Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 10075 Математика 1 1 3 3 0 6 О
2 11046 Информационе технологије 1 2 2 0 6 О
3 10186 Увод у менаџмент 1 2 2 0 6 О
4 10188 Увод у техничке системе 1 2 1 0 6 О
5 Предмет изборног блока 1
11047 Енглески језик 1а 1 2 2 0 6 И
11048 Енглески језик 1б 1 2 2 0 6 И
6 10076 Математика 2 2 3 3 0 6 О
7 10159 Рачунарске апликације 2 2 1 1 6 О
8 11071 Индустријски маркетинг 2 2 2 0 6 О
9 11049 Основи економије 2 2 1 1 6 О
10 Предмет изборног блока 2
10118 Основе предузетништва 2 2 2 0 6 И
10184 Техничко цртање 2 2 1 1 6 И
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
11 11071 Индустријски менаџмент 3 2 2 0 6 О
12 11072 Комуниколоија 3 2 2 0 6 О
13 10235 Информациони системи 3 2 2 0 6 О
14 10183 Технички материјали 3 2 0 2 6 О
15 Предмет изборног блока 3
11073 Енглески језик 2а 3 2 2 0 6 И
11074 Енглески језик 2б 3 2 2 0 6 И
16 11075 Организација рада 4 2 2 0 6 О
17 11076 Производне технологије 4 2 2 0 6 О
18 10018 Дискретна математика 4 2 3 0 6 О
19 11077 Енергентски менаџмент 4 2 2 0 6 О
20 Предмет изборног блока 4
10024 Екологија 4 3 2 0 6 И
10107 Организационо понашање 4 3 2 0 6 И
10138 Примењена енергетска електротехника 4 3 2 0 6 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
21 10105 Операциона истраживања 5 3 3 0 6 О
22 10053 Индустријски дизајн 5 2 2 0 6 О
23 10093 Моделирање пословних процеса 5 2 2 0 6 О
24 10092 Менаџмент људским ресурсима 5 2 2 0 6 О
25 Предмет изборног блока 5
11122 Развој производа 5 2 2 0 6 И
11083 Техничка механика 5 2 2 0 6 И
10008 Базе података 5 2 2 0 6 И
26 10172 Стратегијски менаџмент 6 2 2 0 5 О
27 10108 Организација производње 6 2 2 0 6 О
28 10078 Менаџмент квалитетом 6 2 2 0 5 О
29 Предмет изборног блока 6
10061 Квантитативне методе 6 2 2 0 6 И
10068 Логистички системи 6 2 2 0 6 И
10100 Одржавање техничких система 6 2 2 0 6 И
11010 Технологија машинске обраде 6 2 2 0 6 И
10038 Електронско пословање 6 2 2 0 6 И
30 Предмет изборног блока 7
11036 Интелигентно моделирање и управљање 6 2 1 1 6 И
11121 Менаџмент заштитом животне и радне средине 6 2 2 0 6 И
10482 Складиштење података и откривање знања 6 2 3 0 6 И
31 11084 Стручна пракса 1 6 0 0 0 2 О
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
32 10192 Управљање процесима рада 7 2 2 0 6 О
33 10089 Менаџмент развојем предузећа 7 2 2 0 6 О
34 10066 Лидерство и тимски рад 7 2 2 0 6 О
35 Предмет изборног блока 8
10157 Развој информационих система 7 2 2 0 6 И
10204 CAD/CAM технологије 7 2 2 0 6 И
10110 Организација рачунарских система 7 2 2 0 6 И
36 Предмет изборног блока 9
10098 Обновљиви извори енергије 7 2 2 0 6 И
11085 Управљање ланцима снабдевања 7 2 2 0 6 И
37 11086 Стручна пракса 2 7 0 0 0 2 О
38 10177 Теорија одлучивања 8 2 2 0 5 О
39 10077 Менаџмент информациони системи 8 2 2 0 5 О
40 10087 Менаџмент пројектима 8 2 2 0 5 О
41 11087 Глобализација и конкурентност 8 2 1 0 4 О
42 Предмет изборног блока 10
11088 Планирање ресурса предузећа 8 2 1 0 5 И
10178 Теорија организације 8 2 1 0 5 И
43 11089 Истраживачки рад 8 0 0 0 2 О
44 11091 Дипломски рад 8 0 0 0 4 О
Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина студената из области Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, кроз стицање основних теоријских и практичних стручних знања, укључујући напредна менаџерска знања и вештине за управљање технолошким и другим радним процесима као и широк спектар инжењерских знања. Циљеви студијског програма укључују и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања, технологија и менаџерских вештина као и стицање напредних компетенција за примену техника и алата из области информационо-комуникационих технологија примењивих у пословању. Студијски програм студентима омогућава да развију способности креативног размишљања, самосталног и тимског рада, као и способности доношења пословних одлука у ситуацијама неизвесности на свим нивоима одлучивања.

Циљеви студијског програма се усклађују са захтевима прерађивачке индустрије, услужног сектора, актуелног тржишта рада, привредног развоја и дефинисаним квалификацијским оквиром. Један од циљева студијског програма је да пружи допринос настојању да се образују нове генерације инжењера са напредним дигиталним и менаџерским компетенцијама које су у складу са иницијативом за покретање процеса трансформације ка Индустрији 4.0, што ће бити омогућено кроз пружање снажних менаџерских и информатичких едукативних основа на којима се студијски програм заснива.
Савладавањем СП ОАС Инжењерски менаџмент студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције које му омогућавају рад на развојним и руководећим пословима и преузимање најодговорнијих послова у производно-пословним системима у условима савременог пословања.

Опште способности укључују:
• спремност за сарадњу са локалним и међународним друштвеним и стручним окружењем уз поштовање принципа професионалне етичности;
• вештине приступа стручним и научноистраживачким информацијама у сопственом подручју рада;
• овладавање методама, поступцима и процесима научних и примењених истраживања у области инжењерског менаџмента;
• пружање доприноса развоју друштва преко знања, компетенција и вештина које је стекао током студија;
• способности управљања и вођења сложеном комуникацијом са инжењерском заједницом и друштвом у целини;
• способност за самостални рад и рад у интердисциплинарним тимовима;
• способност критичког и самокритичког мишљења и приступа раду.

Предметно-специфичне компетенције укључују:
• темељно познавање и разумевање принципа планирања, организовања, вођења и контроле технолошких и других радних процеса у сложеним и неизвесним условима пословања;
• вештине комбиновања стечених теоријских знања и практичних вештина из различитих области у циљу решавања конкретних менаџерских и инжењерских проблема;
• разумевање политичког, економског, социјалног и правног окружења у оквиру којег предузећа послују;
• разумевање и примену научених техника и метода у обављању професионалне делатности;
• способности за успешну анализу и решавање инжењерских и менаџерских проблема у смислу идентификације, разумевања и потпуног решавања проблема засновано на систему стечених фундаменталних знања; анализе и оцене производа, процеса и поступака; избора, примене и развоја погодних метода за анализу и оптимизацију;
• владање знањима из области информационо-комуникационих технологија и њихова примена у пословању;
• праћење и успешну примену новина у области инжењерског менаџмента.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc CAD/CAM технологије 7 И
doc Базе података 5 И
doc Глобализација и конкурентност 8 О
doc Дипломски рад 8 О
doc Дискретна математика 4 О
doc Екологија 4 И
doc Електронско пословање 6 И
doc Енглески језик 1а 1 И
doc Енглески језик 1б 1 И
doc Енглески језик 2а 3 И
doc Енглески језик 2б 3 И
doc Енергентски менаџмент 4 О
doc Индустријски дизајн 5 О
doc Индустријски маркетинг 2 О
doc Индустријски менаџмент 3 О
doc Интелигентно моделирање и управљање 6 И
doc Информационе технологије 1 О
doc Информациони системи 3 О
doc Истраживачки рад 8 О
doc Квантитативне методе 6 И
doc Комуниколоија 3 О
doc Лидерство и тимски рад 7 О
doc Логистички системи 6 И
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Менаџмент људским ресурсима 5 О
doc Менаџмент заштитом животне и радне средине 6 И
doc Менаџмент информациони системи 8 О
doc Менаџмент квалитетом 6 О
doc Менаџмент пројектима 8 О
doc Менаџмент развојем предузећа 7 О
doc Моделирање пословних процеса 5 О
doc Обновљиви извори енергије 7 И
doc Одржавање техничких система 6 И
doc Операциона истраживања 5 О
doc Организација производње 6 О
doc Организација рада 4 О
doc Организација рачунарских система 7 И
doc Организационо понашање 4 И
doc Основе предузетништва 2 И
doc Основи економије 2 О
doc Планирање ресурса предузећа 8 И
doc Примењена енергетска електротехника 4 И
doc Производне технологије 4 О
doc Развој информационих система 7 И
doc Развој производа 5 И
doc Рачунарске апликације 2 О
doc Складиштење података и откривање знања 6 И
doc Стратегијски менаџмент 6 О
doc Стручна пракса 1 6 О
doc Стручна пракса 2 7 О
doc Теорија одлучивања 8 О
doc Теорија организације 8 И
doc Техничка механика 5 И
doc Технички материјали 3 О
doc Техничко цртање 2 И
doc Технологија машинске обраде 6 И
doc Увод у менаџмент 1 О
doc Увод у техничке системе 1 О
doc Управљање ланцима снабдевања 7 И
doc Управљање процесима рада 7 О