Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Редни број Шифра Назив Сем. П В ДОН ЕСПБ Обав/
Изб.
Тип
предмета
Наставници Сарадници
1. МатТ1 Математика 1Математика 1 (МатТ1).doc"> 1 3 3   6 O АО Лазаревић Д. Вера (1.50)
Дамљановић Ж. Нада (1.50)
Шебековић М. Александар (В-5)
Павловић Ж. Катарина (В-4)
2. ИТИтех Информационe технологијеInformacione_tehnologije (ITehn).doc"> 1 2 2   6 O СА Мицић М. Живадин Ружичић С. Весна (В-2)
Станковић Љ. Небојша (В-2)
3. УвПрг Увод у програмирањеUvod_u_programiranje (UvPrg).doc"> 1 2 2   6 O ТМ Благојевић Д. Марија
Луковић В. Вања (2)
Јовановић Љ. Жељко (В-4)
Вујичић С. Дејан (В-3)
Станковић Љ. Небојша (В-3)
4. ПркПрг Практикум из програмирањаПрактикум из програмирања (ПркПрг).doc"> 1 1 1   4 O ТМ Благојевић Д. Марија Станковић Љ. Небојша (В-2)
5. СтнИт Стандардизација у ИТСтандардизација у ИТ (СтнИт).doc"> 1 2     4 O НС Милуновић Копривица Б. Сандра (1.75)
Благојевић Д. Марија (0.25)
 
6.   Предмет изборног блока 1 1       6        
6.1. ЕнгИТ1а Енглески језик за ИТ 1аЕнглески језик за ИТ 1а (ЕнгИТ1а).doc"> 1 2 2   6 И АО Палуровић Д. Лидија Тица Љ. Лена (В-2)
6.2. ЕнгИТ1б Енглески језик за ИТ 1бЕнглески језик за ИТ 1б (ЕнгИТ1б).doc"> 1 2 2   6 И АО Ковачевић Б. Весна Тица Љ. Лена (В-2)
1. МатТ2 Математика 2Математика 2 (МатТ2).doc"> 2 3 3   6 O АО Лазаревић Д. Вера (1.50)
Дамљановић Ж. Нада (1.50)
Шебековић М. Александар (В-5)
Павловић Ж. Катарина (В-4)
2. ПргЈз Програмски језициProgramski_jezici (PrgJz).doc"> 2 2 2   6 O ТМ Луковић В. Вања (1.33)
Ристић М. Олга (1.33)
Урошевић Д. Владе (1.33)
Кузмановић Д. Биљана (В-2.67)
Вуловић Р. Ана (В-2.67)
Плазинић М. Ана (В-2.67)
3. ОРТИт Основи рачунарске технике 2 2 2   6 O ТМ Крнета Р. Радојка Вуловић Р. Ана (В-4)
4. ПркрАп Практикум из рачунарских апликација 2 0.5 1.5 1 4 O СА Папић Ж. Милош Станковић Љ. Небојша (В-1)
Ружичић С. Весна (В-1)
Радовић М. Маја (В-1)
5.   Предмет изборног блока 2 2       6        
5.1. ЕнгИТ2а Енглески језик за ИТ 2а 2 3 1   6 И АО Палуровић Д. Лидија Тица Љ. Лена (В-1)
5.2. ЕнгИТ2б Енглески језик за ИТ 2б 2 3 1   6 И АО Ковачевић Б. Весна Тица Љ. Лена (В-1)
1. ООПрг Објектно оријентисано програмирање 3 2 2   6 O НС Урошевић Д. Владе (1.33)
Луковић В. Вања (1.33)
Ристић М. Олга (1.33)
Јовановић Љ. Жељко (В-4)
Митровић Н. Катарина (В-2)
Ристић М. Олга (В-2)
2. СтрПА Структуре података и алгоритми 3 2 2   6 O НС Ристић М. Олга Ристић М. Олга (В-4)
3. ИнфСи Информациони системи 3 2 2   6 O СА Вељовић В. Алемпије (0.50)
Папић Ж. Милош (1.50)
Папић Ж. Милош (В-4)
4. РачСА Рачунарске симулације 3 2 2   6 O НС Урошевић Д. Владе Станковић Љ. Небојша (В-4)
5. ЕнгИТ3 Енглески језик за ИТ 3 3 3 1   6 O АО Палуровић Д. Лидија Тица Љ. Лена (В-2)
1. ОпрСи Оперативни системи 4 2 2   6 O ТМ Мицић М. Живадин Ружичић С. Весна (В-6)
2. АрхИТ Архитектура рачунара 4 2 2   6 O ТМ Ранђић С. Синиша Вујичић С. Дејан (В-4)
3. ДисМт Дискретна математика 4 2 3   6 O НС Дамљановић Ж. Нада Павловић Ж. Катарина (В-9)
4. РчКМр Рачунарске мреже и комуникације 4 2 2   6 O НС Милошевић Д. Марјан Радовић М. Маја (В-6)
5.   Предмет изборног блока 3 4       6        
5.1. ОсПдз Основе предузетништва 4 2 2   6 И НС Бешић Х. Цариша Рендулић Ж. Гордана (В-4)
5.2. РМФиз Рачунарско моделовање физичких појава 4 2 2   6 И СА Калезић–Глишовић С. Александра Луковић Д. Милентије (В-2)
1. БзПод Базе података 5 2 2   6 O СА Милошевић М. Данијела (1)
Милошевић М. Марина (1)
Радовић М. Маја (В-4)
Милошевић М. Марина (В-2)
2. СфИнж Софтверско инжењерство 5 2 2   6 O НС Благојевић Д. Марија Јањић Р. Младен (В-3)
Митровић Н. Катарина (В-3)
3. ВебТх Веб технологије 5 2 2   6 O ТМ Стефановић Д. Ненад Јањић Р. Младен (В-3)
Митровић Н. Катарина (В-3)
4. ЕнгИТ4 Енглески језик за ИТ 4 5 3 1   6 O АО Ковачевић Б. Весна Тица Љ. Лена (В-2)
5.   Предмет изборног блока 4 5       6        
5.1. ОСОдр Оперативни системи и одржавање 5 2 2   6 И ТМ Мицић М. Живадин Ружичић С. Весна (В-2)
5.2. ОпИст Операциона истраживања 5 3 3   6 И ТМ Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (2)
Пауновић М. Владан (В-3)
5.3. ОрРчС Организација рачунарских система 5 2 2   6 И НС Ранђић С. Синиша Вујичић С. Дејан (В-4)
5.4. ВерСт Вероватноћа и статистика 5 2 2   6 И НС Лазаревић Д. Вера Павловић Ж. Катарина (В-4)
1. ЕлПосИт Електронско пословање 6 2 2   6 O СА Стефановић Д. Ненад Јањић Р. Младен (В-4)
2. ЗштПд Заштита података 6 2 2   4 O СА Младеновић М. Владимир Јовановић Љ. Жељко (В-3)
Јањић Р. Младен (В-3)
3. НпООП Напредно објектно оријентисано програмирање 6 2 2   6 O СА Ивановић Р. Милош (0.50)
Ристић М. Олга (0.50)
Урошевић Д. Владе (0.50)
Благојевић Д. Марија (0.50)
Митровић Н. Катарина (В-4)
4. ПргБП Програмирање база података 6 2 2   5 O СА Милошевић М. Данијела Митровић Н. Катарина (В-6)
5. ПркБП Практикум из База података 6 1 1   4 O СА Милошевић М. Данијела Радовић М. Маја (В-2)
6.   Предмет изборног блока 5 6       5        
6.1. МенИС Менаџмент информациони системи 6 2 2   5 И НС Нешић Д. Зоран Драгашевић М. Александар (В-6)
6.2. МнПрј Менаџмент пројектима 6 2 2   5 И НС Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Пауновић М. Владан (В-3)
Пузовић Б. Сања (Д-3)
6.3. СфАлт Софтверски алати 6 2 2   5 И СА Милошевић М. Марина Милошевић М. Марина (В-6)
1. БиЗаш Безбедност и заштита рачунарских мрежа 7 2 2   5 O НС Милошевић Д. Марјан Милошевић Д. Марјан (В-4)
2. ТестС Тестирање софтвера 7 2 3   6 O НС Ристић М. Олга (1)
Јанковић С. Драган (1)
Митровић Н. Катарина (В-6)
3. ИнИнУ Интернет интелигентних уређаја 7 2 3   6 O НС Младеновић М. Владимир (1)
Милошевић Д. Марјан (1)
Дамњановић М. Ђорђе (В-6)
4.   Предмети изборног блока 6 (бирају се 2 предмета) 7       12        
4.1. ПргМоб Програмирање мобилних апликација 7 2 3   6 И СА Ристић М. Олга Митровић Н. Катарина (В-1.50)
Плазинић М. Ана (В-1.50)
4.2. ВизПрг Визуелно програмирање 7 2 3   6 И СА Луковић В. Вања Радовић М. Маја (В-3)
4.3. ИтСенз Информационе технологије у сензорским системима 7 2 2   6 И СА Митровић С. Небојша Пешовић М. Урош (В-2)
4.4. ИнЕкС Информационо експертни системи 7 2 2   6 И НС Мицић М. Живадин Ружичић С. Весна (В-2)
4.5. ММСис Мултимедијални системи 7 2 3   6 И СА Младеновић М. Владимир Станковић Љ. Небојша (В-3)
1. ИнПрг Интернет програмирање 8 2 2   5 O СА Младеновић М. Владимир (1)
Луковић В. Вања (1)
Јовановић Љ. Жељко (В-6)
2. ССАрх Савремене софтверске архитектуре 8 2 2   4 O НС Младеновић М. Владимир Јањић Р. Младен (В-6)
3.   Предмет изборног блока 7 (бирају се 2 предмета) 8       12 И      
3.1. РачОбл Рачунарство у облаку 8 2 3   6 И НС Милошевић Д. Марјан (1)
Младеновић М. Владимир (1)
Дамњановић М. Ђорђе (В-1.50)
Ристић М. Олга (В-1.50)
3.2. СклПд Складиштење података и откривање знања 8 2 3   6 И НС Благојевић Д. Марија Пауновић С. Лидија (В-3)
3.3. РзДИг Развој дигиталних игара 8 2 3   6 И СА Милићевић Р. Иван (1)
Милошевић М. Данијела (1)
Алексић В. Вељко (В-3)
3.4. ВИнт Вештачка интелигенција 8 2 2   6 И НС Милошевић М. Данијела (1)
Благојевић Д. Марија (1)
Митровић Н. Катарина (В-2)
3.5. ЕнрИнф Енергетска информатика 8 2 2   6 И СА Драгићевић М. Снежана Ћетеновић Н. Драган (В-2)
4.   Стручна пракса 8       3 O      
5.   Дипломски рад 8       7 O      

УВОД

Студијски програм (СП, у даљем тексту) Информационе технологије (ИТ) произашао је из претходно усвојених студијских програма усклађених са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом, који су на Факултету техничких наука у Чачку формирани и усвојени од стране Наставно-научног већа и Универзитета у Крагујевцу Одлуком број 1222-5 од 14. 06. 2006. године, као и из потом акредитованог СП прихваћеног од стране Сената Универзитета у Крагујевцу 14. 10. 2008. Пета генерација студената студира по овом акредитованом СП ИТ. Претходно су три генерације студирале (четворогодишње студије), на усмерењу ИНФОРМАТИКА са модулима и излазним звањима: академски инже­њер информатике, академски инжењер информатике и статистике, професор информатике.

Реализоване измене у сада четворогодишњем СП ИТ основних академских студија (ОАС), као и наведени модули, у складу су са стандардима за акредитацију високошколских установа, а излазна звања усклађена са текућом званичном листом звања: дипломирани инжењер информационих технологија

Овако измењен СП ОАС Информационе технологије усвојен је на седници Наставно-научног већа Факултету техничких наука 10. 07. 2013. године, као и на седници Сената Универзитета у Крагујевцу, 26. септембра 2013. године.

Назив студијског програма

Информационе технологије

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

ИМТ поље - Интердисциплинарно / Мултидисциплинарно/ Трансдисциплинарно

Научна, стручна или уметничка област

Информационе технологије

Врста студија

Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240 ЕСПБ

Назив дипломе

Дипломирани инжењер информационих технологија, Дипл. инж. информ. технол.

Дужина студија

4 године – 8 семестара

Година у којој је започела реализација студијског програма

Од 2006. дипл. инж. информатике

Од 2009. инж. нформационих технологија

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014.

Број студената који студира по овом студијском програму 

190

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

40

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Наставно-научног већа Факултета техничких нука у Чачку, број 12 – 1206/3 од  10. јула 2013. године

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу број: III-01-750/07, od 26. септембра 2013.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

http://www.ftn.kg.ac.rs

106.5 KB
71.5 KB
119.5 KB
33.0 KB
31.0 KB
108.0 KB
36.0 KB
127.0 KB
98.0 KB
93.5 KB
50.0 KB
75.5 KB
89.0 KB
147.5 KB
175.5 KB
303.5 KB
71.0 KB
36.0 KB