Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Драгана Бјекић

Проф. др Драгана Бјекић
Редовни професор
Ужа научна област: Психолошке и педагошке науке
Катедра за друштвено-хуманистичке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-713

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 231

 dragana.bjekic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

https://orcid.org/0000-0001-9272-5719

dragana bjekic google scholar  1003 citata, h-indeks 16, i10-indeks 23  (ažurirano 25. maja 2024)

SCindeks Dragana Bjekić 18 dokumenata, citirana u 68 radova (ažurirano 12. 3. 2024)

SCOPUS 5 dokumenata, heterocitati 18

Животни мото: "Све чим се овај наш живот казује - мисли, погледи, осмеси, речи, уздаси - све то тежи ка другој обали, којој се управља као циљу, и на којој тек добива свој прави смисао!" Иво Андрић "Стазе, лица, предели"

Не треба вам увек план! Понекад само треба да дишете, да верујете, да се пустите и гледате шта ће се десити!

NAUČNA OBLAST I PREDMETI

 

Naučna oblast: Psihološke i pedagoške nauke (Psihologija obrazovanja i Pedagoške osnove rada nastavnika)

U zvanje redovnog profesora izabrana 27. januara 2011. godine

Predmeti / e-kursevi dostupni na  Sistemu za elektronsko učenje FTN Katedra za društveno-humanističke nauke

 

Katedra za pedagoško tehničke nauke -  od 2022. Katedra za društveno-humanističke nauke

SP IAS Tehnika i informatikaSP MAS Predmetna nastava 

Program razvoja nastavničkih kompetencija

Psihološka podrška i savetovalište za studente, nastavnike i maturante

......

Dragana Bjekic, Full Professor (English version)

Courses on English

.....  

Razvoj eksternih e-kurseva u okviru projekta DigiPsyRes

__________________________

Born in 1965
1988, Graduated school psychologist-pedagogue
        Graduated psychologist - clinical orientation
1993, Magister of Psychology
1999, Doctor of psychological sciences
Fields of specialization: educational psychology, teachers´ psychology, teachers education, educational sciences of teacher and teaching, docimology, communicology.
Author of over 180 papers/chapters in scientific journals, monographs and proceedings; 14 books (scientific monographs, textbooks and handbooks); pre-service teacher education programmes and in-service teacher education programmes.

University teaching from 1989. Full professor from January 27, 2011.

..........

OSNOVNI BIOGRAFSKI I PODACI O OBRAZOVANJU

     Dragana Bjekić (po rođenju Petrović, ćerka Milice i Radomira) rođena je 1965. godine u Čačku (u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji), u kome je stekla osnovno obrazovanje u Osnovnoj školi "Milica Pavlović" i srednje usmereno obrazovanje (dve godine u Medicinskoj školi i dve godine u Gimnaziji / Alumni) stekavši zvanje novinar-saradnik (1984. godine), oba kao nosilac diplome "Vuk Karadžic" i drugih posebnih diploma. Paralelno sa osnovnom školom završila je i Osnovnu muzičku školu "Dr Vojislav Vučković", odsek harmonika.
     Na Filozofskom fakultetu u Beogradu započela je školske 1984/1985. godine, a završila 1. 11. 1988. godine prva u generaciji studije školske psihologije-pedagogije, i paralelno studije psihologije kliničkog usmerenja, odbranivši diplomski rad "Pojam o sebi kod adolescenata", pod mentorstvom prof. dr Ivana Ivića. Na istom fakultetu je 1989. godine započela i 1993. godine završila postdiplomske studije iz oblasti pedagoške psihologije odbranom magistarske teze "Osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi", pod mentorstvom prof. dr Lidije Vučić, a doktorsku disertaciju "Efekti eksperimentalnih programa na uspešnost nastavnika", prijavljenu oktobra 1996. i odobrenu maja 1997. godine, odbranila je 11. 06. 1999. godine, takođe pod mentorstvom prof. dr Lidije Vučić, stekavši zvanje doktora psiholoških nauka.
     Završila je osnovnu obuku za geštaltpsihoterapijski rad, obuku za trenera-menadžera za poslovne komunikacije, uvodne programe za primenu više psihoterapijskih metoda, kao i više treninga za psihosocijalnu podršku.
     Deo lične biografije: Mihailova i Filipova (Filip) je majka.   U braku je i živi u Čačku.

...........

PEDAGOŠKO I RADNO ANGAŽOVANJE

Na Tehničkom fakultetu radi od 1. oktobra 1989. godine kao asistent-pripravnik na predmetima na kojima je predmetni nastavnik bio prof. dr Aleksa Brković, potom kao asistent, od 1999. godine kao docent, kao vanredni profesor, a od 27. 01. 2011. godine kao redovni profesor za predmete iz naučne oblasti Psihološke i pedagoške nauke (Psihologija obrazovanja i Pedagoške osnove rada nastavnika).

Predaje na osnovnim, master i integrisanim akademskim studijama sledeće predmete: Psihologija, Pedagogija, Dokimologija, Komunikologija, Psihologija nastave i učenja u e-obrazovanju, Obrazovanje odraslih i doživotno učenje, Metode istraživanja i naučne komunikacije, Planiranje i evaluacija u sistemu obrazovanja i nastavi; rukovodi realizacijom Stručne školske prakse za studente nastavničkih usmerenja. Realizovala je na doktorskim studijama predmet Metodologija Istraživanja IT i naučne komunikacije.

Rukovodila je radom Katedre za pedagoško-tehničke nauke (oktobar 2007. godine - novembar 2009; mart 2014. godine - mart 2017; mart 2019-oktobar 2020), i bila rukovodilac studijskih programa za obrazovanje nastavnika - SP IAS Tehnika i informatika i SP MAS Predmetna nastava (do oktobra 2020).  U periodu od aprila 2008. do marta 2012. godine bila predsednik Komisije za samovrednovanje Tehničkog fakulteta, a potom član do februara 2017. Koordinira realizaciju Programa razvoja nastavničkih kompetencija. Bila je član Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Kragujevcu (u dva perioda - i 2020-2023).

Na početku rada Učiteljskog fakulteta u Užicu je dve školske godine (1993-1995) realizovala vežbe iz Razvojne psihologije, a više godina je realizovala predmete Psihologija i Pedagogija za nastavnike praktične nastave na Višoj tehničkoj školi u Čačku.

Osnivač Udruženja "Mature Art - centar za komunikacije, adolescente, školu i porodicu" u Čačku (2003-2013).

 

Autor je programa, instruktor i autor priručnika za programe stručnog usavršavanja nastavnika koje su akreditovali Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:

 1. "Komunikacija i učenje u nastavi tehnike" (koautor je programa akreditovanog za periode 2002-2006, 2007-2009; program organizovao Tehnički fakultet);
 2. "Izaberi granicu - podrška nastavnicima početnicima" (autor je programa akreditovanog za period 2002-2009; program organizovali Udruženje "Mature art" u Čačku i Tehnički fakultet);
 3. "Primena testa znanja u osnovnoj i srednjoj školi" (koautor programa akreditovanog od 2007. godine; program organizovao Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja);
 4. Aktuelno: Razvoj testova znanja i primena u diferenciranju učenja i poučavanja (od marta 2022. godine; program Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; verzija za voditelje obuka i verzija za nastavnike - grupe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ovaj program ima status programa od javnog interesa, broj rešenja ministra prosvete  610-00-00567/202-07 od 10. 8. 2022. 

 

 Istraživač/nastavnik u međunarodnim projektima:

 1. Učestvovala kao nastavnik u međunarodnom projektu "Razvoj master studija za daljinsko upravljanje" (2009-2010), nosilac projekta Tehnički fakultet, WUS Austria, project "Master in Remote Control".
 2. Učestvovala u realizaciji TEMPUS projekta "Enhancing the Quality of Distance Learning at Western Balkan Higher Education Institution" DL@WEB, koordinator projekta University of Kragujevac - Technical Faculty Cacak (2010-2013)
 3. Učestvovala kao eksterni instruktor/ekspert u realizaciji TEPMUS projekta "Support and Inclusion of Students with Disabilities at Higher Education Institutions in Montenegro", SINC@HE, 516758-TEMPUS-1-2011, koordinator projekta University of Macedonia, Thessaloniki, Greece (2011-2014)
 4. Učestvovala u realizaciji Tempus projekta "Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet labour Market Needs" INCOMING, koordinator projekta University of Tallinn, Estonia (2012-2015) kao nastavnik na studijskom programu razvijenom i uz podršku projekta.
 5. Aktuelno: Učestvuje u razvoju i realizaciji ERASMUS+ projekta partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja  Enhancing digital and psychological resilience through peer networking in the online environment in times of crises, DigiPsyRes 2021-1-RS01-KA220-HED000032204koordinator projekta University of Kragujevac (15.12.2021-15.12.2024) DigiPsyRes - official site  Social media accounts:  https://www.instagram.com/digipsyres      https://www.facebook.com/digipsyres2022

 

Naučno-istraživački projekti odobreni i finansirani od strane MPNTR, sada MNTRI:

 1. Učestvovala kao istraživač na projektu Ministarstva nauke "Projektovanje primene propisa EU o energetskoj efikasnosti kućnih aparata" (2008-2010), EE 18018, područje energetske efikasnosti, nosilac projekta Tehnički fakultet. 
 2. U periodu 2011-2014-2019. učestvovala u realizaciji dva naučno-istraživačka projekta koje je finansiralo nadležno ministarstvo:
 • "Istraživanje, razvoj i primena programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona", TR 33016, područje energetske efikasnosti, nosilac projekta Tehnički fakultet /Fakultet tehničkih nauka u Čačku.
 • "Nastava i učenje - problemi, ciljevi i perspektive" OI 179026, nosilac projekta Učiteljski fakultet u Užicu.
 • Aktuelno: Ovi projekti (1. i 2) od 2020. godine objedinjeni u naučno-istraživački projekat koji finansira MPNTR/MNTRI po ugovorima: 451-03-68/2020-14/200132,  451-03-68/2021-14/200132,  451-03-68/2022-14/200132, 451-03-68/2023-14/200132,  451-03-68/2024-14/200132čiji je nosilac Fakultet tehničkih nauka u Čačku

    

U školskoj 2018/2019. godini učestvovala u realizaciji projekta razvoja visokog obrazovanja "Osnaživanje kompetencija studenata - master profesora tehnike i informatike za preduzetničko obrazovanje i podršku profesionalnom razvoju učenika" koji je finansiralo MPNTR. 

Godine 2018. koordinirala radnom grupom nastavnika i studenata FTN u Čačku - TIM ZAPAD koji su učestvovali u realizaciji ispitivanja PISA 2018.

 

Član je Društva psihologa Srbije - Sekcije univerzitetskih nastavnika psihologije obrazovanja i EFPA - European Federation of Psychologist' Associations, Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji, Društva predmetnih didaktičara Srbije, ATEE - Association of Teacher Education in Europe, učesnik aktivnosti TEPE networks - Teacher Education Policy in Europe.

Predstavljena u knjizi: Поткоњак, Н. (2005). Именик српских педагога. Београд: Српска академија образовања ISBN 978-86-907-4950- 8, на странама 26-27.

PUBLIKACIJE

Pored magistarske teze i doktorske disertacije, objavila je tri naučne monografije - samostalno monografiju Profesionalni razvoj nastavnika, a u koautorstvu monografije  Komunikaciona kompetentnost nastavnika: konceptualizacija, merenje i razvoj (Lidija Zlatić i Dragana Bjekić) i najnoviju Psihologija preduzetništva: nastavnik u fokusu (Dragana Bjekić i Lidija Zlatić); 6 poglavlja u monografijama i tematskim zbornicima međunarodnog značaja, 27 članaka u međunarodnim časopisima,  19 radova/poglavlja u tematskim zbornicima i monografskim publikacijama nacionalnog značaja, 31 članak u nacionalnim časopisima, 116 radova na naučnim međunarodnim i nacionalnim skupovima štampanim u celini (82) ili izvodu (34); zatim tri univerzitetska udžbenika samostalno "Komunikologija - osnove pedagoškog i poslovnog komuniciranja" (2 izdanja), "Metode istraživanja i naučne komunikacije" i "Psihologija učenja i nastave u e-obrazovanju", kao i jedan koautorski  "Dokimološki okviri nastave: ocenjivanje i testovi znanja" (Dragana Bjekić i Željko M. Papić); četiri univerzitetska priručnika za studente i nastavnike (od toga dva u tri izdanja, a jedan u elektronskom obliku), kao i prevod sa engleskog jezika delova knjige Pozitivna disciplina (autora Džejn Nelsen). Objavila je priručnike (6) za programe stručnog usavršavanja čiji je autor.

.........................

10 IZABRANIH RADOVA KOJI OPISUJU NAUČNO I NASTAVNO POLJE RADA

 ................................

 

RADOVI RAZVRSTANI PREMA KATEGORIJAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA 

Radovi su razvrstani prema kategorizaciji radova za područje društvenih nauka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

Poglavlja u međunarodnim monografijama (kategorije M10, ukupno  6)

6. Bjekic, D. και Zlatic, L. (2012). Συστημα Εκπαιδευσης και Εκπαιδευσης Δασκαλων στη Σερβια, Κ. Γ. Καρρας και C. C. Wolhuter (Επιμ.). Η Εκπαιδευση Των Εκπαιδευτικων Στον 21ο Αιωνα: Συγχρονες Τασεις και Προκλησεις στα Σστηματα Εκπαιδευσης Δασκαλων σε 90 χωρες (266-277). Αθηνα: ιων Εκδοτικος Ομιλοδ Ιων. ISBN 978-960-508-039-6 доступно на http://www.iwn.gr/product.asp?catid=11742 (M14)

5. Bjekić, D., Obradović, S. & Zlatić, L. (2012). Teacher Education for Teaching Students with Disabilities in Balkan Countries. In J. Madalinska-Michalak, H. Niemi, & S. Chong (eds.). Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe, (pp. 65-90), TEPE network and Lodz-Poland: University of Lodz, ISBN 978-83-7525-809-7 (M14) dostupno na https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,4701,research_policy_and_practice_in_teacher_education_in_europe, sadržaj https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/download/8fd319929a49edf2469d3a82d4d09191_Michalak.pdf

4. Marinković, S.,  Bjekić, D., & Zlatić, L. (2012). Teacher's Competence as Education Quality Indicator and Condition. In J. Madalinska-Michalak, H. Niemi, & S. Chong (eds). Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe, (pp. 141-167), TEPE network and Lodz-Poland: University of Lodz, ISBN 978-83-7525-809-7 (M14) dostupno na  https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,4701,research_policy_and_practice_in_teacher_education_in_europe, sadržaj https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/download/8fd319929a49edf2469d3a82d4d09191_Michalak.pdf

3. Bjekić, D., & Zlatić, L. (2010). Teacher education and training system in Serbia. In K. G. Karras & C. C. Wolhuter (eds.). International Handbook on Teacher Education WorldWide: Training, Issues and Challenges for Teachers Profession, (pp. 473-493), Athens: Atropos Edition. ISBN 978-960-459-089-9 http://www.atrapos-editions.gr/picture_library/contents.pdf,  Athens: ION Publishing Group, ISBN 978-960-508-006-8, http://www.iwn.gr/book.asp?cid=5076 sada na http://www.politeianet.gr/books/9789604590896-sullogiko-atrapos-international-handbook-on-teacher-education-worldwide-volume-i-209502 (M13)

2. Bjekić, D., Zlatić, L., & Čaprić, G. (2008). Research procedure of the pre-service and in-service education of communication competent teachers. In B. Hudson, & P. Zgaga (eds.). Teacher Education Policy in Europe: A Voice of Higher Education Institutions, Monograph of Journal of Research in Teacher Education, Umea: Faculty of Teacher Education - University of Umea, TEPE - Teacher Education Policy in Europe   Network, 245-264, ISBN 978-91-7264-600-1, ISSN 1651-0127, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:158520/FULLTEXT01 (M13)

1. Брковић, А., Бјекич, Д., Златич, Л., Дабич, М., Радомирович, В. (1997). Психологическиј профил учител ,Дејствуушчи фактор и индикатор еффективности и метод повисени ка ества на алного вопситани и обраѕовани, Београд и Москва: Заједница учитељских факултета у Србији и научника Русије, 174-192. (M14)

Radovi u međunarodnim časopisima (kategorije M20, ukupno 27)

27. Rosić, M., Bjekić, M., & Bjekić, D. (2024). The Efficacy of GEoGebra Tool in Enhancing Electrical Machines and Drives Instruction. International Journal of Engineering Education, 40(1), 38-42. ISSN 0949-149X Available https://www.ijee.ie/lateistissues/Vol40-1/06_ijee4411.pdf   (M23)

26. Бјекић, Д. и Златић, Л. (2023). Животни стилови и предузетничка оријентација студената - будућих просветних радникаЗборник радова  - Compilation of Works, 26(25), 23-42. DOI: 10.5937/ZRPFU2325029B  ISSN 2560-550X (М23)

25. Бјекић, Д., Златић, Л. и Златковић, Б. (2023). Предузетничка оријентација студенткиња просветних професија. Иновације у настави. XXXVI(2023/1), 70–85. DOI: 10.5937/inovacije2301070B  и  http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/vol-36-no-1/    (М23)

Bjekić, D., Zlatić, L. i Zlatković, B. (2023). Preduzetnička orijentacija studentkinja prosvetnih profesija. Inovacije u nastavi, XXXVI(2023/1), 70-85.  https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0352-23342301070B  (M23)

24. Bjekić, D., Bojović, M. & Stojković, M. (2022). Accuracy decoding of nonverbal behaviour based on verbal descriptions of nonverbal signs. Journal of Educational Sciences and Psychology, XII(LXXIV)1, 160–175. DOI: 10.51865/JESP.2022.1.16  ISSN 2247–6377 ISSN-online version 2247–8558 (ERIH Plus;  TR - ESCI - Web of Science)   (M23)

23. Bjekić, D., Zlatić, L., & Bojović, M. (2020). Students-teachers' communication competence: basic social communication skills and interaction involvement.  Journal of Educational Sciences and Psychology, X(LXXII)(1/2020), 24-34.   ISSN 2247–6377 ISSN-online version 2247–8558 (ERIH Plus;  TR - ESCI - Web of Science) (M23)

22. Obradović, S., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2015). Creative Teaching with ICT Support for Students with Specific Learning Disabilities, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 203(August 2015), 291-296,   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815049459  doi: 10.1016/j.sbspro.2015.08.297 (M24/M33)

21. Bjekić, M., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2015). Communication Competence of Practicing Engineers and Engineering Students: Education and Evaluation, International Journal of Engineering Education, 31(1B), 368-376,  dostupno na http://www.ijee.ie/contents/c310115B.html i na http://www.ijee.ie/latestissues/Vol31-1B/20_ijee2969ns.pdf  https://www.ijee.ie/latestissues/Vol31-1B/20_ijee2969ns.pdf (M23)

20. Bjekić, D., Obradović, S., Vučetić, M. & Bojović, M. (2014). E-teacher in inclusive e-education for students with specific learning disabilities, Procedia – Social and Behavioral Sciences 128(2014), 128-133. dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814022228  (M24/M33)

19. Bjekić, D., Vučetić, M. & Zlatić, L. (2014). Teacher Work Motivation in the Context of In-service Education Changes, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 557-562, dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814002584 (M24/M33)

18. Zlatić, L., Bjekić, D., Marinković, S. & Bojović, M. (2014). Development of Teacher Communication Competence, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 606-610, dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814002821 (M24/M33)

17. Bjekić, D., Bojović, M., Zlatić, L. & Stanisavljević, M. (2012). Managers' Communication Competence, Metalurgia International - domain Management and Marketing, XVII(7), 239-247, ISSN 1582-2214 available on  https://www.researchgate.net/publication/297955991_Managers'_communication_competence (M23)

16. Bjekić, D., Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M. & Krneta, R. (2012). Energy Efficient Behaviour and Electricity Consumption in Industrial Companies, Metalurgia International - domain Management and Marketing, XVII(7), 130-139, ISSN 1582-2214 available  on  https://www.researchgate.net/publication/289075029_Energy_efficient_behaviour_and_electricity_consumption_in_industrial_companies (M23)

15. Bjekić, D., Zlatić, L. & Bojović, M. (2010). Izobraževanje komunikacijsko kompetentnega učitelja, Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja, 25(5), 29-43, ISSN 0353-1392, COBISS.SI-ID 260138496, available on http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2010_25_5.pdf  (M23)

14. Bjekić, D., Zlatić, L. & Arsović, B. (2011) Teacher Education between New Sciences, Journal of Educational Sciences and Psychology, I(LXIII)1, 1-8. http://jesp.upg-ploiesti.ro/ (M24/M51)

13. Obradović, S., Bjekić, D. & Zlatić, L. (2011) Special education in pre-service teacher training, Journal of Educational Sciences and Psychology, I(LXIII)1, 28-35. http://jesp.upg-ploiesti.ro/ (M24/M51) 

12. Bjekić, D. & Zlatić, L. (2010). New Psychological Disciplines And Their Implementation In The Professional Education, Bulgarian Journal of Psychology, 1-4, 292-298, http://psychological.files.wordpress.com/2011/06/bulgarian-journal-of-psychology-20101-4-table-of-contents.doc (M24/M52)

11. Bjekić, D., Krneta, R., Milošević, D. (2010). Teacher Education from E-Learner to E-Teacher: Master Curriculum, TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 202-212, Available on http://www.tojet.net/articles/9122.pdf (M22)

10. Bjekic, D., Zlatic, L., Zlatkovic, B., Stojiljkovic, S. (2008). Interaction Involvement of University Students of Prosocial Profession, International Journal of Psychology, 43(3/4), ISSN 00020-7594. (M23)

9. Milošević, D., Brković, M., Bjekić, D. (2006). Designing lesson content in adaptive learning environment, International Journal of Emerging Technologies in Learning, 1(2), http://www.online-journals.org/index.php/i-jet

8. Dunjić-Mandić, K., Bjekić, D., Jaćimović, T., Papić, Ž. (2005). Profesionalne vrednosne orijentacije i preferencije maturanata, Pedagogija, 4: 525-534. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2007/0031-38070701048B.pdf (R52/M24)

7. Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2001). Osobine ličnosti studenata budućih učitelja, Pedagogija, XXXIX (1), 31-43, http://scindeks.nb.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%262359&page=4&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d2359 (R52/M24)

6. Bjekić, D. (2000). Uspešnost u nastavi i empatija nastavnika, Psihologija, 33(3-4), 707-724.  (R52/M24)

5. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1998). Motivacija učenika za nastavne predmete, Psihologija, 31(1-2), 115-136. R52/M24)

4. Petrović-Bjekić, D. (1997). Dinamičke osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi, Psihologija, 30(1-2), 93-110. (R52/M24)

3. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L., Radomirović, V., Dabić, M. (1996). Psihološki profil budućih učitelja, Psihologija, 29(1), 49-62.  (R52/M24)

2. Petrović-Bjekić, D. (1995). Životni stilovi nastavnika, Psihologija, 28(1-2), 33-149. (R52/M24)

1. Petrović, D. (1992). Radna motivacija i samoprocena uspešnosti nastavnika srednjih škola. Psihologija, 25(1-2), 145-160. (R52/M24)

Radovi na međunarodnim skupovima (kategorije M30, ukupno 52)

52. Бјекић, Д. и Златић, Л. (2023). Предузетничке компетенције васпитача у контексту професионалног оспособљавања. (Preschool teachers' entrepreneurship competence in the context of professional preparaton). У С. Маринковић (ур.). Савремено предшколско васпитање и образовање: тенденције, изазови и могућности (стр. 171-190) (Научни скуп, 20. октобар 2023). Ужице: Педагошки факултет. ISBN 978-96-6191-076-0, DOI: 10.46793/SPVO23.171B   (M33)

51. Bjekić, D., & Stojković, M. (2022). University Teachers' Resilience. In I. Milićević (Ed.). Proceedings TIE2022 (pp. 462-469). Čačak, Serbia: Faculty of Technical Sciences. ISBN 978-86-7776-262-9 DOI: 10.46793/TIE22.462B  (M33)

50. Bjekić, D., & Stojković, M. (2021). From the first e-curriculum for the e-teacher in Serbia to the e-instruction in the pandemic context. In I. Janković & M. Spasić Šnelej (Eds.). 17th International Conference Days of Applied Psychology 2021: Psychology in the function of the well-being of the individual and society: Book of Abstracts (p. 34). Niš, Serbia (September 24th-25th 2021): Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-573-7 (M34)

49b. Stojković, M., Bjekić, D., & Đorić, B. (2022). University teachers’ perception of online distance teaching during the COVID pandemic. In I. Janković & N. Ćirović (Eds.). Psychology in the Function of the Well-being of the Individual ans Society. International Thematic Proceedia 17th International Conference Days of Applied Psychology 2022 (pp. 127–142). Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-601-7  https://doi.org/10.46630/dpp2022

49. Stojković, M., Bjekić, D., & Đorić, B. (2021).University teachers’  perceptions of online distance teaching during the pandemic. In I. Janković & M. Spasić Šnelej (Eds.). 17th International Conference Days of Applied Psychology 2021: Psychology in the function of the well-being of the individual and society: Book of Abstracts (p. 38–39). Niš, Serbia (September 24th-25th 2021): Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-573-7 (M34)

48. Bjekić, D., & Stojković, M. (2021). Student-teachers school practice in e-environment. TEPE 2021 Conference "Challenges of distance teaching in teacher education and education", 20-22 May 2021, Ljubljana, Slovenia. https://www.pef.uni-lj.si/1422.html (M34)

47. Bjekić, D., Bojović, M., & Stojković, M. (2021). A new side of instructional face-to-face communication in the context of real-time distance e-communication. TEPE 2021 Conference "Challenges of distance teaching in teacher education and education", 20-22 May 2021, Ljubljana, Slovenia. https://www.pef.uni-lj.si/1422.html (M34)

46. Bjekić, D., & Zlatić, L. (2020). Empowering Psychology: Entrepreneurship as Psychological Topic. In Book of Abstracts Psychology in the World of Science (p. 103), 16th International Conference „Days of Applied Psychology 2020“, Niš, Serbia, September 25-26 2020. Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-541-6 (M34)

45. Bjekić, D., Obradović, S. & Bojović, M. (2020). The challenges for teachers: augmented reality as educational technology for teaching students with dyslexia. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE2020 (pp. 40-49). Čačak: Faculty of Technical Sciences. (M33)

44. Bjekić, D., & Bjekić, M. (2019). Energy literacy and behaviour: an approach from the perspective of the EDEE policy. In Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH 2019 Gabrovo (pp. III-129-III-134), Gabrovo: Technical University of Gabrovo. ISSN 1313-230X (November 15-16, 2019, Gabrovo, Bulgaria. Programme Available on http://unitech.tugab.bg/docs/doc101.pdf)(M33)

43. Bjekić, D., Stojković, M., & Đorić, B. (2019). E-teacher between 2009 and 2019: ten years development of e-teaching. International Scientific Conference "Learning in Virtual Community 2019" // Internacia Scienca Konferenco: Learnado en Virtualaj Komunumoj" (part of the Kongreso "Esperanto kaj educado"), July 18-19, 2019, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In M. Stojković & R. Petrović (eds.) Book of Abstracts LVC (pp. 7-9). Čačak: Faculty of Technical Sciences. http://ftn.kg.ac.rs/konferencije/lvc2019/BookofAbstractsLVC_final.pdf (M34)

42. Bjekić, D., Stojković, M., i Zlatić, L. (2018). Preduzetnička kultura: kontekst obrazovanja i profesionalnog delovanja nastavnika. U S. Marinković (ur.). Jezik, kultura, obrazovanje (str. 299-322). Užice: Pedagoški fakultet. (M33)

41b. Bjekić, D., Obradović, S., & Stojković, M. (2019).  Regulations of psychologists’ profession and their education in Greece and Serbia. In J. Todorović, V. Hedrih, & S. Đorić (eds.). Modern age and competencies of psychologists, International thematic proceedia (pp. 43-57). Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-508-9. Paper's UDC 159.9-051(497.11+495) (M33)

41a. Bjekić, D., Obradović, S., & Stojković, M. (2018). Professional practice (regulations) and education of psychologists in Greece and Serbia. In J. Todorović & S. Djorić (Eds). "14th International Conference Days of Applied Psychology - Abstract Book" (pp. 13-14). Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-482-2. International Conference "14th Days of Applied Psychology", Niš, September 28-29, 2018. (M34)

40b. Stojković, M., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2019). Teachers' perceptions and expectations from a school psychologist. In J. Todorović, V. Hedrih, & S. Đorić (eds). Modern age and competencies of psychologists, International thematic proceedi(pp. 59-76). Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy. ISBN  978-86-7379-508-9. Paper's UDC 371:159.9-051. (M33)

40a. Stojković, M., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2018). Teachers' expectancies and perceptions of school psychologists' professional engagement. In  J. Todorović, & S. Djorić (Eds). "14th International Conference Days of Applied Psychology - Abstract Book" (pp. 14-15). Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-482-2. International Conference "14th Days of Applied Psychology", Niš, September 28-29, 2018. (M34)

39. Bjekić, D., Bojović, M., & Stojković, M. (2017). Assessment of Nonverbal Communication Literacy. In B. Dimitrijević & D. Panić (Eds.).  Book of Abstracts “13th Days of Applied Psychology: Psychology in and around us” (pp. 75). Niš: Faculty of Philosophy; International Conference “Days of Applied Psychology”, NIš, September 29-30. 2017. ISBN 978-86-7379-458-7 (M34)

38b. Obradović, S., & Bjekić, D. (2018).  Application of augmentative and alternative communication in inclusive education. In B. Dimitrijević & D. Panić (Eds.). Psychology in and around us. International Thematic Proceedia (pp.59-67). Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-481-5. (M33)

38a. Obradović, S. & Bjekić, D. (2017). Significance of the application of augmentative and alternative communication in intervention programs in inclusive educational systems. In B. Dimitrijević & D. Panić (Eds.). Book of Abstracts "13th Days of Applied Psychology: Psychology in and around us" (pp. 22-23). Niš: Faculty of Philosophy. International Conference "Days of Applied Psychology", Niš, September 29-30, 2017. ISBN 978-86-7379-458-7. (M34)

37b. Bjekić, D., Bojović, M., & Stojković, M. (2017b). Nonverbal communication literacy of engineering students: Reading of nonverbal behaviour. In E. D´Angelo Menéndez & L. Benítez Sastre (eds/coor.). Working together to encourage equity through literacy communities: a challenge of the 21st century. Minute Book (pp. 487-501). Madrid: Complutense University of Madrid. ISBN 978-84-697-7919-4 (M33)

37a. Bjekić, D., Bojović, M., & Stojković, M. (2017a). Nonverbal communication literacy of engineering students, 20th European conference on literacy, Madrid Spain, July 3/6, 2017, Complutense University, Conference programme pp. 86, dostupan na  http://aelemadrid2017.com/wp-content/uploads/2016/06/C-Programa-CONFERENCIA.pdf, eBook of abstracts (Thursday, 6 July from 11.15 a.m. to 12:30 p.m. Table 38) (M34)

36b. Bjekić, D., Stojković, M., Zlatić, L., & Kuzmanović, B. (2017b). Communication literacy of practicing and student teachers: Review of research in regional journal. In E. D´Angelo Menéndez & L. Benítez Sastre (eds/coor.). Working together to encourage equity through literacy communities: a challenge of the 21st century. Minute Book (pp. 1465-1478). Madrid: Complutense University of Madrid. ISBN 978-84-697-7919-4 (M33)

36a. Bjekić, D., Stojković, M., Zlatić, L., & Kuzmanović, B. (2017a). Communication literacy of practicing teacher and student-teachers, 20th European conference on literacy, Madrid Spain, July 3-6, 2017, Complutense University,  Conference programme pp. 89, http://aelemadrid2017.com/wp-content/uploads/2016/06/C-Programa-CONFERENCIA.pdfe-book of abstracts (Thursday, 6 July - from 11.15 a.m. to 12:30 p.m. Posters Session 5)  (M34)

35. Bjekić, D., Stojković, M., & Kuzmanović, B. (2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. In I. Milićević (ed.). Proceedings  TIO 2016 (pp. 344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences. (M33).

Abstract: Bjekić, D., Stojković, M., & Kuzmanović, B. (2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Book of Abstracts (pp. 45-46), Čačak: Faculty of Technical Sciences. Available on http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/Book%20of%20Abstracts%20TIO%202016.pdf (M34)

34. Bjekić, M. & Bjekić, D. (2016). Energy efficiency of electrical drive: between energy engineering, energy policy and energy education. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 469-476), Čačak: Faculty of Technical Sciences. (M33) 

Abstract: Bjekić, M. & Bjekić, D. (2016). Energy efficiency of electrical drive: between energy engineering, energy policy and energy education. Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO 2016", 28-29. May 2016, Čačak, Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Book of Abstracts (pp. 60), Čačak: Faculty of Technical Sciences. Available on http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/Book%20of%20Abstracts%20TIO%202016.pdf  (M34)

33. Stojković, M., Bjekić, D. & Kuzmanović, B. (2016). University Curricula for Initial Teacher Education in Serbia, Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2016 Conference "Teacher Education from a Global Perspective", May 19-21, 2016, Vallete, Malta: Faculty of Education, University of Malta, TEPE Network;  Programme, parallel Session 1A, Theme 1 "Initial Teacher Education in Europe and in a Global World" (pp. 4).

32. Bjekić, M., & Bjekić, D. (2015). Electrical engineers' professional development in the field of energy efficiency of electrical drives, International scientific conference UNITECH '15, November 20-21, 2015, Gabrovo, Bulgaria, Selected Readings, (pp. I159) (M33)

31. Bjekić, D., Vučetić, M., Kuzmanović, B., & Zlatić, L. (2015). The role of teacher-mentor for student school practice in evaluation of university curricula for teacher education, 11th Internationa Conference "Days of Applied Psychology", 25-26. september 2015, Nis: Filozofski fakultet. (M34)

30. Obradović, S., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2015). Creative Teaching with ICT Support for Students with Specific Learning Disabilities, Section 1: ICT Based Solutions for Education, EPC - TKS 2015 (Educatoin and Psychology Challenges - Teachers for the Knowledge Society, May 8-10, 2015, Romania, Ploiesti, http://www.edupsy.ro/index.php/the-conference-program

29. Obradović, S., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2014). School Environment and Socio-Emotional Development of Children with Specific Learning Difficulties, International conference "10th Days of Applied Psychology: Individual and Environment", Niš: Faculty of Philosophy, in: Marković, Z., Đigić, G., & Todorović, D. (eds.). Book of Abstracts "Individual and Environment", (96), Niš: Faculty of Philosophy. (M34)

28. Bjekić, D., Obradović, S. & Bojović, M. (2014). Standards of Teacher Professional Activities and Standards of Teacher Education: connection and function, Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference "Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice", 15-17 May 2014, Zagreb, Book of Abstracts, 4-5, dostupno na http://www.idi.hr/tepe2014/ TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf (M34)

27. Obradović, S., Bjekić, D. & Marinković, S. (2014). Between Teacher Education and Educational Inclusion, Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference "Overcoming Fragmentatnion in Teacher Education Policy and Practice", 15-17 May 2014, Zagreb, Book of Abstracts, 18-19, dostupno na http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf (M34)

26. Bjekić, D., Obradović, S., Vučetić, M., & Bojović, M. (2013). E-teacher in Inclusive e-Education for Students with Specific Learning Disabilities, (abstract 23), The International Conference “Education and Psychology Challenges – Teacher for the Knowledge Society – 2nd edition” EPC-TKS 2013, 24-27 October 2013, Sinaia, Romania, Abstracts, dostupno na http://edupsy.ro/index.php/accepted-abstracts (M34)

25. Bjekic, D., Zlatic, L. & Vcetic, M. (2013). Effects of Verbal intelligence and Interaction Involvement on Students-Teachers Results in Pre-service Education, 12. Educational Psychology - poster session WE P173, The 13th European Congress on Psychology, Stocholm, Sweden, 9-12 July 2013, pp. 97, available on http://www.ecp2013.se/ECP_2013.pdf poster session http://www.ecp2013.se/poster-sessions/ (**)

24. Bjekić, D., Vučetić, M., & Zlatić, L. (2013). Teacher work motivation in the context of in-service education changes, 5th World Conference on Educational Sciences, Sapienza University, Rome, Italy, 5-8. February 2013, Programme Book, CD Book of Abstracts, (M34)

23. Zlatić, L., Bjekić, D., Marinković, S., & Bojović, M. (2013). Development of Teacher Communication Competence, 5th World Conference on Educational Sciences, Sapienza University, Rome, Italy, 5-8 February 2013, Programme Book, CD Book of Abstracts  (M34)

22. Bjekić, D., Obradović, S. & Vučetić, M. (2012). Students With Disabilities in e-Environment: Psychological View, 3rd eLearning Conference, September 27-28, 2012, Belgrade. Proceedings, Belgrade: Metropolitan University, 150-155. dostupno na http://img.metropolitan.ac.rs/econference/download/Zbornik2012.pdf  (M33)

21. Zlatic, L. & Bjekic, D. (2012). Communication Competence vs. Personality Traits, 16th European Conference on Personality Psychology, Trieste, July 10-14, 2012, in: Di Bias, L., Carnaghi, A., Ferrante, D. & Piccoli, V. (eds.): Book of abstracts, PO2-41, 231. http://www.theoffice.it/ecp16 (M34)

20. Bjekić, D., Obradović, S. & Zlatić, L. (2012). Teacher education for teaching students with disabilities in Balkan countries,  6th TEPE Conference "Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe", 17-19 May 2012, Warszawa, Poland, dostupno na Download (M33)

19. Marinković, S., Bjekić, D. & Zlatić, L. (2012). Teacher's competencies as education quality indicator and condition, 6th TEPE Conference "Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe", 17-19 May 2012, Warszawa, Poland, available on http://www.tepe2012.uni.lodz.pl/documentation/papers direktno na http://www.tepe2012.uni.lodz/pl http://www.tepe2012.uni.lodz.pl/uploads/ThemenIV/Marinkovi%C4%87,%20Snezana;%2 0Bjeki%C4%87,%20Dragana%20&%20Zlati%C4%87,%20Lidija.pdf (M33)

18. Bjekic, D., Zlatic, L. and Marinkovic, S. (2011). Teachers' Innovation Attitudes and Innovation Behaviour, 12th European Congress of Psychology, Istanbul, 4-8 July 2011, Hybrid Abstracts, 11. http://ecp2011.org/assets/Uploads/mailing2/pdf/abstract_book/HYBRID_POSTER.pdf (M34)

17. Zlatic, L., Bjekic, D. and Bojovic, M. (2011). Social Skills and Interaction Involvement of Student-prospective Teachers, 12th European Congress of Psychology, Istanbul, 4-8 July 2011, Poster Abstracts, 637. http://ecp2011.org/assets/Uploads/mailing2/pdf/abstract_book/POSTER_PRESENTATIONS.pdf (M34)

16. Bjekic, D. Bjekic, M., Bozic. M. & Rosic, M. (2011). The public relation management in the promotion ov electric drive energy efficiency policy, IEEP 2011, Kopaonik, June 23-26, CD proceedings (M33)

15. Bjekić, D., Zlatić, L. & Arsović, B. (2011). Teacher Education between New Sciences, Poster 4TC B Session, The First International Conference „Teachers for the Knowledge Society“, 17-19 March, 2011, Sinaia, Romania, Abstracts, 17, available on (retrieved 19 March 2011) http://conference2011.masterprof.ro/images/docs/abstracts_a5.pdf (M34)

14. Obradović, S., Zlatić, L. & Bjekić, D. (2011). Special education in teacher pre-service education, Poster 35TC B Session, The First International Conference „Teachers for the Knowledge Society“, 17-19 March, 2011, Sinaia, Romania, Abstracts, 75, available on (retrieved 19 March 2011) http://conference2011.masterprof.ro/images/docs/abstracts_a5.pdf (M34)

13. Milošević, D., Bjekić, D., Krneta, R. (2009). Evaluation of Master Study of E-Learning: Case Study From Serbia, 5th International Conference on Open and Distance Learning ICODL 2009, Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development, Athens, Greece, November 27-29, Proceedings on CD, 260-269. (M33)

12. Bjekić, D., Stojanović, D., Bjekić, M., Krneta, R. (2009). Procedures of consumer education concerning saving electric energy in the household, Scientific Bulletin of the "Politechnica" University of Timisoara, Romania, Proceedings of the 8th International Power Systems Conference, Timisoara, November 5-6, 2009, Transactions on Power Engineering, 54(68), 73-84, ISSN 1582-7194 (M33)

11. Bjekić, D., Zlatić, L., Čaprić, G. (2008). Research (evaluation) procedures of the pre-service and in´service education of communication competent teachers, TEPE conference 2008, Ljubljana, Slovenija, http://www.pef.uni-lj.si/tepe2008/papers/BjekicZlaticCapric.pdf, http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/TEPE%20proceedings.pdf (M33)

10. Bjekić, D., Papić, Z., Dabić, R., Zlatić, L. (2008). Teachers´ work motivation and readiness to innovation, Comparative Education, Teacher Training, Education Policy and Social Inclusion, 6(1), 52-58. http://www.bces.conference.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/6th.conference.book.2008.pdf (M33)

9. Bjekic, D., Zlatic, L. Bojovic, M. (2007). Education of Communication Competent Teachers, WCCES XIII World Congress of Comparative Education Societies ( Sarajevo, 3-7. IX 2007), Book of Abstract, Sarajevo: Faculty of Philosophy, MES and CES, 56. Proceedings CD. (M33)

8. Krneta, R., Bjekic, D., Milosevic, D. (2007). Competencies of e-teaching in the system of teachers´ competence, ETAI 2007, 18-22. September, Ohrid, Macedonia, http://www1.etf.ukim.edu.mk/SCM_C021A06/conference/E3-2.pdf Book of Abstract, 29. CD Preceedings, Available on http://www1/etf.ukim.edu.mk/SCM_CO21A06/conference/E3-2.pdf (M33)

7. Bjekic, D., Zlatic, L. (2006). Effects of professional activities on the teachers´ communication competencies development, The 31th Annual ATEE Conference "Cooperative partnership in Teacher Education", Ljubljana-Portoroz, 21/25 October 2006; Book of Abstracts, Ljubljana: Sola za ravnatelje, 59-60, http://www.atee2006.si/Files/File/Books_of_abstracts_ATEE06.pdf , (b) in: Brejc, M (ed.). Cooperative partnerships in Teacher Education - Proceedings, Ljubljana: National School for leadership in Education, 163-172, ISBN 978-961-6637-06-0; (c) On-line Proceedings http://www.pef.uni-lj.si/atee/978-961-6637-06-0/163-172.pdf (M33)

6. Milosevic, D., Brkovic, M., Bjekic, D. (2006). Designing lesson content in adaptive learning environment, Conference of Interactive Mobile and Computer Aided Learning IMCL 2006, Amman, Jordan , April 19-21, 2006, http://www. (M33)

5. Bjekić, D., Zlatić, L. (2009). New Psychological Disciplines and Their Implementation in the Professional Education, South-East European Regional Conference of Psychology, Sophia, Bulgaria , 30. X - 1. XI 2009. (M34)

4. Zlatković, B., Bjekić, D., Zlatić, L. (2009). Self koncept aktivnih i budućih učitelja, X naučni skup "Banjalučki novembarski dani: Naučna i duhovna utemeljenost društva", 27-28. 11. 2009, Rezimei, Banjaluka: Filozofski fakultet, 56-57. (M34)

3. Bjekic, D., Zlatic, L., Zlatkovic, B., Stojiljkovic, S. (2008). Interaction involvement of university students of prosocial professions, Poster session XXIX International congress of Psychology, Berlin, Germany, July 20-25, 2008, Retrieved on site http://www1.icp2008.org/guest/AbstractView?ABSID=9152, Congress CD (Međunarodni naučni skup iz Psihologije najvišeg svetskog ranga) (M34)

2. Petrovic, R., Sajic, S., Petrovic, B., Bjekic, D., Dulic, N., Stojiljkovic, M. (2001). Adolescents and Health risk Behaviour, 23rdInternational Congress of Paediatrics in China, Beijing, September 2001, http://www.unepsa.org/china/abstr.htm (M34)

1. Bjekić, D. (1999). Oblikovanje univerzitetskih udžbenika - autorizovana diskusija sa okruglog stola međunarodnog skujpa "Vrednosti savremenog udžbenika II", Uice, 1998, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice: Učiteljski fakultet, 81-82. (M35)

Nacionalne monografije i poglavlja u nacionalnim monografijama i tematskim zbornicima (kategorija M40, ukupno 3+19)

Монографије

I Бјекић, Д. (1999). Професионални развој наставника. Едиција „Педагошке стазе“, Ужице: Учитељски факултет.ISBN 978-86-80695-07-8 (Pofesionalni razvoj nastavnika, Teachers´ professional development) (M41)

II Златић, Л. и Бјекић, Д. (2015). Комуникациона компетентност наставника: концептуализација, мерење и развој, Ужице: Учитељски факултет. ISBN 978-86-6191-034-0 (Komunikaciona kompetentnost nastavnika: konceptualizacija, merenje i razvoj, Teachers' communication competence: conceptualization, measurement and development) (М42) 

III Бјекић, Д. и Златић, Л. (2021). Психологија предузетништва: наставник у фокусу. Ужице: Педагошки факултет. ISBN 978-86-6191-064-7  (Psihologija preduzetništva: nastavnik u fokusu. Psychology of entrepreneurship: the teacher in the focus)(M42)

 

Poglavlja u nacionalnim monografijama i tematskim zbornicima

19. Zlatić, L. i Bjekić, D. (2021). Preduzetničke i komunikacione kompetencije - isprepletanost dva konstrukta. U S. Marinković (ur.). Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu - tematski zbornik sa međunarodne konferencije (str. 263-280). Užice: Pedagoški fakultet. ISBN 978-86-6191-068-5, DOI 10.46793/NNU21.263Z (М45)

18. Bjekić, D., Stojković, M. i Zlatić, L. (2019). Profesionalno opredeljivanje maturanata gimnazija i srednjih stručnih škola: ima li mesta za nastavničke profesije? U S. Marinković (ur). Nauka, nastava, učenje - problemi i perspektive (str. 99-114). Užice: Pedagoški fakulet. (M45)

17. Zlatić, L. i Bjekić, D. (2017). Sociokonstruktivistički pristup komunikaciji i razvoju komunikacione kompetentnosti. U S. Marinković (ur.). Kulturno-potporna sredina u funkciji nastave i učenja (str. 77-90). Užice: Učiteljski fakultet. ISBN 978-86-6191-045-6 (M45)

16. Bjekić, D. i Zlatić, L. (2014). Inkluzivno obrazovanje: dobit za sve učesnike vaspitno-obrazovnog procesa. U R. Nikolić (ur.). Nastava i učenje - savremeni pristupi i perspektive - zbornik radova (str. 675-686). Užice: Učiteljski fakultet. (M45)

15. Bjekić, D., Zlatić, L. i Jaćimović, T. (2014). Granice profesionalnog delovanja nastavnika, U J. Obrenović, S. Stojiljković i V. Nešić (ur.). Rad, ličnost i društvo, tematski zbornik radova (str. 23-36), Niš: Filozofski fakultet. (M45)

14. Bjekić, D. i Vučetić, M. (2013). E-nastava kao tehnologija profesionalnog delovanja i usavršavanja nastavnika. U S. Vidanović, N. Milićević  i J. Opsenica-Kostić (ur.). Razvoj i mentalno zdravlje, tematski zbornik radova (str. 113-127), Niš: Filozofski fakultet. (M45)

13. Bjekić, D., Zlatić, L. i Vučetić, M. (2013). Ka standardima profesionalnog delovanja nastavnika, U R. Nikolić, M. Kundačina i V. Nikolić (ur.). Nastava i učenje - kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa - tematski zbornik (str. 163'174) Međunarodna naučna konferencija "Nastava i učenje - kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa), Užice: Učiteljski fakultet. (M45)

12. Zlatić, L., Bjekić, D. i Stanisavljević, M. (2013). Komunikaciona kompetentnost - terminološka razgraničenja. U V. Anđelković, A. Kostić i Lj. Zlatanović (ur.): Komunikacija i ljudsko društvo (str. 65-78), Niš: Filozofski fakultet. (M45)

11. Bjekić, D., Vučetić, M. i Zlatić, L. (2012). Ishodi obrazovanja nastavnika prema dvodimenzionalnom modelu taksonomije Blumovih saradnika. U S. Marinković (ur.). Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi - tematski zbornik radova (str. 147-164) (Naučna konferencija "Nastava i ucenje", Užice, 9. 11. 2012),  Užice: Učiteljski fakultet. (M45)

10. Bjekić, D. i Zlatić, L. (2012). Merenje komunikacione kompetentnosti nastavnika. U S. Stojiljković, J. Todorović i G. Đigić, G. (ur.). Ličnost i obrazovno-vaspitni rad, tematski zbornik radova, (str. 9-28), Niš: Filozofski fakultet. (M45)

9. Obradović, S., Bjekić, D. i Zlatić, L. (2012). Nastavna komunikacija sa učenicima sa specifičnim smetnjama u učenju, u: Stojiljković, S., Todorović, J. i Đigić, G. (ur.). Ličnost i obrazovno-vaspitni rad, tematski zbornik radova, (str. 145-157), Niš: Filozofski fakultet. (M45)

8.b. Bjekić, D. i Bjekić, M. (2012). Obrazovni i komunikacioni aspekti politike energetske efikasnosti elektromotornih pogona. U M. Bjekić (ur.). Energetska efikasnost elektromotornih pogona (str. 361-388), Čačak: Tehnički fakultet. ISBN (M45)

8.а. Bjekić, D. i Bjekić, M. (2012). Obrazovni i komunikacioni aspekti politike energetske efikasnosti elektromotornih pogona, u: Bjekić, M. (ur.). Energetska efikasnost elektromotornih pogona, monografija, Čačak: Tehnički fakultet, CD izdanje, ISBN 978-86-7776-137-0 (M45)

7. Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2009). Ciljevi obrazovanja nastavnika - dosadašnji i novi trendovi. U N. Potkonjak (ur.), Buduca skola - Zbornik radova (str. 569-585), (Naučna konferencija "Buduća škola",Beograd, januar 2009), Beograd: Srpska akademija obrazovanja. (M44)

6. Bjekić, D., Zlatić, L. (2010). Didaktičko oblikovanje Komunikologije u obrazovanju učitelja. U K. Špijunović (ur.). Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - didaktičko-metodički pristup, tematski konferencijski zbornik (str. ) (Međunarodna konferencija, Užice, 12. 11. 2010), Užice: Učiteljski fakultet, Nitra-Slovačka: Pedagoški fakultet, (M45)

5. Marinković, S., Bjekić, D., Zlatić, L. (2008). Evaluacija i samoevaluacija nastavnika - pristupi i postupci. U S. Marinković ( ur).Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - oblici i modeli, monografija/zbornik sa naučnog skupa (str. 159-178), Užice: Učiteljski fakultet. (M45)

4. Bjekić, D., Zlatić, L. (2007). Profesionalni stres i ostvarivanje profesionalnih uloga nastavnika. U S. Stojiljkovic, V. Nesic, Z. Markovic (ur.). Licnost, profesija i obrazovanje, tematski zbornik (str. 153-172), Nis: Filozofski fakultet (III konferencija "Dani primenjene psihologije", septembar 2007, Niš: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 29-32)  (M45)

3. Zlatić, L., Bjekić, D. (2007). Istorijski osvrt na teorijske i praktične okvire razvoja komunikacione kompetentnosti nastavnika. U K. Špijunović (ur.). Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - istorijski aspekt (tematski zbornik radova sa naučne konferencije), (str. 117-134), Užice: Učiteljski fakultet. (M45)

2. Bjekić, D., Glamočak, S., Zlatić, L., Najdanović-Tomić, J. (2007). Pristupi evaluaciji nastavnikovog rada i usavršavanja. U K. Špijunović (ur.). Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - istorijski aspekt (tematski zbornik radova sa naučne konferencije), (str. 197-216) Užice: Učiteljski fakultet. (M45)

1. Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1996). Geštalt psihoterapija u školi, Geštalt zbornik br. 1 (str. 90-101). Beograd: Udruženje geštalt psihoterapeuta Jugoslavije, 90-101. (M45)

Radovi u nacionalnim naučnim časopisima (kategorije M50, ukupno 31)

31. Bjekić, D. i Zlatić, L. (2021). Preduzetničke kompetencije i obrazovanje iz ugla psihologije preduzetništva. Vaspitanje i obrazovanje, XLVI(3), 111-132. ISSN 0350-1094 (M52)

30. Bjekić, D. i Zlatić, L. (2016). Komunikaciona kompetentnost vaspitača predškolskih ustanova, Vaspitanje i obrazovanje, 1(2016), 27-44. ISSN 0350-1094 (M52/51)

29. Bjekić, D., Zlatić, L., Rafailović, S. i Šipetić, S. (2014). Socijalna kompetentnost nastavnika: status u kolektivu i stilovi upravljanja konfliktima, Učitelj, 32(1), 7-26, http://www.surs.org.rs/strucnousavrsavanje/casopisucitelj.html (M53)

28. Bjekić, D., Bjekić, M., Rosić, M. i Božić, M. (2011). Evaluacija inovacija u univerzitetskoj nastavi tehnike: primer nastave električnih mašina i pogona, Pedagogija, LXVI(4), 620-632. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2011/0031-38071104620B.pdf (M51)

27. Bjekić, D., Bojović, M., Dragićević, S., Bjekić, M. (2008). Razvijanje tehničke kompetentnosti, Pedagogija, LXIII(1), 50-61, http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2008/0031-38070801050B.pdf (M51)

26. Bjekić, D., Vasilijević, D., Krneta, R. (2008). Osposobljavanje za e-učenje i e-nastavu i sistemu stručnog usavršavanja učitelja, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 11 (10/2008), 77-92. (M52)

25. Bjekić, D., Krneta, R., Milošević, D. (2008). Kompetencije za e-nastavu u sistemu profesionalnih kompetencija nastavnika osnovne škole, Inovacije u nastavi, 21(2), 7-20. ISSN 0352-2334 (M52)

24. Bjekić, D., Zlatić, L. (2007). Kako nastavnici rešavaju poslovne interpersonalne konflikte, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 10(8), 41-58. (M52)

23. Bjekić, D., Zlatić, L., Najdanović-Tomić, J. (2007). Razvoj taksonomije ciljeva i ishoda vaspitanja i obrazovanja Bluma i saradnika, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 7, 77-96. (M52)

22. Zlatić, L., Bjekić, D. (2007). Nastava komunikacije u obrazovanju nastavnika, Inovacije u nastavi, XIX(4), 14-27. (M52)

21. Bjekić, D., Dunjić-Mandić, K., (2007). Stilovi učenja i profesionalne preferencije maturanata gimnazije, Pedagogija LXII (1), 48-59. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2007/0031-38070701048B.pdf (M51)

20. Bjekić, D. (2007). Oblikovanje nastave na osnovu stilova učenja i motivacije za predmet, Vaspitanje i obrazovanje, 14(2), 31-47. ISSN 0350-1094 (M53)

19. Zlatić, L., Bjekić, D. (2005/2006). Komunikaciona kompetencija kao interpersonalna kontrola, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 111-125. (M52)

18. Bjekić, D., Zlatić, L. (2005/2006). Psihologija učenja i nastave iz našeg susedstva - prikaz knjige dr Barice Marentič-Požarnik "Psihologija učenja in pouka", Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 410-412. (M52, kritika, polemika)

17. Bjekić, D., Zlatić, L. (2004). Profesionalno sagorevanje nastavnika, Zbornika radova Učiteljskog fakulteta u Užicu 5/2004, 175-186. (M52)

16. Bjekić, D., Bojović, M., Zlatić, L. (2003). Komunikacija u učionici: odgovornosti nastavnika, Vaspitanje i obrazovanje, 1/2003: 111-132. (M53)

15. Bjekić, D. (2002). Geštalt psihoterapija u obrazovanju nastavnika, Vaspitanje i obrazovanje, 1, 86-95. (M53)

14. Bjekić, D., Zlatić, L. (2002). Snaga muzike u preobraćanju života deteta (prikaz knjige "Prava muzika za vaše dete"), Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 4, 353-357. (M52, kritika, polemika, prikaz)

12. Bjekić, D. (2001). Džejn Nelsen "Pozitivna disciplina" - prikaz knjige, Vaspitanje i obrazovanje, 4, 2003-209. (M53, kritika, polemika)

11. Bjekić, D., Zlatić, L. (2000). Adolescencija u teorijama razvoja i vaspitnoj praksi, Vaspitanje i obrazovanje, 1, 37-56. (M53)

10. Bjekić, D. (2000). Kako učenici procenjuju ostvarivanje uloga nastavnika, Nastava i vaspitanje, 5, 707-724. (M51)

9. Brković, A., Bjekić, D. (1999). Vrednosne orijentacije studenata budućih nastavnika, Zbornik radova Učiteljskog fakuteta 2/99, 89-108. (M52)

8. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1998). Motivacija učenika za nastavne prdmete matematika i srpski jezik, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, 1/98, 17-40. (M52)

7. Petrović-Bjekić, D. (1998). Pojam o sebi kod adolescenata - verbalni izraz samosvesti u ranoj i srednjoj adolescenciji, Vaspitanje i obrazovanje, 2-3/98, 99-108. (M53)

6. Zlatić, L., Petrović-Bjekić, D. (1996). Geštalt psihoterapija - metod modifikacije vaspitno-obrazovnog rada u školi, Vaspitanje i obrazovanje, 4, 78-88. (M53)

5. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L., Radomirović, V., Dabić, M. (1995). Psihološki profil učitelja - samoaktualizovanost, a) XII Sabor učitelja Srbije, Zlatibor; b) Učitelj, 47-50. (M53)

4. Petrović, D. (1994). Uspešnost nastavnika u nastavi, Nastava i vaspitanje, 1-2, 13-30. (M51)

3. Petrović, D., Papić, Ž. (1991). Test znanja kao merni instrument školskog postignuća u stručnim predmetima, Vaspitanje i obrazovanje, 4, 62-76. (M53)

2. Petrović, D., Pejakov, S., Minčić, T., Popović, T. (1988). Uticaj autoritarnosti vaspitača na moralno rasuđivanje dece u predškolskom uzrastu, Predškolsko dete, 1-2, 75-92. (M53)

1. Petrović, D, Pejakov, S. (1988). Indikatori za razlikovanje vaspitača autoritarnog tipa ličnosti i vaspitača demokratskog tipa ličnosti, Zbornik radova Pedagoške akademije za obrazovanje vaspitača predškolskih ustanova, Beograd: Pedagoška akademija, 180-191. (M53)

Radovi na naučnim skupovima u zemlji i naučnim skupovima u zemlji sa međunarodnim učešćem (kategorija M60, ukupno 64)

64.b.  Đorić, B., Bjekić, D. i Stojković, M. (2022). Interakciona uključenost univerzitetskih e-nastavnika i kvalitet e-nastave u realnom vremenu.. U I. Bogdanović (ur.). Zbornik radova "IV didaktička konferencija predmetnih didaktičara - informacione tehnologije - neminovnost i/ili potreba 2021" (str. 65-75). Beograd: Društvo predmetnih didaktičara. ISBN 978-86-918423-6-9.  Доступно на https://metodike.bio.bg.ac.rs/izdavacka-delatnost  (M63)

64.a. Đorić, B., Bjekić, D. i Stojković, M. (2021). Interakciona uključenost univerzitetskih e-nastavnika i kvalitet e-nastave u realnom vremenu. IV konferencija predmetnih didaktičara Srbije "Informacione nastavne tehnologije, neminovnost i/ili potreba", (online) 19. 12. 2021. godine, Beograd: Društvo predmetnih didaktičara.  (M64)

63. Bjekić, D. i Bjekić, M. (2019). Od intuitivnog, preko iskustvenog, do teorijski zasnovanog energetski efikasnog ponašanja. U A. Veljović (ur). Zbornik radova ITOP19 (str. 333-338). Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7776-233-9 (Četvrta nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem ITOP 2019, 6-7. aprila 2019. godine, Čačak: FTN) (M63)

62. Bjekić, D., Đorić, B., Damnjanović, M., i Stojković, M. (2019). Preduzetnička orijentacija maturanata. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP19 (str. 321-332). Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7776-233-8 (Četvrta nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem ITOP 2019, 6-7. aprila 2019. godine, Čačak: FTN). (M63)

61. Bjekić, D. i Stanisavljević, M. (2018). Terminološka lutanja: komunikaciona kompetentnost između "mekih" i "prenosivih" veština. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2018 (str. 35-48). Čačak. Fakultet tehničkih nauka. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem ITOP18, 24-25. mart 2018, Čačak: FTN. (M63)

60. Bjekić, D. i Bjekić, M. (2017). Evaluacija univerzitetskog obrazovanja za primenu politike i mera EEEMP. U A. Veljović (ur.). Reinženjering poslovnih procesa u obazovanju 2017 - zbornik radovabornik radova (str. 247-252). Čačak: Fakultet tehničkih nauka. //4. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju 2017", 29.9.-1.10.2017, Čačak: Fakultet tehničkih nauka// (M63).

59. Bjekić, D., Stojković, M., Kuzmanović, B. i Rendulić, G. (2017). Preduzetničko obrazovanje uokvireno profesionalnim razvojem nastavnika, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017 (str. 17-30), Čačak: Fakultet tehničkih nauka. //Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo 2017", Čačak, 8. i 9. april 2017// (M61)

58. Bjekić, D. i Bjekić, M. (2017). Komunikacioni okvir programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017 (str. 95-102), Čačak: Fakultet tehničkih nauka. //Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo 2017", Čačak, 8. i 9. april 2017// (M63)

57. Bjekić, D., Bjekić, M., i Stojanović, D. (2016). Politika i mere energetske efikasnosti elektromotornih pogona podržani preduzetništvom. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2016 (str. 241-248), Čačak: Fakultet tehničkih nauka. (Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", Čačak, 10. i 11. septembar 2016) (M63)

56. Bjekić, D. i Zlatić, L. (2015). Komunikaciona kompetentnost nastavnika iz ugla učenika i istraživača, u: Marinković, S. (ur.). Nastava i učenje - evaluacija vaspitno-obrazovnog rada, tematski zbornik radova (str. 219-230), Užice: Učiteljski fakultet. (M63)

55. Bjekić, D. i Bjekić, M. (2015). Obrazovanje inženjera elektrotehnike za sprovođenje koncepta energetske efikasnosti elektromotornih pogona, u: A. Veljović (ur.). Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju - zbornik radova, (345-352), Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 3. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Čačak, 25-27. septembar 2015. (M63)

54. Bjekić, D., Stanisavljević, M. i Bjekić, M. (2014). Timska kompetentnost specijalizovanih timova za energetsku efikasnost EMP, (5. konferencija "Tehnika i informatika u obrazovanju 2014", 30-31. maj 2014, Čačak), u: (a) Milićević, I. (ur.). Knjiga rezimea, (22), Čačak: Fakultet tehničkih nauka. (M64), (b) u: Milićević, I. (ur). Zbornik radova TIO 2014, (136-141). Čačak: Fakultet tehničkih nauka. dostupno na http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencija/tio2014/PDF/301%20Bjekic%20i%20dr.pdf  (M63)

53. Obradović, S., Bjekić, D. i Zlatić, L. (2013). Kreativnost i darovitost (ne)skrivene disleksijom, 9. naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Dani primenjene psihologije 2013", 27-28. 9. 2013, Filozofski fakultet u Nišu, u: Stojiljković, S. i Đigić, G. (ur.): Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet. (M64)

52. Bjekić, D., Zlatić, L. i Jaćimović, T. (2012). Granice profesionalnog delovanja nastavnika, VIII konferencija "Dani primenjene psihologije", 28-29. septembar 2012, Niš, u: Vidanović, S., Hedrih, V. i Ranđelović, K. (ur.). Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 134. (M64)

51. Vučetić, M. i Bjekić, D. (2012). E-nastava kao tehnologija usavršavanja i profesionalnog delovanja nastavnika, VIII konferencija "Dani primenjene psihologije", 28-29. septembar 2012, Niš, u: Vidanović, S., Hedrih, V. i Ranđelović, K. (ur.). Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 135. (M64)

50. Bjekić, D., Aleksić, V. i Vučetić, M. (2012). Dvodimenzionalni model Blumove taksonomije u nastavi TIO, 4. konferencija sa međunarodnim učešće, "Tehnika i informatika u obrazovanju", 1-3. juna 2012. godine, Čačak: Tehnički fakultet, Zbornik radova, (M63)

49. Obradović, S., Zlatić, L. i Bjekić, D. (2011). Komunikacija učenika sa specifičnim smetnjama u učenju, konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani primenjene psihologije: Psihologija komunikacije“, 23-24. 09. 2011, Niš, Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 116. (M64)

48. Bjekić, D. i Zlatić, S. (2011). Merenje komunikacione kompetentnosti zaposlenih u obrazovanju, VII konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani primenjene psihologije: Psihologija komunikacije“, 23-24. 09. 2011, Niš, Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 99. (M64)

47. Zlatić, L., Bjekić, D. i Stanisavljević, M. (2011). Komunikaciona kompetentnost – terminološka razgraničenja i struktura, VII konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani primenjene psihologije: Psihologija komunikacije“, 23-24. 09. 2011, Niš, Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 3. (M64)

46. Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M. i Bjekic, D. (2011). Evaluacija koriscenja laboratorije i web portala laboratorije u nastavi Elektricnih masina i pogona, ETRAN 2011, Banja Vrucica, 6-9. juni 2011. (m64/63)

45. Obradović, S., Bjekić, D., Zlatić, L. (2011). Obrazovanje nastavnika za rad u e-okruženju sa učenicima sa specifičnim smetnjama u učenju, Simpozijum "Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja", 3-5. juni 2011, Čačak; Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet, 316-327. (M63)

44. Zlatić, L., Bjekić, D. (2010). Status kategorija komunikacione kompetentnosti u studijskim programima učiteljskih fakulteta i stilovi rešavanja konflikata, Simpozijum "Ličnost i obrazovno-vaspitni rad", VI konferencija sa međunarodnim učešćem "Dani primenjene psihologije", 24-25. septembar 2010, Niš, Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 77-78. (M64)

43. Đigić, G., Stojiljković, S., Petrović, D., Bjekić, D. (2010). Upravljanje razredom - razvijanje protokola za procenu stavova nastavnika u upravljanju razredom, XVI naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Knjiga rezimea, Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. (M64)

42. Bjekić, D. (2009). Komunikacioni aspekti e-nastave, V međunarodni simpozijum "Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja", 19-20. juni 2009, (a) Rezime, Novi Sad: FTN, 87; (b) u: Danilović, M. (ur). Tehnologija, infomratika i obrazovanje za društvo učenja i znanja – zbornik radova, (M64/34)

41. Bjekić, D., Dragićević, S. (2010). Uloga nastave tehnike u razvoju energetski efikasnog ponašanja, Konferencija sa međunarodnim učešćem "Tehničko i informatičko obrazovanje", Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet. (M63)

40. Bjekić, D., Dragićević, S. (2008). Evropski kontekst obrazovanja nastavnika tehničko-tehnološkog područja u Srbiji, Naučno-stručna konferencija "Tehnika i informatika u obrazovanju", Zbornik radova TIO´08, Čačak: Tehnički fakultet, 30-46. (M61)

39. Zlatić, L., Bjekić, D. (2008). Životni stilovi kao vrednosni okvir profesionalne etike nastavnika, (a) Naučni skup "Etika u profesionalnom delovanju nastavnika", Knjiga rezimea, Jagodina: Pedagoški fakultet, (b) u: Petrović, R. ( ur.). Etička dimenzija obrazovanja, Jagodina: Pedagoški fakultet, 205-213. (M63)

38. Zlatić, L., Bjekić, D. (2007). Nastava komunikacije u obrazovanju nastavnika, Naučni skup "Didaktičko-metodički aspekti promena u osnovnoškolskom obrazovanju", maj 2007, Beograd: Učiteljski fakultet (objavljeno u časopisu Inovacije u nastavi 2008, navedeno u M52) (M63)

37. Bjekić, D., Krneta, R., Milošević, D. (2007). Kompetencije za e-nastavu u sistemu profesionalnih kompetencija nastavnika osnovne škole, Naučni skup "Didaktičko-metodički aspketi promena u osnovnoškolskom obrazovanju", maj 2007, Beograd: Učiteljski fakultet (objavljeno u časopisu Inovacije u nastavi 2008, navedeno u M52). (M63)

36. Brković, A., Bjekić, D. (2006). Nastavnik kao nosilac promena u obrazovanju, Konferencija "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Zbornik radova TOS´06, Čačak: Tehnički fakultet, 25-30, http://www.tfc.kg.ac.rs/PDF/1_2_Brkovic.pdf (M61)

35. Bjekić, D. (2006). Stilovi učenja i uspešnost studenata, II konferencija primenjene psihologije, 29-30. septembar 2006, Niš; Primenjena psihologija - Škola i profesija - zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 83-95. (M63)

34. Zlatić, L., Bjekić, D., Petrović, V. (2006). Interakciona uključenost i verbalne sposobnosti budućih učitelja, II konferencija primenjene psihologije, 29-30. septembar 2006, Niš; Primenjena psihologija - Škola i profesija - zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 117-130. (M63)

33. Brković, A., Bjekić, D. (2006). Psihološke osnove razvoja tehničke pismenosti, Zbornik radova sa konferencije "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Čačak: Tehnički fakultet, 65-82, http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/2_2_Brkovic.pdf (M63)

32. Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2006). Psihološki profil budućih nastavnika, Zbornik radova sa konferencije "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Čačak: Tehnički fakultet, 462-470. http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/5_2_Brkovic.pdf (M63)

31. Bjekić, D., Zlatić, L. (2006). Komunikaciona kompetencija nastavnika tehnike, Zbornik radova sa Konferencije "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Čačak: Tehnički fakultet, 471-478, http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/5_3_Bjekic.pdf (M63)

30. Bjekić, M., Bjekić, D., Turudić, R. (2006). Komunikacija i učenje u nastavi tehnike - prvi akreditovani program stručnog usavršavanja nastavnika tehnike, Konferencije "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji" – zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet, 501-506, http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/5_7_Bjekic.pdf (M63)

29. Zlatić, L., Bjekić, D. (2006). Interakciona uključenost studenata tehnike i uspešnost u nastavi komunikologije, Naučni skkup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Knjiga rezimea, Beograd: Filozofski fakultet i Institut za psihologiju, 40-42; Zbornik radova "Empirijska istraživanja u psihologiji 2006", Beograd: Institut za psihologiju, 87-97. (M63)

28. Bjekić, D. (2005). Elementi poslovne komunikacije u profesionalnom delovanju nastavnika, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Razvijanje komunikacione kompetencije nastavnika i učenika", Jagodina, 2005, (a) Knjiga rezimea, Jagodina: Učiteljski fakultet, Beograd: IPI, (b) Razvijanje komunukacionih kompetencija - zbornik radova, Jagodina: Pedagoški fakultet, Kragujevac: FILUM, 361-371. ISBN 978-86-7604-035-3 (M63/33)

27. Bjekić, D., Bjekić, M., Bojović, M., Dragićević, S. (2004). Procena sadržaja sa Interneta primenljivih u nastavi na dimenziji konstruktivizam-instruktivizam, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Tehnologija i informatika u obrazovanju - izazov 21. veka", (a) Knjiga rezimea, Beograd: IPI, 10-11, (b) Zbornik radova (M63/33)

26. Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2003). Efekti makrosocijalnih promena na izbor profesije i selekciju studenata učiteljskog fakulteta mereni razlikama nivoa intelektualnih sposobnosti, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Obrazovanje i usavršavanje učitelja", Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 373-390. (M63/33)

25. Zlatić, L., Bjekić, D. (2003/2004). Procena komunikacionog ponašanja nastavnika, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi", Jagodina, (a) Knjiga rezimea, Jagodina: Učiteljski fakultet, 51, (b) Komunikacija i mediji - zbornik radova, Jagodina: Učiteljski fakultet, Beograd: IPI, 322-335. (M63/33)

24. Bjekić, M., Bjekić, D., Stanković, N. (2003/2004). Kriterijumi informatičke pismenosti nastavnika, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi", Jagodina, (a) Knjiga rezimea, Jagodina: Učiteljski fakultet, 48, (b) Komunikacija i mediji - zbornik radova, Jagodina: Učiteljski fakultet, Beograd: IPI, 336-352. (M63/33)

23. Bjekić, D., Bjekić, M., Dragićević, S. (2003/2004). Selekcija i korišćenje softvera u nastavi, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi", Jagodina, 2003, (a) Knjiga rezimea, Jagodina: Učiteljski fakultet, 40, (b) Zbornik radova 8/2004 Učiteljskog fakulteta, Jagodina: Učiteljski fakultet, 121-134. (M63/33)

22. Bjekić, D., Zlatić, L., Bojović, M. (2003): Ocena visokoškolske nastave - uticaj vremena procenjivanja i vrste procene na rezultate evalaucije, IX naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Rezimea, Beograd: Filozofski fakultet, 54-55. (M64)

21. Bjekić, D., Popović-Božanić, G., jaćimović, T., Karović, Ž. (2003). Evaluacija škole - učeničke i nastavničke procene, IX naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Rezimei, Beograd: Filozofski fakultet, 47-49. (M64)

20. Bjekić, D. (2000). Geštal psihoterapija u obrazovanju nastavnika, 48. Naučno-stručni skup psihologa, Vrnjačka Banja, Knjiga rezimea, Društvo psihologa Srbije, 38. (M64)

19. Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2000). Socijalna inteligencija i empatija studenata - budućih učitelja", VI naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, (M64)

18. Bjekić, D. (2000). Programi usavršavanja nastavnika - organizacija i efekti, VI naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 34-35. (M64)

17. Petrović-Bjekić, D. (1999). Učeničke procene ostvarivanja nastavnikovih uloga, V naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 30. (M64)

16. Brković, A., Petrović-Bjekić, D (1999). Vrednosne orijentacije studenata budućih nastavnika, V naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjigea rezimea. 27. (M64)

15. Zlatić, L., Petrović-Bjekić, D. (1999). Oblici učenja u čitankama za III i IV razred osnovne škole iz ugla aktivne nastave, Međunarodni naučni skup "Vrednosti savremenog udžbenika III", Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 295-310. (M63/33)

14. Zlatić, L., Petrović-Bjekić, D. (1998). Oblici učenja u čitankama za II razred osnovne škole iz ugla aktivne nastave, Međunarodni naučni skup "Vrednosti savremenog udžbenika II", Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 309-320. (M63/33)

13. Brković, A., Petrović.Bjekić, D., Zlatić, L. (1998). Motivacija učenika za nastavne predmete matematika i srpski jezik, IV naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji" Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 4. (M64)

12. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Radomirović, V., Zlatić, L., Dabić, M. (1997). Psihološki profil učitelja, 44. stručno-naučni skup psihologa Srbije, Tara, Knjiga rezimea, 18. (M64)

11. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1997). Motivacija učenika za nastavne premete, X kongres psihologa Jugoslavije, Petrovac na moru, Knjiga rezimea, 39. (M64)

10. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1997). Udžbenik i motivacija učenika za predmet, Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma naučnika Jugoslavije i Rusije "Vrednosti savremenog udžbenika I", Užice: Učiteljski fakultet, 131-150. (M63/33)

9. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L., Dabić, M., Rаdomirović, V. (1997). Psihološki profil učitelja - pregled istraživanja, Zbornik radova sa okruglog stola "Društvene promene u obrаzovanju učitelja", Jagodina: Učiteljski fakultet. (M63)

8. Brković, A., Zlatić, L., Dabić, M., Petrović-Bjekić, D., Radomirović, V. (1996). Psihološki profil učitelja - interesovanja i opšta informisanost, II naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 6. (M64)

7. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L., Radomirović, V., Dabić, M. (1995). Psihološki profil budućih učitelja, I naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 10-11. (M64)

6. Ranđić, S., Bjekić, D. (1995). Računar u nastavi - nastava o računaru, Naučno-stručni skup "Tehničko obrazovanje", Vrnjačka Banja, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 76-85. (M63)

5. Petrović, D. (1994). Nastava pomoću računara u psihološkim i pedagoškim časopisima, IV jugoslovenska konferencija "Infomratika u obrazovanju i nove informacione tehnologije", Novi Sad, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 65-69. (M63)

4. Petrović, D. (1992): Uloga nastavnika tehničkog obrazovanja u profesionalnom razvoju učenika, Naučno-stučni skup "Politehničko obrzaovanje i tehnološki razvoj", Novi Sad. Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 58/1-58/9. (M63)

3. Petrović, D., Krneta, R. (1991). Spremnost nastavnika za nastavu pomoću računara, naučno-stručni skup "Informatika u obrazovanju i nove obrazovne tehnologije", Novi Sad, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 50/1-50/9. (M63)

2. Petrović, D. (1991). Radna motivacija i profesionalni razvoj nastavnika za uspešnu nastavu tehnike, Dubrovnik, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 25/1-25/6. (M63)

1. Pejakov, S., Petrović, D. (1987). Skica indikatora za razlikovanje vaspitača autoritarnog tipa ličnosti i vaspitača demokratskog tipa ličnosti, 35. naučno-stručni skup psihologa SR Srbije, Vrnjačka Banja, Knjiga rezimea, 31-32. (M64)

.........

Doktorska disertacija, magistarska teza, diplomski rad

Bjekić, D. (1999). Efekti eksperimentalnih programa na uspešnost nastavnika, Beograd: Filozofski fakultet M71 - Odbranjena doktorska disertacija

Petrović, D. (1993). Osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi, Beograd: Filozofski fakultet M72 - Odbranjena magistarska teza

Petrović, D. (1988). Pojam o sebi kod adolescenata, Beograd: FIlozofski fakultet - Odbranjen diplomski rad.

Udženici, priručnici i prevod

Objavljen prevod knjige sa engleskog jezika

Nelsen, Dž. (2001). Pozitivna disciplina, Čačak: IGT (prevela poglavlja I, VII, VIII, D, Dodaci)

Univerzitetski udžbenici (4)

4. Bjekić, D. (2013). Psihologija učenja i nastave u elektronskom obrazovanju, univerzitetski udžbenik, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, DL@WEB, ISBN 978-86-7776-156-1

3. Bjekić, D.  i Papić, M. Ž. (2013). Dokimološki okviri nastave: ocenjivanje i testovi znanja, univerzitetski udžbenik, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, INCOMING, ISBN 978-86-7776-146-2

2. Bjekić, D. (2010). Metode istraživanja i naučne komunikacije, univerzitetski udžbenik, Čačak: Tehnički fakultet. ISBN 978-86-7776-081-6

1/2. Bjekić, D. (2009). Komunikologija: osnove pedagoškog i poslovnog komuniciranja, univeirzitetski udžbenik, II izdanje, Čačak: Tehnički fakultet, ISBN 978-86-7776-080-9

1/1. Bjekić, D. (2007). Komunikologija: osnove pedagoškog i poslovnog komuniciranja, univerzitetski udžbenik (366 str.) Čačak: Tehnički fakultet, ISBN 86-7776-055-7

Univerzitetski priručnici

4. Bjekić, D., Stojković, M., Đorić, B., Damnjanović, M. i Aleksić, V. (2019). Priručnik za buduće nastavnike: o preduzetničkom obrazovanju i profesionalnom razvoju. Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7776-235-3

3. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž., Stojković, M., Aleksić, V., i Đorić, B. (2019). Pedagoško-metodički priručnik: vodič za školsku praksu. Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7776-234-6

2. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2009). Pedagoško-metodički priručnk za Praktičan rad budućih profesora tehničko-informatičkog područja - Paktikum 1 (sastavni deo Praktikum 2 na CD-u), Čačak: Tehnički fakutet. ISBN 978-86-7776-074-8

1/2a. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2007). Praktikum 1 - Priručnk za praktičan rad u školi studenata - profesora tehnike i informatike, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje, Čačak: Tehnički fakutet.
1/2b. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2007). Praktikum 2 - Radna sveska za praktičan rad u školi studenata - profesora tehnike i informatike, 2. izmenjeno i CD dopunjeno izdanje, Čačak: Tehnički fakutet.

1/1a. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2005). Praktikum 1 - Priručnk za praktičan rad studenata - budućih nastavnika tehničkog obrazovanja i tehnike i informatike, Čačak: Tehnički fakutet.
1/1b. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2005). Praktikum 2 - Radna sveska za praktičan rad studenata - budućih nastavnika tehničkog obrazovanja i tehnike i informatike, Čačak: Tehnički fakutet.

Priručnici za nastavnike

6. Bjekić, D., Najdanović-Tomić, J., Glamočak, S., Savović, B. (2007). Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi - priručnik za voditelje/ke sa scenarijem seminara stručnog usavršavanja, Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrzaovanja i vaspitanja.

5. Savović, B., Bjekić, D., Najdanović-Tomić, J., Glamočak, S. (2007). Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi - priručnik za nastavnike, Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, ISBN 978-86-86715-14-2

4. Bjekić, D., Papić, Ž. (2006). Testovi znanja: izrada i primena u srednjoj školi, Čačak: PAP, ISBN 86-909167-0-9

3. Bjekić, D., Papić, Ž. (2005). Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju - priručnik, Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja, http://www.vetserbia.edu.rs/Zbirka%20doc/Ocenjivanje.pdf  (... Assessment in Secondary Vocational Education and Training, Handbookhttp://www.vetserbia.edu.rs/Zbirka%20doc/Finaldoc/Assessment%20Handbook.pdf     

2/2. Bjekić, D., Zlatić, L., Dunjić-Mandić, K., Bojović, M., Jaćimović, T. (2007). Izaberi granicu - priručnik za program stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika, IP, Čačak: Mature art i Tehnički fakultet.

2/1. Bjekić, D., Jaćimović, T., Dunjić-Mandić, K. (2004). Izaberi granicu - priručnik za seminar (interni materijal), Čačak: Mature art i Tehnički fakultet.

1. Bjekić, D., Bjekić, M. (2003). Komunikacija i učenje u nastavi tehnike - priručnik za seminar, Čačak: Tehnički fakultet (interno CD izdanje).

............

Publikacije, radovi uređeni hronološki

..............