Од 2009. инж. нформационих технологија

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014.

Број студената који студира по овом студијском програму 

190

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

40

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Наставно-научног већа Факултета техничких нука у Чачку, број 12 – 1206/3 од  10. јула 2013. године

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу број: III-01-750/07, od 26. септембра 2013.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

http://www.ftn.kg.ac.rs